google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 22., szombat

A képszerűség elemei


A képszerűség elemei, stíluseszközei

Költői képek: az a szövegelem, ami csak a szövegbe beépülve funkcionál képként.
A képszerű kifejezésmód gyakran alkalmazott eszközei a szóképek, trópusok.
Szókép: névátvitel, egy dolog, jelenség vagy fogalom nevének átvitele egy másik dologra vagy fogalomra a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján.
Szóképek csoportosítása:
Ø  Hasonlóságon alapuló:
-       Metafora
-       Megszemélyesítés
-       Allegória
Ø  Hasonlóságon és érintkezésen alapuló
-       Szimbólum
-       Szinesztézia
Ø  Érintkezésen alapuló
-       Metonímia
-       Szinekdoché

Hasonlóságon alapuló szóképek

a)    Metafora: hasonlóságon alapuló névátvitel, amelyben a két elem az azonosító és az azonosított
„Hálót fon az est, a nagy barna pók.”
Ø  Teljes metafora: az azonosító és az azonosított is jelen van
„kikelet a jány, virág a szerelem.”
Ø  Csonka metafora: csak az azonosító van jelen, nekünk kell kitalálni, hogy ki/mi az azonosított
„Vígan élem világom, ne ítélj meg virágom.”
b)   Megszemélyesítés: elvont dolgokat, élettelen tárgyakat, természeti jelenségeket emberi cselekedetekkel, érzésekkel és tulajdonságokkal ruház fel a szerző.

„Valami titkot súg a végtelenség”

c)    allegória: egy hosszabb gondolatsoron, esetleg egész művön keresztülvitt mozzanatról-mozzanatra megvilágított metafora

Petőfi: Föltámadott a tenger


Hasonlóságon és érintkezésen alapuló szóképek

a)    Szinesztézia: különféle érzékterületekhez tartozó képzeteket kapcsol össze egy képbe.
„Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő.”
b)   Szimbólum: valamely gondolati tartalom képben való kifejezése. A szimbólum jelentését a szöveg alapján nekünk kell megfejteni. Lényege nem feltétlenül a fogalmi megértés, hanem inkább a megsejtés, megéreztetés.

Ady: Magyar ugaron


Érintkezésen alapuló

a)      Metonímia: névcsere, két fogalom egymásra vonatkoztatása a köztük létrejövő térbeli, anyagbeli és ok-okozati összefüggés alapján.
-         Térbeli: „Édes anyám asszony, ne féljen kegyelmed  Nem hozok a házra semmi veszedelmet.”
-         Anyagbeli: „nincs egy vasam se”
-         Ok-okozati: „Előtte sivár halom mered  Két szeméből bánat ered, szegény diák”
b)     Szinekdoché: együttérzés, vele érzés, rész-egész viszonyon van nem-fajta felcserélésen alapul.
„Itthon vagyunk, pata és küllő    a tanyaház előtt megállnak.”

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése