google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 26., szerda

Módszertan


1.  Az emberi megismerés és tudomány

-         A megismerés természetes emberi tevékenység.
-         Az emberek törekszenek a körülöttük lévő világ általánosabb megértésére.
-         Amit tudunk, annak nagy része inkább egy konszenzus elfogadásából származik, semmint saját tapasztalatunkból.
-         A dolgok értelmezésének fontos forrása a ránk hagyományozott tudás és tekintély.
-         Amikor saját tapasztalatunk alapján értelmezünk valamit, megfigyeléseket végzünk, és igyekszünk a megfigyelt dolgok között szabályszerűségeket felfedezni.
-         Mindennapos megismerő tevékenységünk során gyakran követünk el hibákat. A tudomány védelmet nyújt az ilyen hibák ellen.
-         Az ember megfigyelései gyakran pontatlanok; a tudomány úgy kerüli el az ilyen hibákat, hogy tudatos és gondosan végzett tevékenységgé teszi a megfigyelést.
-         Néha általános következtetéseket vonunk le néhány megfigyelés alapján. A túláltalánosítás ellen a tudósok replikációval, a vizsgálat megismétlésével védekeznek.
-         Ha már valamilyen következtetésre jutottunk, az ennek ellentmondó bizonyítékokat időnként hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, és csak az állításunkat alátámasztó tényekre figyelünk oda. A tudósok azonban az előre megszabott számú megfigyelést akkor is végigcsinálják a következtetés levonása előtt, ha már az elején „látszik” valamilyen összefüggés.
-         Ellentmondó tények láttán mindenki igyekszik az ellentmondást valamiképp megmagyarázni. Eközben gyakran feltételezünk olyan tényeket is, amelyeket valójában nem figyeltünk meg. Feltevéseik ellenőrzésére a tudósok ilyenkor további megfigyeléseket végeznek.
-         Előfordul néha az emberrel, hogy illogikusan okoskodik. Ez ellen úgy védekeznek a tudósok, hogy okfejtésükben épp annyira tudatosak és óvatosak igyekeznek lenni, mint a megfigyelésnél. A tudomány nyilvánossága pedig azt jelenti, hogy minden tudós munkájába a válla fölött belenéz a többi tudós.
-         Ugyanez – kollégáink segítsége – védi attól a tudóst, hogy túlságosan szubjektív legyen a következtetéseiben.
-         Míg az ember gyakran dönt úgy, hogy megértett már valamit, és nem keres többé új válaszokat, a tudósok – mint csoport – végső soron minden kérdést nyitottnak tekintenek.
-         Annak a gyakori nézetnek, hogy bizonyos dolgok végső soron megmagyarázhatatlanok, a tudományban nincsen helye.
-         A társadalomtudomány három alapvető elemből áll: elméletből, kutatásmódszertanból és statisztikából.
-         A társadalomtudományi elmélet azzal foglalkozik, ami van, nem azzal, hogy minek kellene lennie. Nem jó az elméletet a filozófiával vagy a hittel összekeverni.
-         A társadalomtudomány középpontjában a társadalmi élet logikus és tartósan megmutatkozó szabályszerűségei állnak.
A társadalomtudósok nem az egyes embereket akarják megmagyarázni, hanem emberek valamilyen összességét.
-         Az attribútum: tulajdonság, pl.: fiatal, férfi
-         A változó: logikailag összetartozó attribútumok csoportja. Pl. a férfi és a nő attribútumok a nem változót alkotják.
-         Bár a társadalomtudós embereket figyel meg, elsődlegesen a változók közötti kapcsolat érdekli.


2.  Elmélet és kutatás

-         Néha vitatják, lehet-e tudományos kutatás tárgya az emberi magatartás. Lehet.
-         A hagyományos tudománykép elemei: az elmélet, az operacionalizálás továbbá a megfigyelés.
-         A hagyományos tudománykép nem mutatja be pontosan, hogyan zajlik a tudományos kutatás a valóságban.
-         A társadalomtudományi elméletet, illetve a kutatást két logikai módszer köti össze:
o   Dedukció: melyben sejtéseket, illetve hipotéziseket vezetünk le az elméletből.
o   Indukció: melyben bizonyos megfigyelésekből általánosítunk.
-         A tudomány folyamatában változik az indukció és a dedukció.
-         Ha szokás is azt mondani, hogy a tudomány objektív, ez a tulajdonság nehezen meghatározható, megléte nehezen bizonyítható. A pontosabb interszubjektivitás annyit tesz, hogy különböző tudósok – még az eltérő szemléletűek is – egyet tudnak érteni a megfigyelésekkel és a következtetésekkel kapcsolatban.
-         A tény általában valami megfigyelt dolog.
-         A törvény tények egy osztályára vonatkozó egyetemes általánosítás.
-         Az elmélet szisztematikus magyarázat tények és törvények valamely halmazára.
-         A paradigma alapvető modell vagy séma, mely szervezi egy bizonyos dologgal kapcsolatos szemléletünket.
-         Három fő paradigma szolgál ma a társadalomtudományi vizsgálódások vezérfonálként: az interakcionizmus, a strukturális funkcionalizmus és a konfliktuselmélet.
-         Az alapozott elmélet kifejezés arra utal, hogy egy elmélet inkább megfigyeléseken alapszik, nem levezetésen.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése