google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 22., szombat

Közéleti és hivatalos szövegek stílusa


Közéleti és hivatalos szövegek stílusa


A stílus fogalma: a szöveg nyelvi elemei és a kifejezendő tartalom kapcsolata, választás és elrendezés eredménye, többlettartalommal gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra, lehet gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet

stílusréteg: társadalmi érintkezés meghatározott területein és meghatározott helyzetekben tipikusan használt nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere.

Megkülönböztetünk

-         Magánéleti,
-         Közéleti,
-         Hivatalos,
-         Tudományos,
-         Publicisztikai stílusréteget.

Közélet: az emberek társadalmi érintkezésének tere. Közélet része az országos, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi intézmények, iskola, munkahely, vallási, sport vagy egyéb körök élete.

Közéleti szövegek fajtái:
-         Szónoki beszéd
-         Felszólalás
-         Hozzászólás

Szónoki beszéd, retorika
-         Célja: meggyőzés
-         Kommunikációs funkciója általában felhívó
-         Jellemzői:
§   Hatásosságra való törekvés
§   Érvelés
§   Különböző stíluseszközök, alakzatok, szóképek
§   Hangzó beszéd zenei eszközei
§   Költői kérdések, felkiáltások
§   Szóhasználat: igényes, választékos
§   Ünnepélyesség, fennkölt hangnem
§   Szövegnyelvezete világos
§   Szerkezete, felépítése áttekinthető

Hivatalos stílus: az állami szervezeteknek, hatóságoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek érintkezésében használatos stílus.

Műfajai:
Ø Írott:
§   Jogszabály
§   Rendelet
§   törvény
§   szabályzat
§   kérvény
§   felszólítás
§   meghatalmazás
§   hivatalos levél
§   hivatalos helyekre benyújtott életrajz
Ø Szóbeli:
§   Vita
§   Hozzászólás
§   Tárgyalás
§   Előadás
§   szónoklat.
§    
Célja felhívás, vagy pontos tájékoztatás

Jellemzői:
-         különböző nyelvváltozatokra épül: igényes szintű köznyelvre, a témától, műfajtól függően szakmai nyelvekre
-         a szerkesztésmódja egyértelmű és pontos (írásban tagolással érhető el, szóban mondatfonetikai eszközök használatával)
-         érzelmi funkció teljesen hiányzik
-         nem feltétlenül törekszik a világos, szemléletes mondatszerkesztésre
-         többszörösen összetett mondatok
-         terjedelmes szószerkezet
-         személytelen hangnem
-         hiányzik az esztétikai hatásra való törekvés
-         képszerűség stíluseszközei hiányoznak
-         Gyakoriak a bonyolult mondatszerkezetek, hivatkozások és ismétlések
-         Latin eredetű szavak használata megsokszorozódik
-         semleges stílushatású szavak
-         Tipikus hibák: terjengősség, sablonosság, idegenszerűség.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése