google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 22., szombat

Nyelvtörténet , nyelvemlékek


Nyelvtörténet:
Nyelvemlékek


Anyanyelvünk megismerése szempontjából legbiztosabb forrásaink a nyelvemlékek. A nyelvemlék régebbi korokból fennmaradt írott források.

Keletkezési idő megállapítása:
Ø  Maga a szerző ellátja évszámmal
Ø  Az adott nyelvemlék nyelvállapotából következtethetünk
Ø  Utal a nyelvemlék egy történelmi eseményre, ismert személyre (amit, akit keresünk)
Ø  Segíthet a környezetben lévő szöveg
Ø  Íráskép
Ø  Papír minősége

Nyelvemlékek csoportosítása:
1)      Szórványemlékek
2)      Glosszák, szójegyzetek, szótárak
3)      Kéziratos szövegemlékek
4)      Nyomtatott szövegemlékek

Szórványemlékek

Nem összefüggő szöveg, hanem idegen szövegekbe beékelve találhatunk magyar szavakat (elszórtan). Ezek a szavak általában tulajdonnevek.

a)      Külföldi szórványemlékek
            Bíborbanszületett Konstantin (950.) A birodalom kormányzásáról c. művet írta. Ez egy gyakorlati útmutató, magyar tulajdonneveket találunk benne
-        Vezérnevek (Álmos, Árpád, Tas)
-        Földrajzi nevek (Etelköz, Tisza)
-        Tisztséget jelölő főnevek (Gyula, Vajda)

b)      Haza szórványemlékek
            Többségük jogi irat, oklevél, adománylevél
o   A veszprémvölgyi apácák adománylevele tartozik korai szórványemlékeink közé. Szent István uralkodása alatt keletkezett, dunántúli helyneveket tartalmaz.
o   Tihanyi apátság alapítólevele (1055)
Endre király állítatta ki, első magyar mondattöredékünket tartalmazza: feheruuaru rea meneh hodu utu rea

Van néhány olyan szórványemlékünk, ami nem oklevél
o   Anonymus: Gesta Hungaricum, A magyarok cselekedetei
Gesta: történetírói műfaj, nincs benne időrendGlosszák, szójegyzékek, szótárak

a)      A glossza nem teljes része a szövegnek, hanem a szövegek megértését segítő lapszéli vagy sorok közé írt jegyzet.
Pl.: marosvásárhelyi glosszák, szalkai glosszák

b)      Szójegyzékek: szótárak előzményei, fogalomkörök szerint csoportosítja a szavakat
Pl.: besztercei szójegyzék

c)      Szótárak: 1604 Szenci Molnár Albert: latin-magyar szótár


Kéziratos szövegemlék

Szövegemlék: olyan nyelvemlék, amely már összefüggő magyarul írt szöveg

a)      Az első, Halotti beszéd kb. 1200-ban keletkezett. Eredeti neve: Sermus Super Sepulchrum (sír fölötti beszéd)
Pray-kódex tartalmazza, két részből áll: temetési beszéd, könyörgés.

b)      Ómagyar Mária-siralom
Leuveni-kódex tartalmazza, kb. 1300-ban keletkezett. Első magyar nyelvű versünk.

c)   Königsbergi töredék és szalagjai
            1200-1300 között keletkezett

A szövegemlékeken belül külön csoportot alkotnak a kódexek.
Ø  Nagy terjedelmű
Ø  Kézzel írott
Ø  Többnyire vallásos tartalmú

A XV. Század II. fele és a XVI. Század első harmada közötti időszakot a kódexek korának nevezzük.

ü  Első kódex: Jókai kódex (eredeti:1372,másolat: 1448)
I. Ferenc életét tartalmazza

ü  Huszita Biblia: első magyar Biblia fordításainkat tartalmazza három kódexben:
    Bécsi kódex – Ószövetség bizonyos részei
    Müncheni kódex – 4 evangélium
    Apor – Zsoltárok könyve

Egyéb kódexek:

ü  Festetics kódex: legszínesebb magyar kódex
ü  Margit-lengenda: IV. Béla lányához fűződö legendát tartalmazza
ü  Érdy-kódex: legterjedelmesebb magyar kódexA világi tárgyú szövegemlékek csoportja:

1)      Szabács vidala: első históriás énekünk
2)      Soproni virágének: első szerelmesversünk


Nyomtatott szövegemlékek

a)      Sylvester János: Új testamentun 1541
b)      Károli Gáspár: Szent Biblia 1590

1 megjegyzés:

Dorka írta...

*Anonymus-Gesta Hungarorum (és nem hungaricum)

Megjegyzés küldése