google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 21., péntek

Robbe-Grille


                          Robbe-Grille
                         (Franciaregény)

  A prózairodalom egyik jelentôs irányzata az 50-es években
megjelenô  francia "új regény". Az iskola tagjai igen  különbözô  karakterű
alkotók, akik sok vonatkozásban eltérô nézeteket
is vallanak, de mindannyian azt a célt tűzték maguk elé, hogy
keressék a regény korszerű formáit.

  Az irányzat legjelentôsebb képviselôje, Alain Robbe-Grillet
(alen  robgrijé; 1922-) lényegében próbálta megújítani a  polgári  regényt.
Csak annyit ír le a szereplôk környezetébôl,
amennyit azok közvetlenül érzékelnek. Szereplôinek jelen idejű tudatában  a
jelenbeli  történés,  a  múlt emlékképei, a jövendô  várható  és  elképzelt
eseményei keverednek. Az író a jelenségek tárgyilagos leírását adja, tárgyi
világa nem hordoz szimbolikus jelentést. "A világ se nem jelentéssel  bíró,
se nem abszurd. Egyszerűen csak van. " A mértani pontosságú,  érzelemmentes
leírások  az olvasóban szorongó nyugtalanságot váltanak ki. A  regényben  a
tárgyak   nem   önmagukban  jelentôsek,  hanem  ahhoz   a   tudathoz   való
viszonyukban, amelyben megjelennek.

  Útvesztô  c. regényének (1959) egyetlen szereplôje a  történetmondó,  aki
szobájában   elmélkedve  a  körülötte  látható  tárgyakból  s  az   azokhoz
kapcsolódó asszociációiból történetet
költ. A regény azt a folyamatot rögzíti, ahogyan a történet
megfogamzik és kialakul az elbeszélô tudatában. Az író tehát
a történetet a történet létrejöttének folyamatával együtt hozza
tudomásunkra.
  A  60-as években a dokumentumirodalom újabb hulláma támad fel. Az  olvasó
mintha   bizalmatlan   lenne  az  irodalmi  fikció   áttételein   keresztül
érvényesülô  általánosítással  szemben, és érdeklôdése az  egzakt  tényeket
leíró   dokumentumirodalom   felé  fordul.  A   tények   persze   esetleges
részletelemek,  néma  adatok, az írói feldolgozás, a  művészi  megjelenítés
azonban fel is tárhatja tartalmukat, anélkül, hogy a dokumentumszerű  hűség
látszata  elveszne. A tényirodalom témái nem csak történelmi  és  politikai
események lehetnek.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése