google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 27., vasárnap

A frankok térhódítása


A frankok térhódítása, Nagy Károly
A germán frank törzsek az 5.sz. elején nagy tömegben keltek át a Rajnán és megszállták Gallia északi részét (délen a keleti gótok éltek, akik Theodorik vezetésével, Ravenna központtal erős államot hoztak létre, mely 553-ban megszűnt, ezt követte a longobárdok uralma 568-tól)
A frankok bomló törzsi nemzetségi szervezetekben éltek (ősközösség felbomlása), vagyis: a katonai vezető réteg kezdett kiemelkedni, a népesség zöme azonban szabad frankokból állt, akik állattartással, földműveléssel vagy katonáskodással foglalkoztak.
Ezt a folyamatot felgyorsították a hódítások, mert:
- egyesek elszegényedtek, mások meggazdagodtak, így nem a származás (vérség) számított, hanem a vagyon az emberek közti viszonyban
- fejlettebb római viszonyokkal való megismerkedést jelentette
Ezek a tényezők együttesen az állam kialakulásának irányába hatottak.
Vezetőjük 5-6.sz-ban: Klodvig v. Chlodvig (428-511) – frank törzsfő volt
Tettei:
- legyőzte vetélytársait és megszerezte földjeiket
- kiterjesztette hatalmát a szomszédos germán törzsekre
- fennhatósága: Loire-Rajne
- 507: legyőzte a nyugati gótokat, és kiszorította őket Galliából (Hispániában létesült államukat végül az arab támadás semmísítette meg 711-ben), és népvel együtt csatlakozott a római egyházhoz – ezzel biztosította magának az egyház támogatását, ami írástudókat, egy erős szervezet támogatását, és királyi hatalmának isteni igazolását jelentette.
- dinasztiát alapít: Meroving Dinasztia, Klodvig utódai
Ezek viszont elég gyengekezű, sokszor együgyű uralkodók voltak, így nem tudták összefogni a frankokat. Bár az állam megmaradt, azt belső trónharcok gyengítették, a királyok szétosztották birtokaikat híveiknek, így a birodalom elvesztette gazdasági alapjait. A frank állam egymással laza kapcsolatot fenntartó részterületekre esett szét (legfontosabbak: Austrasia, Neustrasia, Burgundia).
A Karolingok
A királyi hatalom csökkenésével párhuzamosan, egy tisztség megerősödött: a Major Domus (udvarnagy).
- eleinte csak a király udvarát igazgatta
- később az uralkodó helyettese lett, majd kezébe került az államügyek és a hadsereg ügyeinek intézése.
Austrasia majordomusai voltak a Karolingok
Martell Károly kiemelkedő Major domus volt, mert:
- egyesítette a szétesett frank államot
- megszilárdította a központi hatalmat
- 732-ben Poitiersban visszaszorította az arabokat
Kis-Pippin ( Martell Károly fia). 751-ben Róma támogatásával megszerezte a koronát és az utolsó Meroving uralkodót kolostorba záratta. Az egyházi állam megkapta Róma és Ravenna környékét.
Nagy Károly (Kis Pippin fia) 768-814
A frankok megnövekedett erejét hódításra használja fel, Nyugat-Európa nagy részére kiterjesztette hatalmát. Fő célja, a Rajnától keletre élő germán népek (szászok, bajorok) maghódítása.
Szászok (Rajna-Elba területén) – 772-804-ig harcolt velük Nagy Károly. Az Egyház Károlyt térítő munkával támogatta, ezért a szász felkelők sokszor a kolostorokat is megtámadták.
Bajorok (Duna vidéke) – meghódítása: 708
Longobárdok országát megsemmísítette, de Lombardia ma is őrzi nevüket
Avarok (Dunántúl) – több hadjáratban győzte le őket, majd 807 körül Pannóniát magához csatolta
Arabok ellen harcolt – átkelt a Pireneusokon, és meghódította afélsziget északi részét (778-795)
A volt Nyugat-Római Birodalom nagy részét meghódítja, hatalma vetekedett Bizánccal.
800: pápa császárrá koronázza, cél: Római Birodalom feltámasztása, Európa politikai egysége
A birodalom szervezése:
A hódítások 800 körül leálltak
- társadalmi okok: a szabad harcosok a nagybirtokosok függésébe kerültek, így meggyengült Károly katonai ereje
- a nagyobb problémát már nem a terjeszkedés, hanem a meglévő területek összefogása jelentette
Az uralkodó kezdetben járta a birodalmat, felélte udvarával a királyi birtokok készleteit, és igazságot szolgáltatott. Nagy Károlynak sok palotája volt, de Aachen-t szerette a legjobban, így megtette azt a birodalom fővárosává.
- itt szervezte meg a kancelláriát (adminisztráció) – ehhez írástidó emberek kellettek, amik nem voltak jellemzőek ebben az időszakban, így Aachen kultúrálisan kiemelkedő ebben az időszakban /kicsit újjászületett az ókori műveltség, ezért ezt „Karoling-reneszánsz”-nak nevezzük/.
- kiemelkedő tudós: Alkuin (nevéhez fűződik a Karoling-minuszkula: könnyen olvasható betűtípus, mely elterjedt egész Európában ebben az időszakban).
Grófságok létrehozása.
- élükön gróf =comes – ők irányították az adott részt, a grófság jövedelmének 1/3-át kapták meg (2/3: a császár)
Határgrófságok (különösen veszélyeztetett területeken)
- élükön határgróf =őrgróf – feladauk: védelem + a grófság irányitása is, ezért megkapták az egész jövedelmüket.
- évente ellenőröket küldött a császár, hogy ellenőrizzék a grófságokat (királyi küldöttek).
Nagy Károly 814-ben, halálakor, erős és rendezett birodalmat hagyott hátra. Bár az ügyek intézése már Károly idejében akadozott, utódai alatt pedig méginkább meggyengült a központi befolyás. Más megoldás azonban ekkor nem létezett, így Károly állama nagy hatással volt a később kialakuló kora középkori államok felépítésére.
A birodalom felbomlása
- Nagy Károly halála után fia, Jámbor Lajos (814-840) került a trónra. Nem tudta kormányozni az országot, ezért 843-ban fia három részre tagolták a birodalmat.
A) belső okok:
- A Nyugat-római birodalomban fejlett volt az árutermelés, a pénzgazdálkodás és élénk volt a kereskedelem is, mert a Földközi-tenger beltengere volt. A frank birodalom ezzel ellentétben az önellátásra alapult, a birodalom szárazföldi volt, az utak a nápvándorlás miatt tönkrementek, így nem volt jelentős a kereskedem. Nem szilárdult meg a feudalizmus, Nagy Károly halála után felosztották a birodalmat.
B) külső okok (külső támadások):
- Normannok
- Arabok
- Magyarok
- I. Ottó urtalma alá kényszeríti az Odera és az Elba között élő szlávokat, mint pl. a poroszokat. Germanizálta őket (német nyelv kötelező)
- 962: császárrá koronáztatta magát, megalakult a Német-római császárság.
- Közép-Európa meghatározó tényezője volt.
- német törzsek hozzák létre, a római birodalmat akarta feltámasztani, és megkapta a császárság címet.
- 962-től 1806-ig áll fönn ez a császárság, Napóleón szüntette meg.
- 973-Quedlinburg birodalmi gyűlés. Keleti éllamok küldöttségét fogadták (Géza fejedelem követei)
- Géza követői Ottótól hittérítőket és lovagokat kérnek.
Britannia
- Rómaiak kivonulása után Kelták foglalják el (Arthur király és a Kerekasztal lovagjainak mondaköre).
- 6.sz. Germán eredetű Angolok és Szászok törtek be, így a peremvidékekre szorulnak a Kelták
- angolok és szászok fejedelemségeket hoznak létre. A Brittek egy része átkelt a kontinensre, Bretagne vidékére.
- Kis fejedelemségek egymással is és a Normannok ellen is harcolanak, ezért Nagy Alfréd, a 9.sz-ban egyesíti a fejedelemségeket, legyőzi a Normannokat.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése