google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 27., vasárnap

A bethleni konszolidáció


A bethleni konszolidáció

1. Bethlen István: /1874-1946/
Erdélyi arisztokrata származású,konzervatív politikus,jogi tanulmányok után országgyűlési képviselő. A románok előretörésekor elveszíti erdélyi birtokait. 1919 februárjában megalapítja a Nemzeti Egyesülés Pártját, majd márciusban az Antibolsevista Comité-t. Az ellenforradalmi kormány tagja, 1920-ban részt vesz a párizsi békedelegációban. 1921-31 között Magyarország miniszterelnöke.
2. A politikai konszolidáció
2.1  Külpolitika:
- 1921. A trianoni szerződés ratifikációja(törvénybeiktatása)
-augusztusban magyar baloldali politikusok Pécsre húzódnak, kikiáltják a Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaságot (a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság fennhatósága alatt)
- a katonaság visszafoglalja,ezt a szerbek tudomásul veszik(hazánk része marad)
- a vitás osztrák-magyar határterületről a katonaság kivonul
- a Prónay-Héjjas-Ostenburg-féle szélsőjobbos különítményesek megszállják (Rongyos Gárda) okt.4-én kikiáltják a Lajta Bánságot
- okt.11-én a velencei konferencia döntése:a különítméníesek kivonása Burgenlandból, népszavazás kiírása Sopron és környéke kérdésében  Sopron “a hűség városa” (civitas fidelissima)
- A második királypuccs
- 1921.október: IV. Károly és Zita Magyarországra jön.
- okt. 23 Budaörs a legitimisták megütköznek Horthy egyetemi alakulatával
- a vereség után Károlyt a tihanyi apátságba szállitják, majd Madeira szigetére számüzik
- 1921 nov.6 a Habsburg- ház 3. Trónfosztása (a m. nemzetgy. Külső kényszerre mondja ki)
- Magyarország  király nélküli királyság
2.2 Belpolitika:
- Bethlen-Peyer paktum: az MSZDP elismerése (országgy. Intézmények)
- politikai sztrájkok, parasztok agitációja, vasutasok, közalkalmazottak, postások szervezése, köztársasági propaganda felfüggesztése
- 1922 jan. Bethlenék belépnek a Kisgazdapártbalétrejön az Egységes Párt( 3 frakcióra oszlik)
- elnök: Nagyatádi Szabó István, ügyvezető alelnök: Gömbös Gyula, miniszterelnök: Bethlen
- 1922. Választójogi rendelet ( szükíti a választójogot 12%-kal, visszaállítja vidéken a nyilt szavazást)
- 1923. Gömbös megpróbálja átvenni a hatalmat (sikertelenül), kilép az Egységes Pártból és létrehozza a fajvédő pártot ( Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor, Kozma Miklós)
- a felsőház létrehozása ( kezdeményezés ill.. javaslat visszaküldés joga)
- Reformok:
- kiszélesítik a kötelező betegség- és balesetbiztosítást ( a városi munkásság 80%-a)
1928. Öregségi, rokkantsági, özvegyi és árvasági segély, a táppénz összege a fizetés 2/3- – 1926. Népiskolai törvény ( gr. Klebelsberg Kunó )
Gazdaság:
- Hegedüs Lóránt (p.m.) inflációellenes politika, vagyonadó bevezetése + takarékosság ( szanálás )
- 1923. Népszövetségi kölcsön ( 250 mill. Aranykorona )
- 1924. Magyar Nemzeti Bank ( pénzkibocsátás joga )
- pengő bevezetése
- Jeremias Smith ellenőrzi a kölcsön felhasználását 1926-ig
-inproduktiv ágakba fektetnek: oktatás, közlekedés, hírközlés, egészségügy
- Mezőgazdaság:
- gépesítés
- gabonatermelés egyoldalusága
- biztos piac hiánya ( amerikai konkurencia )
Ipar:
- villamosenergia
- fogyasztási cikkek: textil, bőr, papír
- rádiógyártás ( 1925. Csepel: az első rádióadó )
- dunántúli bauxitlelőhelyek  aluminíum kohók
- magyar találmányok külföldi felhasználása
A magyar gazdaság 12%-kal múlja fölül a háború elötti szintet és a 20-as évek végére közepesen fejlett

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése