google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 27., vasárnap

A Dózsa parasztfelkelés


I. Előzményei

 - a központi hatalom  Mátyás  halála  (1490) után összeomlott (feudális anarchia bontakozott ki:
 Ulászló (1490-1516)
   -  vita a köznemesek és a bárók között:
 - 1505-ös rákosi országgyűlésen kimondták, hogy II. Ulászló halála után csak magyart fognak királlyá választani
   -  megszüntették a királyi hatalom támaszait
   -  szétzúzták a fekete sereget
   -  az állami jövedelmek 60-80%-kal csökkentek
   -  a királyi hatalom nem tudta megvédeni a jobbágyságot
   -  törvényben tiltották meg a parasztok vadászati jogát
   -  a mezővárosok kiváltságait az országgyűlés nyirbálta meg
   -  növekedett a zselléresedés
II. A parasztháború kibontakozása

II.1. A keresztesháború meghirdetése
   -  Bakócz Tamás keresztes hadjáratba hívó bullát hirdetett ki  -  X. Leó adta ki
   -  toborzás: 1514. április 9. (virágvasárnap)
   -  egyre több paraszt gyűlik Rákos mezejére
   -  Dózsa Györgyöt (végvári vitéz, eredeti  krónikákban  Székely  György néven) állítják a keresztes had élére
 - kb. 10 ezer fő indul el a pesti táborból, hogy a  Tiszántúli  gyülekezőket  is összegyűjtve vonuljanak a török ellen
 Bakócz május derekán betiltja a toborzást, majd a hadjárat folytatását is
II.2. A parasztháború
II.2.1.
   -  Apátfalva
- a keresztes előőrs vereséget szenved
   -  május 24. Nagylak
-  megtámadják  a  győztes  urakat  (Csáky  Miklós Csanádi püspököt és néhány társát karóba húzták)
II.2.2.
   -  a király megszervezi a parasztok elleni védekezést
   -  Dózsa serege elfoglalja : Arad, Csálya, Zádorlak várakat
   -  a pesti tábor letette közben a fegyvert
   -  Lőrinc pap legyőzte az urakat ( Kolozsvár felé vonul)
   -  Dózsa Temesvár ellen indul
 II.2.3.
- Temesvár alatt Szapolyai meglepte a parasztsereget
 II.2.4.
- a kiegészítő harcok július végéig folytak
III. A megtorlás
III.1.
- a vezetőket azonnal kivégezték
III.2.
- törvénybe iktatták a bosszút:  1514. október!
IV. Következmények

 IV.1.   Tovább romlottak a török elleni harc esélyei és lehetőségei
 IV.2.   II. Ulászlót 9 éves fia, II. Lajos (1516-1526 ) követi a trónon
 IV.3.   1521-ben elvesztik Nándorfehérvárt, Zimonyt és Szabácsot (az  ország hadászatilag védtelen lesz)
 IV.4.   1526: támadás Magyarország ellen
 IV.5.   A Mohácsi csata
   -  kevés katona
   -  rossz felállás
   -  másfél-két óra alatt döntő vereség
 IV.6.   Szulejmán Budáig vonul, majd október 12-én  elvonul  (a  szerémségi várakat helyőrséggel erősítette meg)
 IV.7.   Az ország két részre szakadt

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése