google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 27., vasárnap

A II. francia forradalom menete

1. A király fenyegetésére a párizsi lakosság (szegény, bérmunkás, plebejus tömeg) fegyvert ragadott és megrohamozta a Bastille-t és 1789 július 14-én elfoglalta azt, ezzel győzött a polgári forradalom:
Párizsban megalakították a községtanácsot
b megalakult a párizsi nemzetőrség (rendfenntartó őrség) La Fayette vezetésével
a parasztság kaszát, kapát fogott és a földesurak ellen vonult (gyújtogatták a nemesek házait, terményeit)
d augusztus 4-ére a nemesség önként lemondott a kiváltságairól (adómentesség, kizárólagos politikai jog)
augusztus 26-án a polgárság kiadta az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát
2. Az események alakulása:
a a király összevonta seregét a nép ellen  a nép is a király ellen vonul
b a parasztság vidéken megtagadta az adózást a nemesnek és a királynak
c a Nemzetgyűlés törvényt hozott: elvette az egyházi birtokokat és azokat eladta a polgárságnak  besegített a mezőgazdaság kapitalizálásába
d mivel nem volt termelés, a pénz elértéktelenedett
e a Nemzetgyűlés eltörölte a belső vámokat  élénkül a kereskedelem Franciaországot 83 megyére osztotta (politikai közigazgatás)
f törvényhozás a polgárság által választott képviselőké
g a választójogot adóhoz és vagyonhoz kötötték
h a végrehajtó hatalmat a Nemzetgyűlés választotta
i az egyházat a király alá rendelték, adókból tartották el
j a 4% tiltakozott (ellenforradalom)
k a király európai uralkodókhoz fordult  Európa uralkodói szervezkednek, koalíciót hoznak létre
l a király hatalmát veszni látta, ezért háziőrizetéből külföldre akart szökni  elfogták
3. A köztársaság kialakulása:
1792 májusában osztrák és porosz csapatok vonultak be, hogy a polgári eszmék terjedését megakadályozzák
kezdeti királypárti győzelmek után Valmy-nál a kis- és középpolgárok visszaverték a támadást
az alkotmányos monarchiát támogató nagypolgárság lemondott hatalmáról s azt a köztársaságpárti középpolgárságnak adták át (girondisták)
1793 januárjában a királyt kivégezték
4. A girondista köztársaság és problémái:
1793-ban Franciaország elfoglalta Belgiumot a Rajnáig
b a sikeres védekezés miatt a koalíció kibővült Angliával (féltékeny a franciákra, vetélytársnak tekinti), Hollandiával (ő is féltékeny), Spanyolországgal és a Piemonti grófsággal
c minél nagyobb volt a forradalomban résztvevők száma, úgy nőtt a nemzeti öntudat is mely sokszor átcsapott sovinizmusba
d a cél már Európa megszerzése volt az ország piacának
1793 tavaszán már a koalíció győzött, nyáron pedig már Észak-Franciaország határánál voltak
ezért már a forradalom és az ország függetlensége is veszélybe került
g a nép magának követelte a politikai hatalmat
5. 1793-ra a hatalmat átvették a jakobinusok:
a a külső ellenség gyűrűjébe került az ország, a koalíció erősebb
b a szegénység miatt nagy volt a társadalmi feszültség
c a belső ellenállás erős: a királypártiak és a girondisták is vissza akarták venni a hatalmat
A jakobinusok lépései:
Rendkívüli törvényszéket állítottak fel a rend biztosítása érdekében
b kormányuk neve: Közjóléti bizottság
c a hadseregbe jakobinus érzelmű kormánybiztosokat küldtek
d az ellenséggel szemben terrorral léptek fel, ami félelmet és bizonytalanságot szült a társadalomban
e céljuk a:
- tőkés gazdaság
- polgári törvényhozás
- polgári demokrácia megteremtése volt
Alkotmányuk lényege (1793):
a a tulajdon szent és sérthetetlen
b mindenkinek joga van a munkához, kereskedelemhez és művelődéshez
c a társadalom eltartja a szegényeket (munkával vagy segéllyel)
d ha a kormány megsérti a nép jogát, félreállítható
A jakobinus diktatúra problémái és bukása:
a a hadsereg és a társadalom számára nagy gondot jelentett a koalícióval szembeni védekezés
b a terrorisztikus rendfenntartás mértékében még a jakobinusok sem értettek egyet, megosztottak voltak
c a nép kezébe került ugyan a hatalom, de nem rendelkeztek gazdasági erővel
d nem tudtak munkát teremteni mert nem volt tőkéjük, akinek meg volt az nem adott mert kiszorították a hatalomból  a nép kiábrándult
e kevés az áru mert nem termelnek  infláció  virágzik a feketepiac, amit erőszakkal akartak letörni nagy velük szemben az ellenállás
két csoport:
- Robespierre: minden eszközzel fenn kell tartani a hatalmat
- Danton: nem támogatta a túlzott erőszakot
Robespierre kivégeztette Dantont
g a közép- és nagypolgárság összefogott és 1794-ben visszavette a hatalmat
6. A nagypolgárság hatalomátvételével a forradalom kezdett hanyatlani:
a a végrehajtó hatalom a konventen belül az 5 tagú direktórium kezébe került
b kénytelenek a hadsereget is segítségül hívni, a kormány 3 hadvezért (konzult) választott maga mellé segítségül
c bár kezdett a nagypolgári diktatúra kialakulni, a köztársaság maradt
d a nagypolgárság a rend érdekében leszámolt a királypártiakkal, girondistákkal és a jakobinusokkal
e a három konzul nem fért meg egymás mellett  Napóleon 1799-ben átvette a hatalmat és ő lett az első konzul 1804-ig
f kilépett seregével Franciaország határain és az Írországgal bővült koalíció felett fényes sikereket aratott, célja Anglia kivételével a koalíció igába hajtása volt


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése