google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 27., vasárnap

Történelmi évszámok


Kr.e.KR.E.
IV. ÉVEZRED  SUMEROK BEVÁNDORLÁSA MEZOP.BA
III.ÉVEZRED   SUMER VÁROSÁLLAMOK VIRÁGKORA
2900K.         EGYSÉGES EGYIPTOMI BIRODALOM
1725-1686   HAMMURAPI
XIV- XIII.SZ TRÓJAI HÁBORÚ
1400K.         ÁRJA HÓDÍTÁS AZ INDUS-VÖLGYBEN
VIII-VI.SZ    GÖRÖG GYARMATOSÍTÁS
776             GÖRÖG IDÔSZÁMÍTÁS KEZD., 1.OLIMPIA
753             RÓMA ALAPÍTÁSA
621             DRÁKÓN TÖRVÉNYEI ATHÉNBAN
594             SZOLÓN ATHÉNI ARKHÓN REFORMJAI
560-527      PEISZISZTRATOSZ TÜRANNISZA ATHÉNBAN
558-529      KYROS URALKODÁSA PERZSIÁBAN
529-522       KAMBÜSZÉSZ URALKODÁSA PERZSIÁBAN
525              PERZSA HÓDÍTÁS EGYIPTOMBAN
522-485       I.DAREIOSZ URALKODÁSA PERZSIÁBAN
510              ATHÉNIEK ELŰZTÉK A TÜRANNOSZOKAT
510K.           ETRUSZK URALKODÓK ELŰZÉSE RÓMÁBÓL
                  KIRÁLYSÁG HELYETT ARISZTROKRATIKUS KÖZT.
509-TÔL         RÓMAI HÁBORÚK AZ ETRUSZKOK ELLEN
508              KLEISZTHENÉSZ ÚJJÁSZERVEZTE AZ ATHÉNI ÁLLAMOT
494              RÓMAI PLEBEJUSOK KIVONULÁSA A SZENT HEGYRE
                    NÉPTRIBUNUSI INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE
493              LATIN SZÖV
492-449       GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK
492              ELSÔ (SIKERTELEN) PERZSA TÁMADÁS ATHÉN ELLEN
490              MARATHONI CSATA
480              PERZSA GYÔZELEM A THERMOPHÜLAI SZ.-BAN
                   GÖRÖG GYÔZ. A SZALAMISZI CSATÁBAN
478              DÉLOSZI SZÖV.: PERZSAELLENES VÉDELMI CÉLLAL
462             AREIOSZPAGOSZ JOGÁT KORLÁTOZÓ REFORM:
                   ATHÉNBAN A LEGFÔBB HATALOM A NÉPGYŰLÉS
451-450       XII. TÁBLÁS TÖRV. RÓMÁBAN
445             RÓMÁBAN PATRICIUS-PLEBEIUS HÁZASSÁG
443             CENSORI INTÉZMÉNY RÓMÁBAN
431-404      PELOPONESZOSZI HÁBORÚ
430-354      XENOPHON ÉLETE
396             RÓMAIAK ELFOGLALJÁK VEÜ VÁROSÁT
387             GALL GYÔZELEM A RÓMAIAK ELLEN
367             LICINIUS FÉLE TÖRV.
366             AZ EGYIK CONSUL PLEBEJUS LEHET RÓMÁBAN
                   PRAETORI TISZTSÉG BEVEZETÉSE
343-290    RÓMAI HÁBORÚK A SAMNISOK ELLEN
340-338     LATIN HÁBORÚK
339           CENZORI TISZTSÉG ELÉRHETÔ A PLEBEJUSOKNAK
338           KHAIRONEIAI CSATA
337           PREATORI TISZTSÉG A PLEBEJUSOKNAK IS
336           NAGY SÁNDOR TRÓNRA LÉPÉSE
333           ISSZOSZI CSATA
331           GUARGAMELAI CSATA
326           ADÓSRABSZOLGASÁG ELTÖRLÉSE RÓMÁBAN
300           PAPI HIVATALOK A PLEBEJUSOKNAK IS
287           LEX HORTENSIA , ELTÖRLIK A NÉPGYŰLÉSI HATÁ-
                 ROZATOK SZENÁTUSI JÓVÁHAGYÁSÁT
280-272    RÓMAI GYÔZELEM A D-ITÁLIAI GÖRÖGÖK FELETT
276            ANTIGONOSZOK MAKEDÓNIÁBAN
268-232     ASÓKA URALKODÁSA INDIÁBAN
264-241     ELSÔ RÓMAI-PUN HÁBORÚ
256            CIN-DINASZTIA KÍNÁBAN
218-201     MÁSODIK PUN HÁBORÚ
216            HANNIBÁL GYÔZELME CANNAE MELLETT
206            HAN-DINASZTIA KÍNÁBAN
202            RÓMAI GYÔZELEM A PUNOK FELETT ZÁMÁNÁL
200-146     RÓMAI HÁBORÚK MAKEDÓNIA ÉS SZÍRIA ELLEN
168            MAKEDÓNIA RÓMAI PROTEKTORÁTUS ALÁ KERÜL
149-146     HARMADIK PUN HÁBORÚ
148              MAKEDÓNIA RÓMAI PROVINCIA
146              KÁRTHÁGÓBÓL AFRICA NEVŰ PROVINCIA
146              RÓMAIAK FELDÚLJÁK KORINTHOSZT
137-132       ELSÔ SZICILIAI RABSZOLGAFELKELÉS
133              ASIA PROVINCA MEGSZERVEZÉSE
133-122       GRACCHUSOK REFORMMOZGALMA
133              TIBERIUS GRACCHUS FÖLDREFORMJA
132              TIBERIUST MEGÖLIK
123-122       GAIUS GRACCHUS FÖLDREFORMJA
111-105       NUMÍDIA ELLENI HÁBORÚ MARIUS VEZETÉSÉVEL
II.SZ. VÉGE     MARIUS HADSEREGREFORMJA
104-101       MÁSODIK RABSZOLGAFELKELÉS SZICILIÁBAN
91                LIVIUS DRUSUS FÉLE FÖLDOSZTÁS RÓMÁBAN
90               RÓMAI POLGÁRJOG KITERJESZTÉSE EGÉSZ ITÁLIÁRA
88-              NÉPPÁRT ÉS AZ OPTIMATÁK HARCAI RÓMÁBAN
82-78          SULLA DIKTÁTORI HATALMA RÓMÁBAN
74-71          SPARTACUS FÉLE RABSZOLGAFELKELÉS
70               CRASSUS ÉS POMPEIUS CONSULSÁGA
64-63           A RÓMAI URALOM KEZD SZÍRIÁBAN ÉS JÚDEÁBAN
60               I. TRIUMVIRÁTUS (POMPEIUS, CASSUS, CAESAR)
59               CAESAR ELSÔ CONSULSÁGA
58-51          CAESAR GALLIA PROCONSULJA
55               POMPEIUS ÉS CRASSUS ISMÉT CONSUL
55-54          CAESAR BRITANNIAI HADJÁRATAI
53               CRASSUS HALÁLA SZÍRIÁBAN
49-44          RÓMAI POLGÁRHÁBORÚ
49.JAN.10.    CAESAR ÁTLÉPI A RUBICÓ FOLYÓT
48               PHARSZALOSZ: CAESAR LEGYÔZI POMPEIUST
45               CAESAR PÉNZÜGYI ÉS HIVATALI REFORMJA
44               CAESAR CONSULTÁRSA ANTONIUS
44.MÁRC.15. BRUTUS ÉS CASSIUS MEGÖLIK CAESART
43.NOV.        II. TRIMVIRÁTUS(OCTAVIANUS, ANTONIUS, LEPIDUS)
42               PHILIPPI CSATA TRIMVIREK GYÔZELME BRUTUSÉK FELETT
39               OCTÁVIÁNUS ELVESZI LEPIDUS LÉGIÓIT
32               OCTÁV MEGTISZTÍTJA A SZENÁTUST ANTONIUS HÍVEITÓL
31               ACTIUMI CSATA: OCTAVIANUS LEGYÔZI ANTONIUST
30               RÓMAI URALOM EGYIPTOMBAN, ANTONIUS ÖNGYILKOS
27               OCTAVIANUS FELVESZI AZ AUGUSTUS NEVET
31-KR.U.14. AUGUSTUS PRINCIPÁTUSA
KR.U.
14-68          JULIUS CLAUDIUS DINASZTIA RÓMÁBAN
54-68          NÉRÓ URALKODÁSA
68               KATONAI LÁZADÁS NÉRÓ ELLEN
69-96          FLAVIUS DINASZTIA RÓMÁBAN
69-79          VESPASIÁNUS URALKODÁSA
96-192        ANTONIUS DINASZTIA
98               TRAIANUS URALKODÁSA(BIR. LEGNAGYOBB EKKOR)
106             DACIA MEGHÓDÍTÁSA
117-137       HADRIANUS URALKODÁSA
161-168      MARCU AURELIUS URALKODÁSA
192             COMNODUS CSÁSZÁR MEGGYILKOLÁSA RÓMÁBAN
193-235      SEVERUS DINASZTIA RÓMÁBAN
193    SEPTIMUS SERVERUST A PANNONIAI LÉGIÓK EMELIK TRÓNRA
212             CARACALLA KITERJESZTI A POLGÁRJOGOT A BIR. MINDEN
                SZABAD LAKOSÁRA
220             KÍNAI BIR. 3 ÁLLAMRA ESIK SZÉT
235-284      A KATONACSÁSZÁROK VÉRES KORSZAKA, VÁLSÁGA
270-            AURELIANUS CSÁSZ. HELYREÁLLÍTJA A BIR. EGYSÉGÉT
284-305      DIOCLETIANUS DOMINÁTUSA
306-337      CONSTANTINUS URALKODÁSA
313             CONSTANTINUS TÜRELMI RENDELETE(MILÁNÓI EDICTUM)
320-570      GUPTA BIRODALOM INDIÁBAN
325             CONSTANTINUS HELYHEZ KÖTÔ RENDELETE
325             ELSÔ EGYETEMES(KATOLIKUS) ZSINAT NICCÁBAN
379-395      THEODOSIUS URALKODÁSA RÓMÁBAN
381            THEOD. ÁLLAMVALLÁSSÁ TESZI A KERESZTÉNYSÉGET
395            THEOD. SZENTESÍTI A BIR. KETTÉVÁLLÁSÁT
410            A GÓTOK FELDÚLJÁK RÓMÁT(ALARICH VEZETÉSÉVEL)
410-           HUNOK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
434-453      ATTILA A HUNOK VEZÉRE
440-461     I.(NAGY) LEÓ AZ ELSÔ RÓMAI PÁPA
451            CATALAUNUMI CSATA
455            VANDÁLOK FELDÚLJÁK RÓMÁT
474-526     THEODORIK GÓT KIR URALKODÁSA
 476.        NY.RÓMAI BIR. BUKÁSA
481-511.   KOLDVIG FRANK KIRÁLY
490-583    CASSIODORUS ÉLETE
507           KLODVIG LEGYÔZI A NY-I GÓTOKAT
526-568.   LONGOBÁRDOK A KÁRPÁT MEDBEN
527-565.   JUSTINIANUS BIZÁNCI CSÁSZÁR
529.          BENCÉS REND MEGALAPÍTÁSA
529.          JUSTINIANUS BEZÁRJA AZ ATHÉNI EGYETEMET
532           NIKKA FELKELÉS
535           JUSTINIANUS MEGSZERZI É-AFRIKÁT
553           GÓT ÁLLAM MEGSEMMISÜLÉSE
568-TÓL     AVAR BIRODALOM A KÁRPÁT MEDBEN
570-632    MOHAMED ÉLETE
576.          LONGOBÁRDOK BEVONULÁSA É-ITÁLIÁBA
622.          MOHAMED ELMENEKÜL MEKKÁBÓL(HIDZSRA)
632-634    ABU BAKR KALIFA URALKODÁSA
634-644    OMAR KALIFA URALKODÁSA
661-750    OMAJJÁD DINASZTIA AZ ARAB BIR.BAN
711.          PIRENEUSI-FSZ. ARAB URALOM ALATT
714-741    MARTELL KÁROLY A FRANK BIR MAJORDOMUSA
726-842    KÉPRONTÁS BIZÁNCBAN
732.          MARTELL KÁROLY ARABOK FELETT GYÔZ
740           III.LEÓ BIZÁNCI CSÁSZ. GYÔZELME AZ ARABOK FELETT
751-1258  ABBÁSZIDÁK URALKODÁSA AZ ARAB BIR.BAN
751-768.   KIS PIPIN FRANK KIRÁLY
754.          KIS PIPIN: EGYHÁZI ÁLLAM
768-800-814. NAGY KÁROLY FRANK KIRÁLY, RÓMAI CSÁSZÁR
772-804    NAGY KÁROLY HÁBORÚI A SZÁSZOK ELLEN
773-774    NAGY KÁROLY HÁBORÚI A LONGOBÁRDOK ELLEN
778           NAGY KÁROLY A BAJOROK ELLEN
778-795    NAGY KÁROLY AZ ARABOK ELLEN
786-809     HÁRÚN AL-RASID KALIFA URALKODÁSA
800.          AVAR BIRODALOM BUKÁSA
807           NAGY KÁROLY MEGHÓDÍTJA PANNONIÁT
830.KB       MOJMIR: NAGYMORVA BIRODALOM
843.          FRANK BIR. FELBOMLÁSA; VERDUNI EGYEZMÉNY
843-855    NAGY KÁROLY FIA, LOTHAR VISELI A CSÁSZ. CÍMET
843-877     KOPASZ KÁROLYÉ A NY-I FRANK BIR.
843-876     NÉMET LAJOSÉ  K-I FRANK BIR.
863.          CIRILL ÉS METHOD: MORVA EGYHÁZ
870-894     SZVATOPLUK MORVAORSZÁG FEJEDELME
879-912     OLEG MEGSZERVEZI A RUSZ ÁLLAMOT
889-907.   ÁRPÁD NAGYFEJEDELEM
893-927    NAGY SIEMON BOLG. BIR. MEGALAK. ÉS FÉNYKORA
894-900    HONFOGLALÁS
907-947.   ZSOLT NAGYFEJEDELEM
911           KAROLING DINASZTIA KIHALÁSA
919-936    MADARÁSZ HENRIK K-FRANK URALKODÓ
927           CAPET HUGO FRANK BIR. MAGALAK.
933.          MERSEBURG MADARÁSZ HENRIK - MO.
947-972.   TAKSONY: NAGYFEJEDELEM
955.          AUGSBURGI CSATAVESZTÉS I.OTTÓ
962-973.   I.OTTÓ: N.R. CSÁSZÁRSÁG MEGALAPÍTÁSA
966.          LENGYEL ÁLLAM MEGALAKULÁSA MIESZKÓ
972-997.   GÉZA MAGYAR NAGYFEJEDELEM
973.          BÉKE A NÉMET CSÁSZ.SZAL QUEDLINBURG BIR. GYÜL.
976-1025   II.BAZILEOSZ BIZÁNCI CSÁSZÁR
980-1015   (NAGY) VLAGYIMIR RUSZ URALKODÓ
983-1002. III.OTTÓ N.R. CSÁSZÁR
984.           MORVA ÁLLAM BUKÁSA
987.          CAPET HUGO FRANCIA KIR.
997.           KOPPÁNY LÁZADÁSA
997-1000-1038. I. ISTVÁN KIR. ÉS NAGYFEJEDELEM
1000-1250  ROMÁN STÍLUS EURÓPÁBAN
1003          ISTVÁN - GYULA
1038-1041. ORSEOLO PÉTER MAGYAR KIRÁLY
1039-1056. III. HENRIK N.R. CSÁSZÁRSÁG FÉNYKORA
1041-1044. ABA SÁMUEL MAGYAR KIR.
1044.          MÉNFÔI CSATA NO - MO
1044-1046. ORSEOLO PÉTER MAGYAR KIR.
1046.          VATA FÉLE POGÁNYLÁZADÁS
1046-1060. I. ANDRÁS MAGYAR KIRÁLY
1047.          LEVENTE HALÁLA
1050-51-52. III. HENRIK TÁMADÁSAI MO. ELLEN
1054.          EGYHÁZSZAKADÁS
1056-1106. IV. HENRIK N.R. CSÁSZÁR
1060-63.      I. BÉLA MAGYAR KIRÁLY
1061.           POGÁNYLÁZADÁS
1066-87       HÓDÍTÓ VILMOS (ELFOGLALJA ANGLIÁT)
1063-74-77. SALAMON MAGYAR KIR.
1073-1085.  VII. GERGELY PÁPA
1074-77.      I. GÉZA MAGYAR KIR.
1075.           BÖJTI ZSINAT, INVESZTITÚRAHÁBORÚ KEZD. CÖLIBÁTUS
1076.           WORMSI ZSINAT IV.HENRIK KIRÚGJA A PÁPÁT
                    VII. GERGÔ PÁPA KITAGADJA IV. HENRIKET
1077.           CANOSSA JÁRÁS
1077-1095.  I. SZENT LÁSZLÓ
1083.           ISTVÁN SZENTTÉ AVATÁSA
1086.           DUNAI BOLGÁR ÁLLAM MEGSZAB. A BIZÁNCIAKTÓL
1095.           CLERMONTI ZSINAT II.ORBÁN
1095-1116.  KÖNYVES KÁLMÁN MAGYAR KIR.
1096.           ELSÔ KERESZTES HADJÁRAT
1098.           CISZTERCITA SZERZETESEK MEGALAKUL.
1099            KERESZTESEK ELFOGLALJÁK JERUZSÁLEMET
1099-1187    JERUZSÁLEMI KIR.
1102-1918    MAGYAR- HORVÁT PERSZONÁLÚNIÓ
1116.           KOMMUNA MOZGALOM KEZD. LAONBAN
1116-1131.  II. ISTVÁN MAGYAR KIR.
1122.           WORMSI KONKORDÁTUM V.HENRIK - II.CALLIXTUS
1123.           ELSÔ LATERÁNI ZSINAT: INVESZTITÚRA VÉGE
1131-1141.  II.VAK BÉLA MAGYAR KIR.
1138.           III. BOLESZLÁV LENGYEL FEJ. FELOSZTJA ORSZÁGÁT
1141-1161.  II. GÉZA MAGYAR KIR.
1154-1189.  II. HENRIK: ANGLIA KIR.
1161.           LÜBECK ÉS HAMBURG KER. SZÖV. ®HANZA
1161-1171.  III. ISTVÁN MAGYAR KIR.
1162.           II. LÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1163.           BÉLA HERCEG BIZÁNCBA KERÜL
1163.           IV. ISTVÁN MAGYAR KIR.
1172-1196.  III. BÉLA MAGYAR KIR.
1176.           LEGNANOI CSATA  CSÁSZÁR-PÁPASÁG+MILÁNÓ
1180-1223   II.FÜLÖP ÁGOST FR. KIR.
1181            III.BÉLA LÉTREHOZZA A KANCELLÁRIÁT
1182.           FÜLÖP ÁGOST FR. KIR.:KOMMUNAJOG BEAUVAISNAK
1182-1226   ASSISI SZENT FERENC ÉLETE
1185.           BIZÁNC-ELLENES FELKELÉS BULGÁRIÁBAN
1187.           JERUZSÁLEMET FELADJÁK A KERESZTESEK
1187-1396.  MÁSODIK BOLGÁR CÁRSÁG
1192-1195   PRAY KODEX ÖSSZEÁLLÍTÁSA BENNE A HALOTTI BESZÉD
1196-1204.  IMRE MAGYAR KIR.
1197-1230   PREMYSL OTTOKÁR CSEH KIR.
1198-1216.  INCE PÁPA  PÁPASÁG CSÚCSA
1199-1216.  I.FÖLDNÉLKÜLI JÁNOS: ANGLIA
1200.K.        ANONYMUS KRÓNOKÁJA
1202-1204   NEGYEDIK KERESZTES HADJÁRAT(BIZÁNC ELLEN)
1204-1261.  LATIN CSÁSZÁRSÁG
1204-1205.  III. LÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1205-1235.  II. ANDRÁS MAGYAR KIR.
1212-1250.  II. FRIGYES N.R.CS.
1212.           KERESZTES HADJÁRAT A PIRENEUSI FSZ.EN
1213            FÔURAK MEGGYILKOLJÁK II.ANDRÁS NEJÉT
1215. JÚN.15. MAGNA CHARTA LIBERTATUM
1217.K.        JÁKI TEMPLOM ALAPÍTÁSA
1222.           ARANYBULLA
1225-1274   AQUINOI SZENT TAMÁS ÉLETE
1226.           NÉMET LOVAGREND LENGYELO.BAN
1226-1270.  IX. LAJOS FRANCIA KIR.
1231.           ARANYBULLA MEGÚJÍTÁSA ELLENÁLLÁSI ZÁR. PONTOSÍTÁSA
1232.           ZALAI SZERVIENS MOZG., NEMESI VÁRMEGYÉK KEZD.
1233            II.ANDRÁS AZ EGYHÁZNAK ADJA A SÓKERESKEDELMET
1235-1270.  IV. BÉLA MAGYAR KIR.
1237.           JULIANUS BARÁT HÍRT HOZ A TATÁRRÓL
1240.           NÉVAI CSATA ALEXANDR NYEVSZKIJ- SVÉDEK
1240.           TATÁR(BATU KÁN) ELFOGLALJA KIJEVET
1241.ÁPR.11-12-1242.MÁRC. TATÁR MO-N
1242.           CSUD-TAVI JÉGCSATA NÉMET LOVAGREND-NYEVSZKIJ
1250-1400   GÓTIKUS STÍLUS EURÓPÁBAN
1250.           II. BARBAROSSA FRIGYES HALÁLA ®NÉMETO.SZÉTESIK
1259-1282   VIII.PALAILOGOSZ MIHÁLY NIKAIAI, MAJD BIZÁNCI CSÁSZ.
1261            VIII.PALAI... ELFOGLALJA BIZÁNCOT, MEGDÔL A LATIN CS.
1265.           ELSÔ RENDI ORSZÁGGYŰLÉS ANGLIÁBAN
1267.           ARANYBULLA MÁSODIK FELÚJÍTÁSA
1270-1272.  V. ISTVÁN MAGYAR KIR.
1272-1290.  IV. KUN LÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1273-1291.  HABSBURG RUDOLF N.R. CSÁSZÁR
1278.           MORVAMEZEI CSATA
                    RUDOLF, IV. LÁSZLÓ «II. OTTOKÁR
1282            KÉZAI SIMON GESTÁJA
1285-1314.  IV. SZÉP FÜLÖP FRANCIA KIR.
1290-1301.  III. ANDRÁS MAGYAR KIR.
1298            SZABAD KÖLTÖZÉS MO.N
1301.           ÁRPÁD DINASZTIA VÉGE
1301-1304.  VENCEL MAGYAR KIRÁLY(NEM ELFOGADOTT)      
1302.           ELSÔ RENDI GYŰLÉS FR.ORSZÁGBAN
1305-1307.  BAJOR OTTÓ MAGYAR KIR (NEM ELFOGADOTT)
1306.           KIHAL A PREMYSL DINASZTIA
1306-1333.  ULÁSZLÓ LENGYEL KIR.
1308-1342.  KÁROLY RÓBERT MAGYAR KIR.
1309-1379.  A PÁPAI SZÉKHELY AVIGNONBA KERÜL
1312.           ROZGONYI CSAT.
1315.           MORGARTENI CSAT.  KANTONOK- HABSBURGOK
                                     KANTONOK FÜGGETLENEK
1317            BORSA KOPASZ LÁZADÁSA
1320-90.K.    TOLDI MIKLÓS ÉLETE
1324.           HAVASFÖLD EGYESÍTÉSE I.BASARAB
1327.           KÁROLY R. BÁNYAREFORMJA
1328.           CAPETING-DINASZTIA KIHAL,  JÖN VALOIS-D.
1333-1370   III.KÁZMÉR LENGYEL KIR.
1335            ÉRTÉKÁLLÓ ARANYFORINT , KAPUADÓ
1335.           VISEGRÁDI KIRÁLYTALÁLKOZÓ KR,KÁZM.,LUX JÁNOS
1339-1453   100-ÉVES HÁBORÚ
1340.           ANGOL GYÔZELEM A TENGEREN
1342-1382   I.LAJOS MAGYAR KIR.
1346.           ANGOL GYÔZELEM GRECY MELLETT
1346-1378   LUXEMBURG KÁROLY CSEH KIR.
1347-1378        &  NÉMET CSÁSZ.
1347.           NAGY LAJOS ELSÔ NÁPOLYI HADJÁRATA
1348.           PESTISJÁRVÁNY EURÓPÁBAN
1348.           PRÁGAI EGYETEM
1350.           NAGY LAJOS 2. NÁPOLYI HADJÁRATA
1351.           ARANYBULLA 3. FELÚJÍTÁSA-- ÔSISÉG, KILENCED
                                   EGYAZON NEMESI SZAB.
1352            GALLIPOLI  TÖRÖKÖK EURÓPÁBA LÉPNEK
1356.           NÉMET ARANYBULLA  CSEH KIR. VÁLLASZTÓFEJEDELEM
1358.K.        KÉPES KRÓNIKA KELETKEZÉSE
1358.           FR. PARASZTHÁBORÚ
1359.           FÜGGETLEN MOLDVA
1364.           KRAKKÓI EGYETEM
1367.           PÉCSI EGYETEM  NAGY LAJOS
1369-1415   HUSZ JÁNOS ÉLETE
1370.    I.NAGY LAJOS  LENGYEL KIR., MAGY-LENGY PERSZONÁLUNIO
1371.           SZERB ÖSSZEFOGÁS A TÖRÖK ELLEN
1376.           I.LAJOS OKLEVELE AZ ERDÉLYI SZÁSZ VÁROSOKNAK
1377-1446   FILIPPO BRUNELLESCHI ÉLETE
1378.           POSZTÓMUNKÁSOK FELKELÉSE FIRENZÉBEN
1380.           KULIKOVÓI CSAT. DIMITRIJ - TATÁR
1381.           ANGOL PARASZTFELKELÉS
1382-85       MÁRIA MO. KIRÁLYNÔJE
1385.           ZSIGMOND & MÁRIA HÁZASSÁGA
1387-1437   LUXEMBURG ZSIGMOND MAGYAR KIR.
1389            ÓBUDAI EGYETEM ALAPÍTÁSA
1389.           RIGÓMEZEI CSAT.  TÖRÔK - SZERB
1396.           NIKÁPOLYI CSAT. TÖRÖK - LUX ZSIGA
1397.           ORSZÁGGY. A TELEKKATONASÁGRÓL
1405.           1. ORSZÁGGY. MO-N A VÁROSOKKAL
1410.           ZSIGMOND NÉMET KIR.
1410.           GRÜNWALDI CSAT. LENGYEL+LITVÁN - NÉMET LOVAGR.
1415.JÚL.      KONSTANZI ZSINAT (KIRÁLYI FÔKEGYÚRI JOG)
1415.JUL.6.   HUSZ MÁGLYAHALÁLA
1419.JUL.30. HUSZITA FELKELÉS PRÁGA
1419.           ZSIGMOND CSEH KIR.
1422-1461   VII. KÁROLY FR. KIR.
1431-TÔL       ZSIGMOND LOMBARD KIR.
1433.           ZSIGMOND NR CSÁSZÁR
1434.MÁJ.     LIPANYI CSAT. TÁBORITÁK -KELYHESEK
1435.           1. RENDI ORSZÁGGY. MO-N
1437.           PARASZTFELKELÉS ERDÉLYBEN
1437-1439   HABSB. ALBERT MAGYAR KIR.
1437.JUL.       KOLOZSMONOSTORI EGYEZMÉNY , 3 RENDI NEMZET
1437.SZEPT.   KÁPOLNAI UNIÓ
1439-1444    ULÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1441.            HUNYADI 1. GYÔZELME A TÖRÖK FELETT
1442.            HUNYADI GYÔZ GYULAFEHÉRVÁRNÁL A TÖRÖK FELETT
1443.            TÉLI HADJÁRAT
1444.JUN.      DRINÁPOLYI BÉKE
1444.NOV.10. VÁRNAI VERESÉG
1446-1453    HUNYADI KORMÁNYZÓ
1448.            2. RIGÓMEZEI CSAT.(VERESÉG)
1450.K.         KÖNYVNYOMTATÁS FELTALÁLÁSA , GUTTENBERG
1451-1506    KOLONBUSZ ÉLETE
1453-1457    V.LÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1453.            BIZÁNC TÖRÖK KÉZRE KERÜL
1455-1485    RÓZSÁK HARCA ANGLIÁBAN
1456.JUN.29.  PÁPA ELRENDELI A DÉLI HARANGOT
1456.JUL.        NÁDORFEHÉRVÁR OSTROMA
1456.JUL.21.   NÁDORFEHÉRVÁRI GYÔZELEM
1456.             MOLDVA A TÖRÖK HŰBÉRESE
1457.             HUNYADI LÁSZLÓ KIVÉGZÉSE
1458.JAN.        SZEGEDI EGYEZMÉNY
1458.JAN.20.-1490 H.MÁTYÁS MAGYAR KIR.
1458.             GALAMBÓC VÁRÁT ELVESZI A TÖRÖK MÁTYÁS VISSZAFOGLALJA
1461-1483     XI.LAJOS FR. KIR.
1462-1505     III. IVÁN OROSZ CÁR
1463.             MÁTYÁS & III.FRIGYES BÉKÉJE
1463.             JAJCA ELFOGLALÁSA
1464.             MÁTYÁS NEJÉNEK (POGYEBRÁD KATALIN) HALÁLA
1466.             NÉMET LOVAGREND ELISMERI LENGYELO. FENNHATÓSÁGÁT
1469-1524      VASCO DA GAMA ÉLETE
1471.             VITÉZ JÁNOS FÉLE ÖSSZEESKÜVÉS
1471.             PORTUGÁL HAJÓSOK ÁTMENNEK AZ EGYENLÍTÔN
1473-1543      NIKOLAUSZ KOPERNIKUSZ ÉLETE
1479.             KENYÉRMEZEI CSAT. KINIZSI - TÖRÖK
1479.             KASZTÍLIA & ARAGÓNIA EGYESÜL
1480.             TATÁR IGA LERÁZÁSA OROSZORSZÁGBAN
1481.             MÁTYÁS HADJÁRATA A TÖRÖK ELLEN
1482-1551      FRÁTER GYÖRGY ÉLETE
1483-1546     LUTHER MÁRTON ÉLETE
1483.             5 ÉVES BÉKE A SZULTÁNNAL
1485.             MÁTYÁS BEVESZI BÉCSET
1486              MÁTYÁS TÖRVÉNYKÖNYVE
1487              BARTOLOMEO DIAZ ELÉRI AFRIKA D-I CSÚCSÁT
1490.ÁPR.6.    MÁTYÁS HALÁLA
1490-1516     II.ULÁSZLÓ MAGYAR KIR.
1491-1556      LOYOLA IGNÁC ÉLETE
1492.JAN.2.     ARABOK KIŰZÉSE SP-BÓL
1492.AUG.3.    KOLOMBUSZ INDUL INDIÁBA
1492.OKT.12.   & MEGÉRKEZIK AMERIKÁBA
1493-1496     KOLOMBUSZ 2. ÚTJA
1494              TORDASILLESI VONAL
1498.             VASCO DA GAMA MEGKERÜLI AFRIKÁT
1498-1500     KOLOMBUSZ 3. ÚTJA
1502-1504           &  4. ÚTJA
1505.              RÁKOSI ORSZÁGGY. CSAK MAGYAR KIR.
1509-1547      VIII.HENRIK ANGOL KIR.
1513.MÁRC.11 BAKOCZ TAMÁS VERESÉGE A PÁPAVÁLASZTÁSON
1514.ÁPR.9.     TÖRÖKELLENES HADJÁRAT MEGHIRDETÉSE
1514.              DÓZSA PARASZTHÁBORÚ
1514.MÁJ.24.   PARASZTOK GYÔZELME NAGYLAKNÁL
1514.JÚNI.1.    A PESTI TÁBOR LETESZI A FEGYVERT
1514.JUL.13.     DÓZSA VERESÉGE TEMESVÁRNÁL
1514.JÚL.14.     DÓZSA KIVÉGZÉSE
1514.OKT.        JOBBÁGYSÁG RÖGHÖZKÖTÉSE
1516.              HABSB.-OK ÖRÖKLIK A SP. TRÓNT
1516-1526.     II.LAJOS MAGYAR KIR.
1517.OKT.31.   LUTHER M. 95 PONT
1517.              WERBÔCZI KIADJA A TRIPARTITUMOT
1516-1556      V. KÁROLY SPANYOL KIR.
1519-1556       & NR CSÁSZ.
1519.              CORTEZ HÓDÍTÁSA MEXICOBAN
1519.SZEPT.20  FERNANDO MAGELLÁN A FÖLD MEGKERÜLÉSÉRE INDUL
1520.              FELKELÉSEK A SP. ABSZOLUTIZMUS ELLEN
1520.OKT.        MAGELLÁN-SZOROS
1520-1556      I.SZULEJMÁN SZULTÁN OSZMÁN BIR CSÚCSA
1521.              WORMSI BIR. GYŰLÉS   LUTHER ERETNEK
1521.              ELESIK : NÁNDORFEHÉRVÁR, ZIMONY, SZABÁCS
1521.MÁRC.      MAGELLÁN ELÉRI A FŰSZER-SZIGETEKET
1522.SZEPT.      MAGELLÁN VISSZATÉR
1523.               ALVARANDÓ HÓDÍTÁSA D-AMERIKÁBAN
1524-1525       NÉMET PARASZTHÁBORÚ MÜNZER
1525.               PÁVAI CSAT. I.FERENC - V.KÁROLY
1525.               A PARASZTHÁBORÚ ÁTTERJED FRANKFÖLDRE
1525.MÁJ.         MÜNZER HALÁLA
1526.               SP. FR. BÉKE MADRIDBAN
1526.               HABSB. HÁZ KÉT ÁGRA SZAKAD
1526.MÁJ.         HABSB. ELLENES COGNACI LIGA VELENCE, PÁPA, TÖRÖK, FRO
1526.AUG.         II.LAJOS ÁLTALÁNOS FELKELÉST HIRDET
1526.AUG.29.     MOHÁCSI VÉSZ
1526.OKT.12.     TÖRÖKÖK KIVONULNAK
1526.NOV.10-1540 SZAPOLYAI JÁNOS MAGYAR KIR.
1526.DEC.17-1564 FERDINÁND  MAGYAR KIR.
1529.                SPEYERI BIR. GYÜL., PROTESTÁLÓK
1529.                BÉCS SIKERTELEN OSTROMA, DE BUDA IGEN AZ ORSZÁG
                         KETTÉSZAKAD
1530.                AUGSBURGI BIR. GYÜL.:PROTESTÁNS TANOK
1531.                PROTESTÁNS FEJEDELMEK SZÖV.
1531.                BÍRÓ MÁTYÁS KASSÁN KIHIRDETI A LUTHERI ELVEKET
1531.                PIZZARRO HÓDÍTÁSA PERUBAN
1532.                SZULEJMÁN BÉCS ELLEN, KÔSZEGNÉL STOP
1534.                VIII.HENRIK EGYHÁZREFORM ANGLIÁBAN
1538.                VÁRADI BÉKE SZAPOLYAI+ FERDINÁND
1540.                LOYOLA IGNÁC  JEZSUITA REND
1541.                FERDINÁND BUDA ELLEN
1541.AUG.29.     BUDA BEVÉTELE ORSZÁG 3 RÉSZRE SZAKAD
1541.DEC.          GYALUI EGYEZM. FERDINÁNDÉ MINDEN, HA KIŰZI ÔKET
1542.                SIKERTELEN KÍSÉRLET BUDA VISSZASZERZÉSÉRE
1543.                ELESIK:  SIKLÓS,PÉCS,ESZTERGOM,TATA,SZÉKESFEHÉRVÁR
1544.                ELESIK:  VISEGRÁD,HATVAN,NÓGRÁD,SIMONTORNYA
1545-1563        TRIDENTI ZSINAT ELLENREFORMÁCIÓ
1547                 TÖRVÉNY A VITÉZLÔ RENDRÔL
1547.                V.KÁROLY GYÔZ A PROTESTÁNS SZÖV. FELETT
1547-1584        IV.IVÁN OROSZ CÁR
1551.                KÁLVINI ELVEK DEBRECENBEN
1552-1556        IV.IVÁN ELFOGLALJA A KAZÁNYI KÁNSÁGOT
1552.                ELESIK:  TEMESVÁR,DRÉGELY , EGER OSTROMA
1554.                MOSZKVAI TÁRSASÁG
1555.                AUGSBURGI VALLÁSBÉKE AKIÉ A FÖLD AZÉ A VALLÁS
1556-1598        II.FÜLÖP  SP. KIR.
1556.                FERDINÁND ELISMERI JÁNOS ZSIGÁT ERDÉLY URÁNAK
1556.                IV.IVÁN ELFOGLALJA AZ ASZTRAHÁNYI KÁNSÁGOT
1557-1606        BOCSKAI ISTVÁN ÉLETE
1558-1603        I.ERZSÉBET ANGOL KIR.
1562.                ANGOL RABSZOLGAKER. KEZDETE
1564-1576        I.MIKSA MAGYAR KIR.
1566.                ELESIK:  GYULA, SZIGETVÁR
1566.SZEPT.6.    SZULEJMÁN HALÁLA
1566.SZEPT.7.    ZRÍNYI KIROHANÁSA
1566-1609        NÉMETALFÖLDI SZABHARC & POLG. FORR.
1568.                II. DRINÁPOLYI BÉKE II.SZELIN SZULTÁN - I.MIKSA
1568.                TORDAI ORSZÁGGY. VALLÁSI TOLERANCIA
1569-1570        KARÁCSONY GYÖRGY PARASZTFELKELÉSE
1569.                HŰTLENSÉGI VÁD DOBÓ ELLEN
1570-1637        PÁZMÁNY PÉTER ÉLETE
1571.                LEPANTOI CSAT.SP+VELENCE+PÁPA - TÖRÖK
1571-1586        BÁTHORI ISTVÁN ERDÉLYI FEJEDELEM
1572.AUG.23-24. SZENT-BERTALAN ÉJSZAKÁJA
1572.AUG.24.     VALOIS MARGIT & BOURBON HENRIK HÁZASSÁGA
1572.                ZSIGMOND ÁGOSTTAL KIHAL A LENGYEL JAGELLÓ HÁZ
1574.                LENGYELO. NEMESI KÖZTÁRSASÁG
1576-1586        BÁTHORI ISTVÁN  LENGYEL KIR.
1579.                UTRECHTI EGYEZMÉNY NÉMETALFÖLD UNIÓJA
1581.                HOLLANDIA
1584-1592        FJODOR IVANOVICS OROSZ CÁR
1585.                1. ANGOL KOLÓNIA VIRGINIÁBAN
1588.                ANGOL-SP. HÁBORÚ A NAGY ARMADA VERESÉGE
1588-1602        BÁTHORI ZSIGMOND ERDÉLYI FEJ.
1589.                III.HENRIK AZ UTOLSÓ VALOIS MEGGYILKOLÁSA
1589-1610        IV.(BOURBON)HENRIK  FR KIR.
1590.                PÁRIZS SP. MEGSZÁLLÁSA
1593-1606        15 ÉVES HÁBORÚ
1595.                BÁTHORI BEKAPCS. A TÖRÖK ELLENI 15ÉVESBE
1595.                GYURGYEVÓ  BÁTHORY - TÖRÖK
1596.                ELESIK:  EGER,KANIZSA
1596                 MEZÔKERESZT NRCS- ERDÉLY - TÖRÖK
1597.                ERZSÉBET RENDELETE A CSAVARGÓK ELLEN
1598.                KIHAL AZ OROSZ RURIK-DINASZTIA
1598-1605.       BORISZ GODUNOV OROSZ CÁR
1599-1658        CROMWELL ÉLETE
1600.                KELETINDIAI TÁRSASÁG
1600.FEB.17.      GIORDANO BRUNO MÁGLYAHALÁL
1600                 II.FERDINÁND MEGVONJA A SZABAD VALLÁSGYAKORLÁS
                      JOGÁT A FELSÔ-AUSZTRIAI VÁROSOKTÓL
1603-1625        I.JAKAB ANGOL KIR. (STUART HÁZ)
1604.                BOCSKAI , HAJDÚ GYÔZELEM ÁLMOSDNÁL
1605.                BOCSKAI ERDÉLYI FEJ. ÖVÉ A FELVIDÉK
1605.                SZERENCSI ORSZÁGGY. MO FEJEDELME BOCSKAI
1605                 LENGYEL NEMESEK ÉS AZ ÁL-DIMITRIJ TÁMADÁSA
                      OROSZO. ELLEN
1606.                BOCSKAIT LEZÁRÓ BÉCSI BÉKE , 7 VÁRMEGYE
                            VALLÁSBÉKE: MEZÔVÁROSOK ÉS FALVAK NEM
1606.                BOLOTNYIKOV FÉLE PARASZTFELKELÉS
1606.                15 ÉVES VÉGE ZSITVATOROKI BÉKE
1608-1619        II.MÁTYÁS MAGYAR KIR.
1608.                POZSONYI ORSZÁGGY. II.MÁTYÁS MEGERÔSÍTI
                             1606-OT: MEZÔVÁROSOK IGEN         
1609.                SP. HOLLAND FEGYVERSZÜNET
1609.                KATOLIKUS LIGA
1610           LENGYELEK ELFOGLALJÁK MOSZKVÁT, OROSZ FELKELÉS
1610-1643        XIII.LAJOS FR KIR.
1611-1632        II.GUSZTÁV ADOLF SVÉDORSZÁG KIRÁJA
1612                 OROSZO. FELSZABADÍTÁSA
1613.                ROMANOV DINASZTIA OROSZO-BAN
1613-1629        BETHLEN GÁBOR ERDÉLYI FEJ.
1614.                UTOLSÓ RENDI GYŰLÉS FRO. 1789 ELÔTT
1618-1648        30-ÉVES HÁBORÚ 18-20 CSEH SZAKASZ
1618.MÁJ.23.     CSEH FELKELÉS A HABSB. ELLEN  DEFENESZTRÁCIÓ
1619.                II.FERDINÁND  NR CSÁSZ.
1619.                BETHLEN BELÉP A 30-ÉVES HÁBORÚBA
1619-1637        II.FERDINÁND MAGYAR KIR.
1620-1664        ZRÍNYI MIKLÓS ÉLETE
1620.NOV.8.      FEHÉRHEGYI CSATA CSEH - NRCS
1620.               BESZTERCEI ORSZÁGGY. BETHLEN KIR.
1621.                BETHLEN GYÔZ A CSÁSZ. ELLEN
1621.              HOLLANDIA FELÚJÍTJA HÁBORÚJÁT SP. ELLEN
1621.              NIKOLSBURGI BÉKE BETHLEN+FERDI VALLÁSBÉKE:1608
1625-49.         I. KÁROLY ANGOL KIR.
1625.              DÁN TÁMADÁS, A 30 ÉVES HÁB II. SZAKASZA
1629-40.         ANGOL ABSZOLUTIZMUS
1630-48.         I. RÁKÓCZI GYÖRGY ERDÉLYI FEJ.
1631.              SVÉD KIRÁLY TÁMAD, 30 ÉVES HÁB III. SZAKASZA
1635.              FR.O BELÉP A 30 ÉVES HÁBORÚBA A SVÉDEK OLDALÁN
1636.              CSÉPLÔGÉP FELTALÁLÁSA HOLLANDIA
1637-1657.     III. FERDINÁND MAGYAR KIR.
1640. TAVASZ    RÖVID PARLAMENT ANGLIÁBAN
1640. ÔSZ        HOSSZÚ PARLAMENT 1653-IG
1642. JAN.10.   I. KÁROLY ELHAGYJA LONDONT
1642-49.         ANGOL POLGÁRHÁBORÚ
1643.              I. RÁKÓCZI GYÖRGY BEKAPCS. A 30 ÉVES HÁBBA
1643.              HABSB-DÁN SZÖV SVÉD ELLEN ÉS HABSB.-TÖRÖK SZÖV ERDÉLY ELLEN
1645.DEC.        LINZI BÉKE TELJES VALLÁSSZAB. MO-N
1643-1715.      XIV. LAJOS FR. KIRÁLY
1648.              ZRÍNYI HORVÁT BÁN
1648-1660.     II. RÁKÓCZI GYÖRGY ERDÉLYI FEJ.
1648.              WESZTFÁLIAI BÉKE SVÁJC ÉS HOLLANDIA FÜGG
1648.              KOZÁK LÁZADÁS A LENGYELEK ELLEN
1648.DEC 2.     CROMWELL BEVONUL LONDONBA
                       CSONKA PARLAMENT
1649.              ANGLIA: KÖZTÁRSASÁG
1651.              HAJÓZÁSI TÖRVÉNY, ANGLIA
1654.              UKRAJNA CSATLAKOZIK OROSZO.-HOZ
1657.              II. RÁKÓCZI GYÖRGY LENGYEL HADJÁRATA
1657-1705.     I. LIPÓT MAGYAR KIR.
1657-1705      THÖKÖLY IMRE ÉLETE
1658               CROMWELL MEGHAL
1660.              ANGLIÁBAN ÚJRA KIR. : II. KÁROLY
1661-1676.     AHMED TÖRÖK NAGYVEZÉR
1662               ANGOL TUD. AKADÉMIA  NEWTON
1663.              AHMED®ÉRSEKÚJVÁR ELESIK
1663-64.         ZRÍNYI TÉLI HADJÁRATA
1664. JAN.        ZRÍNYI FÔVEZÉRI KINEV. I. LIPÓT VISSZAVONJA
1664. FEBR.       ZRÍNYI FELÉGETI AZ ESZÉKI HIDAT
1664. MÁJ.       ZRÍNYI PÉTER HORVÁT BÁN SZÖV AJÁNLATA
                       XIV. LAJOSNAK
1664.               ÚJABB TÖRÖK TÁMADÁS
1664. AUG. 1.    SZENTGOTHÁRDI GYÔZELEM
1664. AUG.10.   VASVÁRI BÉKE CSÁSZ- SZULTÁN
1664.NOV.18.    ZRÍNYI MIKLÓS HALÁLA(ÓLOMVADKAN)
1666-70.          WESSELÉNYI MOZGALOM
1676-1735        II.RÁKÓCZI FERENC ÉLETE
1678-85.           THÖKÖLI IMRE FELKELÉSE
1681.               SOPRONI ORSZÁGGYŰLÉS LIPÓT LEMOND AZ ABSZOL. RÓL
1681.               OROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ VÉGE
1682.               THÖKÖLI IMRE + ZRÍNYI ILONA ©
1683.               KARA MUSZTAFA TÁMADÁSA BÉCS ELLEN
1683. SZEPT.     SOBIESKI ÉS LOTHARINGIAI K. FELSZAB BÉCSET
1684.               SZENT LIGA HABSB., PÁPA, LENGYEL, VELENCE
1686.SZEPT. 2   BUDA FELSZABADÍTÁSA
1687.               AZ ORSZÁGGYŰLÉS LEMOND A SZABAD KIR.VÁLASZ
                        ÉS AZ ARANYBULLA ELLENÁLLÁSI SZÁNDÉKÁRÓL
1688.               ORÁNIAI VILMOS, ANGLIA, DICSÔ FORR.
1689.                JOGNYILATKOZAT
1689-1725.      I. PÉTER OROSZ CÁR
1690.               THÖKÖLI BETÖRÉSE ERDÉLYBE
1694.                MEGALAKUL AZ ANGOL BANK
1697.                ZENTAI CSATA TÖRÖK - CSÁSZÁR, HEGYALJAI FELKELÉS
1699.                KARLOCSAI BÉKE, AZ ORSZÁG FELSZAB.
1700-21.           ÉSZAKI HÁBORÚ OROSZ- SVÉD
1700.                NARVAI CSATA OROSZ - SVÉD
1700.                MEGHAL AZ UTSÓ SPANYOL HABSBURG IV. KÁROLY
1701-13            I.FRIGYES POROSZ KIRÁLYSÁG KEZDETE
1701-14.           SP. ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁB. I. LIPÓT «XIV. LAJOS
1703-1711.       RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC
1703. ÁPR.         TISZAHÁTI BUJDOSÓK FELKERESIK RÁKÓCZIT
1703. MÁJ.        RÁKÓCZI BREZÁNI KIÁLTVÁNYA, TISZAHÁTI FELKELÉS
1703. JÚN 14.    RÁKÓCZI TALÁLK. ESZE TAMÁSSAL
1703. JÚN. 16.    RÁKÓCZI A MAGYAR FELKELÉS ÉLÉRE ÁLL
1703. OKT.          RÁKÓCZIÉ : DUNA-TISZA KÖZE, FELVIDÉK
1704.                HÖCHSTADTI CSATA OSZTRÁK - FR
1704.                NAGYSZOMBATI VERESÉG, VETÉSI PÁTENS
1705.                SZÉCSÉNYI ORSZÁGGY. RÁKÓCZI VEZÉRLÔ FEJ. RENDI KONFÖD
1705-11.           I. JÓZSEF OSZTRÁK CSÁSZÁR, MAGYAR KIR.
1705.                KURUC VERSÉG A ZSIBÓI SZOROSBAN
1706.                KURUCOK KIVERIK A CSÁSZÁRIAKAT ERDÉLYBÔL
1707.                SZINTE AZ EGÉSZ ORSZÁG KURUC KÉZEN
1707. ÁPR.          MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGGY. RÁKÓCZI ERDÉLYI FEJ.
1707. MÁJ          ÓNODI ORSZÁGGY. HABSBURG HÁZ TRÓNFOSZTÁSA, ÁLT. ADÓZÁS
1708.                TRENCSÉNI CSATAVESZTÉS, SÁROSPATAKI ORSZÁGGY,
                       JOBBÁGYOK FELMENTÔDNEK A FEUDÁLIS TERHEK ALÓL
1709.                POLTAVAI CSATA OROSZ - SVÉD
1710. JAN.          ROMHÁNYI CSATAVESZTÉS
1711.                RÁKÓCZI ® TELJHATALOM KÁROLYI SÁNDORNAK
1711. ÁPR. 30    FEGYVERLETÉTEL A MAJTÉNYI SÍKON
1711. MÁJ 1      SZATMÁRI BÉKE
1711                 I.PÉTER VERESÉGE A TÖRÖKTÔL
1713-40.           I. FRIGYES VILMOS POROSZ KIR.
1713.                UTRECHTI BÉKE SP ÖRÖKSÉG FELOSZTÁSA
1715-74.           XV. LAJOS FR. KIR.
1719                 POZSEVERÁCI BÉKE
1722-23.           ORSZÁGGY. PRAGMATICA SANCTIO
1724.                A KONTINENS ELSÔ GÔZSZIV. ÚJBÁNYÁN
1731   CAROLINA RESOLUTIO(PROTESTÁNSOK VALL.GYAK.-NAK SZABÁLYOZÁSA)
1732-1799        GEORGE WASHINGTON ÉLETE
1735.                BÉKÉSI PARASZTFELKELÉS
1740-80.           MÁRIA TERÉZIA MAGYAR KIR. OSZTRÁK CSÁSZÁR
1740-48.           OSZTRÁK ÖRÖKÖSÖDÉSI HÁBORÚ
1740-86.           II. NAGY FRIGYES POROSZ KIR.
1741.                ORSZÁGGYŰLÉS POZSONYBAN “ÉLETÜNKET ÉS VÉRÜNKET”
1743-1793        JEAN-PAUL MARAT ÉLETE
1754.                MÁRIA TERÉZIA VÁMRENDELETE
1756-63.           7 ÉVES GYARMATI HÁB. ANGLIA « FR.O.
1756-63.           7 ÉVES HÁB. SZILÉZIÁÉRT
1760.                BÉCSI MAGYAR TESTÔRSÉG
1762-96            NAGY KATALIN OROSZ CÁR
1764.                MÁDÉFALVI VESZEDELEM
1765-66.           PARASZTMOZGALMAK A DUNÁNTÚLON
1767.                ÚRBÉRI RENDELET
1769.                JAMES WATT GÔZGÉPE
1769-1821         NAPOLEON ÉLETE
1772                 A FELVIL. KEZD. MO-ON, BESSENYEI: ÁGIS TRAGÉDIÁJA
1772.                LENGYELORSZÁG ELSÔ FELOSZTÁSA
1773.                BOSTONI TEADÉLUTÁN
1773-75.           PUGACSOV VEZ. PARASZTFELK. OROSZO.
1774-92.            XVI. LAJOS FR. KIR.
1774. SZEPT       AMERIKAI GYARMATOK ELSÔ KONGR. PHILADELPHIA
1775-83.           AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI HÁB.
1776. JÚL 4         FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT
1777.                 RATIO EDUCATIONIS
1777.                 SARATOGAI ÜTKÖZET ANGLIA - USA
1780. KB.           IPARI FORR. KEZDETE
1780-1790        II.JÓZSEF OSZTRÁK CSÁSZ MAGYAR KIR.(TÜRELMI, NYELV)
1781                 YORKTOWNI ÜTKÖZET ANGLIA- USA
1783                 VERSAILLES-I BÉKE,ANGLIA ELISMERI USA-T
1784                  ERDÉLYI FELKELÉS(HORIA ÉS KLOSKA)
1785                  II.JÓZSEF JOBBÁGYRENDELETE
1787                  USA ALKOTMÁNYA
1789-1797        WASHINGTON AZ USA ELNÖKE
1789                   GAZDASÁGI VÁLSÁG  FRO.-BAN
1789.MÁJ.5        FRANCIA RENDI GYŰLÉS MEGNYITÁSA
1789.JÚNI.17    3. REND NEMZETGYŰLÉSÉ NYÍLVÁNÍTJA MAGÁT
1789 JÚNI 23       LABDAHÁZI ESKÜ
1789.JÚNI.27    A KIR. FELSZÓLÍTJA A NEMESSÉGET ÉS A PAPSÁGOT A
                       NEMZETGYŰLÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRA
1789.JÚLI.9.     AZ EGYÜTTES ŰLÉS ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS LESZ
1789 JÚL 12        PÁRIZSI KÖZSÉGTANÁCS MEGALAKULÁSA
1789 JÚLI 14       BASTILLE ELFOGLALÁSA
1789 AUG  4       FRANCIA KIVÁLTSÁGOSOK LEMOND. JOGAIKRÓL
1789 AUG 26      EMBERI ÉS POLGÁRI JOGOK NYILATKOZATA VERSAILLE
1789 OKT  5        ASSZONYOK MENETE
1789                  JAKOBINUS KLUB MEGALAKULÁSA
1789.DEC.          MEGKEZDIK AZ EGYHÁZI BIRTOKOK KIÁRUSÍTÁSÁT FRO-BAN
1790-1792         II.LIPÓT OSZTRÁK CSÁSZ. MAGYAR KIR.
1790-1838         KÖLCSEY FERENC ÉLETE
1790-1791         ORSZ.GYŰL.BUDÁN MEGERÔSÍTIK AZ ORSZ.ÖNÁLLÓSÁG-T
                         (1791/X.TC.)
1790-1791         FRO.ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰL.RENDELETEI
1791                  POLGÁRI LIBERÁLIS ALKOTMÁNY FRO.-BAN  ALKOTMÁNYOS MONARHIA
1791 JÚNI 25      XVI.LAJOS “TEMETÉSI MENET”
1791                  AMERIKAI ALKOTMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE
1791                  LENGYEL REFORMALKOTMÁNY
1791                  PILLNITZI NYIL. A+POROSZO BEAVATKOZÁSSAL FENYEGET
1791                  II.LIPÓT MEGERÔSÍTI AZ ORSZÁG ÓNNÁLÓSÁGÁT
1791-1860         SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETE
1792-1835         I. FERENC OSZRRÁK CSÁSZ.MAGYAR KIR.
1792 ÁPR.20       FORRADALMI HÁBORÚ KEZDETE,ÚJ KORMÁNY HADÜZENET®A+POROSZ
1792 AUG.10      SANCULOTTE-OK,2.FORR.PÁRIZSBAN,ÚJ FORR.TANÁCS
1792 SZEPT. 2     1.TERROR PÁRIZSBAN,VERDANI ÜTKÖZET  POROSZ-FRO
1792 SZEPT.20    VALMY ÜTKÖZET,KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA, NEMZETI KONVENT
1792 NOV. 6       JEMAPPES  FRO- OSZTRÁK
1793 JAN.21        XVI.LAJOS KIVÉGZÉSE
1793 MÁRC.10    KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG,KONVENT RENDKÍVÜLI INT.-I
1793 JÚN. 2        PÁRIZSI FELK.,GIRONDIÁK LETART.,JAKOBINUS DIK. KEZD.
1793                  LENGYELO.MÁSODIK FELOSZTÁSA
1793                  VENDÉ PARASZTFELKELÉS FRO-BAN
1794                  MAGYAR JAKOBINUSOK MOZGALMA
1794-1850         BEM JÓZSEF ÉLETE
1794-1850         WESSELÉNYI MIKLÓS ÉLETE
1794 JÚN.26       FR. GYÔZELEM FLEUERUSNÁL
1794.JÚL.            MARTINOVICS LETARTÓZTATÁSA
1794 JÚL. 27       THERMIDORI FORDULAT,VÁD ALÁ ROBESPIERRE
1794 JÚL. 28       ROBESPIERRE KIVÉGZÉSE
1795                 LENGYELO. 3. FELOSZTÁSA
1795                  SANCULOTTE FELKELÉS PÁRIZSBAN 
1795                  JAKOBINUS VEZETÔ KIVÉGZÉSE MO.-N
1796                  BONAPARTE NAPOLEON ITALIAI GYÔZELME
1799 NOV. 9       NAPOLEON ÁLLAMCSÍNJE
1799-1884         TÁNCSICS MIHÁLY ÉLETE
1800                  NAPOLEON GYÔZELME MARENGÓNÁL
1801                 FRANCIA-OSZTRÁK BÉKE LUVÉVILLE-BEN
1802                 FRANCIA-ANGOL BÉKE AMIENSBEN
1803-1876         DEÁK FERENC ÉLETE
1804-1847        MOHAMED ALI URALMA EGYIPTOMBAN
1804 DEC.2        NAPOLEON CSÁSZÁRRÁ KORONÁZZA MAGÁT
1804                 HAITI FÜGGETLENSÉGE
1805                 TRAFALGARI ÜTKÖZET ANGOL- FRO
1805 DEC.2        NAPOLEON GYÔZ AUSTERLITZNÉL (3CSÁSZ. CSAT),
                             JÉNÁNÁL ÉS BEVONUL BÉCSBE
1806                 POROSZORSZÁG MEGSEMMISÍTÉSE
1806                 NÉMET RÓMAI BIRODALOM MEGSZŰNÉSE
1806                 NAPOLEON KONTINENTÁLIS ZÁRLATA
1807                 OROSZ VERESÉG FRIEDLANDNÁL TILSITI BÉKE
1807                 FULTON GÔZHAJÓJA
1808                 FR. BEVONULÁS MADRIDBA,SPANYOL FELKELÉS
1809-1865        ABRAHAM LINCOLN ÉLETE
1809                 NAPOLEON KIÁLTVÁNYA A MAGYAROKHOZ
1809                 GYÔRI CSATA MO - FRO
1809                 OSZTRÁK VERESÉG WAGRAMNÁL
1810-1825        FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚK LATIN-AMERIKÁBAN 
1811                 AZ  ELSÔ DEVALVÁCIÓ MO.-ON
1811-1861        TELEKI LÁSZLÓ ÉLETE
1811-1812       ORSZÁGGYŰLÉS (UTOLSÓ 1825-IG) MO.-ON,MAGAS VÁMOK
1812                 NAPOLEON BETÖR OROSZORSZÁGBA
1812                 BOROGYINÓI ÜTKÖZET OROSZOK VISSZAVONULÁSA
1813                 A LIPCSEI “NÉPEK CSATÁJA”
1814                 KOAL.HADS.BEVONUL PÁRIZSBA,NAPOL.ELBÁRA,XVIII.LAJOS ÚJ KIR.
1814-1891         YBL MIKLÓS ÉLETE
1814-1815        BÉCSI KONGRESSZUS
1815 MÁRC.        NAPOLEON PARTRASZÁLLÁSA,”100 NAPOS URALMA”
1815                 SZENT SZÖVETSÉG MEGALAKULÁSA
1815                 WATERLOO ANGOL- POROSZ- HOLL - FRO
1815-1898        OTTO VON BISMARCK ÉLETE
1815-1830        BOURBON RESTAURÁCIÓ FRO.-BAN
1816                 2. DEVALVÁCIÓ MO.-ON
1818-1916        GÖRGEI ARTÚR ÉLETE
1820                 MISSOURI EGYEZMÉNY AZ USA-BAN
1820                 SPANYOL TISZTEK FELKELÉSE,NÁPOLYI FELKELÉS
1821                 GÖRÖG SZABADSÁGHARC
1822-1823        NEMESI ELLENÁLLÁS MO.-ON 
1823                 MONROE-ELV: “AMERIKA AZ AMERIKAIAKÉ”
1824-1830       X. KÁROLY FRANCIA KIRÁLY
1825-1827        ORSZÁGGYŰLÉS POZSONYBAN (MTA)
1825 DEC.         DEKABRISTA MOZGALOM OROSZORSZÁGBAN
1825                STEPHENSON GÔZMOZDONYA    
1829                FÜGGETLEN GÖRÖGORSZÁG
1830-1902        TISZA KÁLMÁN ÉLETE
1830                SZÉCHENYI: HITEL
1830                 JÚLIUSI FORR. FRO.-BAN ®ALK. KIR.LAJOS FÜLP
1830                BELGIUM FÜGGETLEN ÉS SEMLEGES
1830-1831       OROSZELLENES SZABH. LENGYELORSZÁGBAN
1830                LENGYEL SZEJM DETROZINÁLJA A ROMANOVOKAT
1831 SZEPT.      LENGYEL VERESÉG VARSÓ ELESETT
1830                FRANCIÁK ELFOGLALJÁK ALGÍRT
1831                SZÉCHENYI:A VASKAPÚ SZABÁLYOZÁSÁNAK KEZDETE
1831                LYONI SELYEMSZÖVÔK MOZGALMA
1831                SZÉCHENYI: VILÁG
1831                DESSEWFFY JÓZSEF : TAGLALAT
1831                FELVIDÉKI PARASXTFELKELÉS (KOLERALÁZADÁS)
1832-1836       ELSÔ REFORMORSZÁGGYŰLÉS
1832                VÁLASZTÓJOGREFORM ANGLIÁBAN
1833                SZÉCHENYI STÁDIUM
1933-               DEÁK FERI AZ ORSZÁGGYŰLÉSEKEN
1833-1836       KOSSUTH AZ ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOKAT SZERKEZTI
1834                NÉMET VÁMSZÖVETSÉG  
1834                 2. LYONI FELKELÉS
1835     WESSELLÉNIY PERBE FOGÁSA, KÖLCSEY OTTHAGYJA AZ ORSZGYST
1835-1848       V. FERDINÁND OSZTRÁK CSÁSZ. MAGYAR  KIR.
1836                FELSÉGSÉRTÉSI PER LOVASSYÉK ELLEN
1836                 NÉPCHARTA ANGLIÁBAN
1837                 KOSSUTH LETARTÓZTATÁSA
1838                 PESTI ÁRVÍZ
1839-1840        REFORMGYŰLÉS (ÖNKÉNTES ÖRÖKVÁLTSÁG)
1840-1842        1. ÓPIUMHÁBORÚ KÍNÁBAN
1841 JAN.          KOSSUTH BEINDÍTJA A PESTI HÍRLAPOT
1842                 1 IPARI KIÁLLÍTÁS MO.-ON
1842                 PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
1843-1844        REFORMORSZÁGGYŰLÉS (NYELVREFORM)
1844                VÉDEGYLET
1844                 KOSSUTHOT ELTÁVOLÍTJÁK A PESTI HÍRLAPTÓL
1844                SZILÉZIAI TAKÁCSOK MOZGALMA
1844                OROSZ AJÁNLAT ANGLIÁNAKTÖRÖKORSZÁG FELOSZTÁSÁRA
1844-1900        FIEDRICH NEITZSCHE ÉLETE
1846                VÁC-PEST VASÚTVONAL
1846                KONZERVATÍV PÁRT MEGALAKULÁSA
1846                PARASZTFELKELÉS GALÍCIÁBAN
1847                ELLENZÉKI PÁRT MEGALAKULÁSA,ELL.-I NYILATKOZAT
1847                TÁNCSICS BÖRTÖNBE
                          
                                                    MAGYARORSZÁG
1847-1848        UTOLSÓ RENDI ORSZÁGGYŰLÉS , ÔSISÉG ELTÖRLÉSE
1848 FEBR.         KOSSUTH ALKOTMÁNYT KÉR  AZ OSZTRÁK ÉS OLASZ TART.-NAK
1848 MÁRC. 3    KOSSUTH FELIRATI JAVASLATA  --JOBBÁGYFÖLSZAB, KÖZTEHER,
                           FÜGG. NEMZETI KORM.
1848 MÁRC.14   KOSSUTH KIEGÉSZÍTETT JAVASLATÁT A FÔRENDI HÁZ ELFOGAD.
1848 MÁRC 15   ORSZÁGGYŰLÉSI KÜLDÖTTSÉG A FELIRATTAL BÉCSBE
1848 MÁRC 15   FORRADALOM PESTEN
1848 MÁRC 17   BATTHÁNY LAJOS MINISZTERELNÖK
1848 MÁRC 23 ORSZÁGGY. ELFOGADJA A KÖTELEZÔ ÖRÖKVÁLTSÁGOT ÁLLAMI KÁRPÓTLÁSSAL
1848 ÁPR 7        MEGALAKUL A KORMÁNY
1848 ÁPR.11     A TÖRVÉNYEK SZENTESÍTÉSE
1848 JÚN.          SZERB FELKELÉS A DÉLVIDÉKEN
1848 JÚN.         AZ ELSÔ NÉPKÉPVISELETI VÁLASZTÁS
1848 JÚLI. 5      A NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉS
1848 JÚLI.11     KOSSUTH MEGAJÁNLÁSI BESZÉDE,200 EZER ÚJONC
1848 AUG.        KIRÁLYI LEIRAT A  MAGYAR HAD ÉS PÉNZÜGY BELVASZTÁRÁRA
1848 SZEPT. 4  ORSZÁGGYŰLÉS KORMÁNYBIZTOST KÜLD A DÉLVIDÉKRE
1848 SZEPT.11  JELLASICS TÁMADÁSA
1848 SZEPT 15  A SZÔLLÔDÉZSMA ELTÖRLÉSE
1848 SZEPT.      ORSZÁGOS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY ELN.KOSSUTH VÉGREHAJTÓ HAT.
1848 SZEPT. 29  PÁKOZDI CSATA MÓGA - JELLASICS
1848 OKT. 4       V. FERDINÁND FELOSZLATJA AZ ORSZ.GYŰL.-TJELLASICS MO. KAT.BIZT.
1848 OKT. 6-7    OZORAI DIADAL  PERCZEL+GÖRGEI - ROTH
1848 OKT.30     MAGYAR SEREG ÁTLÉPI A LAJTÁT,VERESÉG SCHWECHATNÁL
1848 DEC 2-1916    FERENC JÓZSEF OSZTRÁK CSÁSZÁR
1848 DEC. 30     PERCZEL VERESÉGE MÓRNÁL
1849 JAN. 1       A FÔVÁROS KIÜRÍTÉSE
1849 JAN.13      BEM BEVESZI MAROSVÁSÁRHELYET
1849 JAN.17      BEM GYÔZELME GÁLFALVÁNÁL
1849 FEBR. 5      GUYON RICHARD BRANYISZKÓI ÁTTÖRÉSE
1849 FEBR. 9     PISKI CSATA BEM - PUCHNER
1849 FEBR.26-27  KÁPOLNAI CSATAVESZTÉS
1849 MÁRC. 4    OLMÜTZI OKTROJÁLT  ALKOTMÁNY
1849 MÁRC.11   BEM BEVESZI NAGYSZEBENT
1849 MÁRC 19  GYÔZELEM FEKETEHALOMNÁL
1849 MÁRC.21   EGÉSZ ERDÉLY FELSZABADÚL
1849 ÁPR. 2     GYÔZELEM HATVANNÁL  TAVASZI HADJÁRAT
1849.ÁPR. 4      TÁPIÓBICSKEI CSATA
1849.ÁPR. 6      ISASZEG MO - A
1849 ÁPR 14     A HABSBURG HÁZ  TRÓNFOSZTÁSA  DEBRECENBEN FÜGG. NYIL.
1849 ÁPR.23       PEST FELSZABADÍTÁSA
1849 MÁJ. 2       SZEMERE KORMÁNY MEGALAKULÁSA
1849 MÁJ 9        I. MIKLÓS CÁR KIÁLTVÁNYA AUSZTRIA SEGÍTSÉGÉRÔL
1849 MÁJ.21      BUDA VISSZAVÉTELE EGÉSZ MO. SZABAD
1849 MÁJ.31     GÖRGEY FELAJÁNLJA A HATALOMÁTVÉTELT
1849 JÚN.16      KMETY TÁBORNOK VERESÉGE ZSIGARDNÁL
1849 JÚN.18      OROSZ BEAVATKOZÁS KEZDETE
1849 JÚN.20-21 KMETY VERESÉGE PEREDNÉL
1849 JÚN.28       PÖLTENBERG FELADJA GYÔRT
1849 JÚL. 2        KOMÁROMI CSATA VERESÉG
1849 JÚL.31       SEGESVÁRI CSATA VERESÉG
1849 AUG. 9      TEMESVÁRI CSATA BEM - HAYNAU
1849 AUG.11     KOSSUTH ÉS A SZEMERE KORMÁNY LEMOND
                                       GÖRGEI TEJHATALOM
1849 AUG. 13    VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL
1849 AUG.26     MUNKÁCS BEVÉTELE
1849 SZEPT. 5    PÉTERVÁRAD FELADÁSA
1849 OKT. 2       KOMÁROM ÁTADÁSA
1849 OKT. 6       BATTHYÁNY LAJOS ÉS A 13 ARADI VÉRTANU
          
                            EGYETEMES
1848. FEBR         KOMMUNISTA KIÁLTVÁNY
1848 FEBR 22     FORRADALOM PÁRIZSBAN
1848. FEBR 24    LAJOS FÜLÖP LEMOND, FR.O.® 2.KÖZTÁRS.
1848. MÁRC 13   FORRADALOM BÉCSBEN
1848. MÁRC 18-19. BERLINI FORRADALOM
1848. ÁPR           CHARTISTÁK III. PETÍCIÓJA, VÁLASZTÁSOK FRO.-BAN
1848. MÁJ 18      FRANKFURTI NÉMET PARL. MEGNYITÁSA
1848. JÚN 2        SZLÁV KONGRESSZUS PRÁGÁBAN
1848.JÚNI.17      PRÁGAI FELKELÉS LEVERÉSE
1848. JÚN 23      FORR. MOZGALOM HAVASFÖLDÖN
1848. JÚL 23       MUNKÁSFELKELÉS PÁRIZSBAN
1848. OKT 6        MÁSODIK BÉCSI FORRADALOM
1848. OKT 31      BÉCSI FELKELÉS LEVERÉSE
1848. DEC 10      LOUIS BONAPARTE KÖZT. ELNÖK
1849. FEBR 9       RÓMAI KÖZT. KIKIÁLTÁSA
1849. MÁRC 23   É-ITÁLIAI FORR. LEVERÉSE
1849. JÚL 3         RÓMÁT FR. CSAPATOL ELFOGLALJÁK
1849. AUG 22      VELENCÉT ELFOGLALJÁK AZ OSZTRÁKOK
1851. DEC 2        LOUIS BONAPARTE ÁLLAMCSÍNYE
1851-64.            TAJPING FELEKELÉS KÍNÁBAN
1852-70.            III. NAPÓLEON FR.O. CSÁSZÁRA
1853-56.            KRÍMI HÁBORÚ
1854.                 KANSAS FELVÉTELE USA-BA
1855.                 CAVOUR: 15EZER KATONA®KRÍM
1855-81.            II. SÁNDOR OROSZ CÁR
1855. SZEPT 8     SZEVASZTOPOL BEVÉTELE
1856.                 KRÍMI HÁBORÚT LEZÁRÓ PÁRIZSI BÉKE
1856.                 2. ÓPIUMHÁBORÚ
1857.                 VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG
1857.                 SZIPOLY FELEKLÉS INDIÁBAN
1857                  ANGOL SZAKSZERVEZETEK LONDONI TANÁCSA
1859                  OSZTRÁK HADÜZENET PIEMONTNAK
1859. JUNI 4.       MAGETTA  I+FR - A
1859. JÚN 24      SZOLFERÍNÓI CSATA  FR+I - A 
1859. AUG           VILLAFRANCAI BÉKE
1859.                 JOHN BROWN HALÁLOS ÍTÉLETE
1859.                 CHARLES DARWIN: A FAJOK EREDETE
1859.                 ROMÁN FEJEDELEMSÉGEK EGYESÍTÉSE
1860.                 KÖZÉP-ITÁLIA ÁLLAMAI®PIEMONT
1860. MÁJ 11      GARIBALDI SZICÍLIAI PARTRASZÁLLÁSA
1860.                 LINCOLN AZ USA ELNÖKE
1861.                 11 DÉLI ÁLLAM KILÉP AZ ÚNIÓBÓL
1861.                 JOBBÁGYFELSZAB. OROSZO. II.SÁNDOR FÖLD NÉLKÜL
1861. MÁRC 18.  AZ OLASZ KIR. KIKIÁLTÁSA  RÓMA, VELENCE NÉLKÜL
1861-65.            AMERIKAI POLGÁRHÁBORÚ
1862. AUG.29.     GARIBALDI: RÓMA VAGY HALÁL
1862.                  FRANCIA PARTRASZÁLLÁS MEXICÓBAN
1862. SZEPT.       BISMARCK: POROSZ MIN.ELNÖK
1863.                 SCHLESWIG-HOLSTEINI HÁBORÚ
1863.                 ÁLTALÁNOS NÉMET MUNKÁSEGYLET(LASSALE)
1863. JAN            LENGYEL SZABHARC ÉS JOBBÁGYFELSZAB FÖLDDEL EGYÜTT
1863.                 RABSZOLGAFELSZAB, ÉS FÖLDTÖRVÉNY USA
1864.                 I. INTERNACIONÁLÉ  LONDON
1865.                 ÉSZAKI GYÔZELEM AZ USA POLG.HÁBORÚBAN
1866.                 OLASZ HADÜZENET AUSZTRIÁNAK ,VERESÉG , VELENCE
1866.                 POROSZ-OSZTRÁK, KÖNIGGRÁTZI CSATA, É-NÉMET SZÖV.
1867.                VÁLASZTÓJOGI REF. ANGLIA,  MARX:TÔKE
1867.                LUX. NÉMET MEGSZÁLLÁSA,  SEMLEGES LESZ
1868.                FEUDÁLIS ANARCHIA FELSZÁMOLÁSA JAPÁNBAN
1869.                1. SZOCDEM PÁRT NO.-BAN
1870.                III.NAPOLEON HADÜZENETE, POROSZ--FR. HÁBORÚ
1870.SZEPT.2.    FR. KAPITULÁCIÓ SEDANNÁL, III.NAPOLEON FOGSÁGBAN
1870.SZEPT.4.    FRO. 3.KÖZTÁRSASÁG
1870.SZEPT.20.  OLASZOKÉ RÓMA
1871.JAN.18.     VERSAILLES  NÉMET CSÁSZÁRSÁG
1871.MÁRC.28   PÁRIZSI KÖMMÜN ÁTVESZI A HATALMAT
                        EGYSZERRE TÖRVÉNYHOZÓ ÉS VÉGREHAJTÓ HATALOM
1871.MÁJ.21.    PÁRIZSI KOMMÜN BUKÁSA
                              
                             MAGYARORSZÁG
1849-1850       HAYNAU RÉMURALMA
1850-1859       BACH RENDSZ.
1850.              KETTÔS VÁMRENDSZ. ELTÖRLÉSE MO.-N
1851.               KOSSUTH ALKOTMÁNYTERVE
1851-52.         KOSSUTH KISZAB TÖRÖKO.®ANGLIA, USA
1853.              FERENC JÓ. SZENTESÍTI A JOBBÁGYFELSZABOT
1853.              LIBÉNYI MERÉNYLETE FERNC JÓ ELLEN®KIVÉGZÉS
1859.              MAGYAR NEMZETI IGAZGATÓSÁG
1859               SZÉCHENYI RÖPIRATA BACH ELLEN
1860. MÁRC 15 TÜNTETÉS PESTEN
1860. OKT 20.  OKTÓBERI DIPLOMA
1861.              FEBRUÁRI PÁTENS
1861.              ORSZÁGGY. HATÁROZATI, FELIRATI PÁRT
                       TELEKI LÁSZLÓ ÖNGYILKOS
1861-65.        SCHMERLING-FÉLE PROVIZÓRIUM
1861-1918      TISZA ISTVÁN ÉLETE
1862.             KOSSUTH DUNAI KONFÖD. TERVE
1865.             DEÁK HÚSVÉTI CIKKE
1865. DEC.      AZ ORSZÁGGY. ÖSSZEHÍVÁSA
1866.             KLAPKA LÉGIÓ A KÁRPÁTOKIG NYOMUL
1867.             BALKÖZÉP, SZÉLSÔBAL,  DEÁK PÁRT, KIEGYEZÉS
1868.             MAGYAR-HORVÁT KIEGYEZÉS
                      NEMZETISÉGI ÉS NÉPISKOLAI TV. EÖTVÖS JÓZSEF
1868.             BUDAPESTI ÉS ÁLT. MUNKÁSEGYLETEK
1869.             ORSZÁGGY. VÁLASZTÁSOK®BALKÖZÉP ÉS ELLENZÉKI PÁRT

                      MIX
1872.             I. INTERNACIONÁLÉ : NEW YORK
1872.             HŰTLENSÉGI PER
1872              CÉHRENDSZ MEGSZÜNÉSE MO-N
1873.             HÁROM CSÁSZÁR SZÖV. (OROSZ,NÉMET,OSZTRÁK)
                      VILÁGGAZDASÁGI VÁLSÁG
1873.             PEST + BUDA = BUDAPEST
1874.             BALKÖZÉP + SZÉLSÔBAL = FÜGGETLENSÉGI PÁRT
1875.             SZABADELVŰ (1905-IG) ÉS KONZERVATÍV PÁRT
1875.             EGYSÉGES NÉMET SZOCDEM PÁRT
1876              I.INTERNACIONÁLÉ FÖLOSZLIK
1876              BELL: TELEFON
1877              PUSKÁS TIVADAR: TELEFONKÖZPONT
1877. ÁPR.      OROSZ HADÜZENET TÖRÖKO.NAK
1877.             FÜGGETLEN ROMÁNIA
1878.             EGYESÜLT ELLENZÉK
1877-78.        OROSZ«TÖRÖK HÁBORÚ
1878.             BERLINI KONGRESSZUS: MACED ®TÖRÖK, BULG KÉTFELÉ,
                        DOMBRUDZSA®ROM, ROM. FÜGG.
                        MONARCHIA MEGSZÁLLJA BOSZNIA-HERC.
1879.             KETTÔS SZÖV.( NÉMETO. + AU-MO.)
1880.             MO-I ÁLTALÁNOS MUNKÁSPÁRT
1881              TISZA MEGSZERVEZI A CSENDÔRSÉGET
1882.             OLASZO. CSATL. ®HÁRMAS SZÖV.
1886.             EGYSÉGES BULGÁRIA
1886.             EGYSÉGES MEGYERENDSZER
1886.MÁJ.1.    SZTRÁJK, TÜNTETÉS CHICAGOBAN
1888-1918.    II. VILMOS NÉMET CSÁSZÁR
1889. JÚL.14.  II. INTERNACIONÁLÉ PÁRIZS
1890.MÁRC 9. TISZA KÁLMÁN LEMOND
1890. MÁJ.1.  ELSÔ FELVONULÁS MO-N
1890.DEC.      MAGYAR SZOCDEM PÁRT
1891.MÁJ.1.   VÉRES TÜNTETÉS OROSHÁZÁN
1892.            NEMZETI PÁRT
1893.            FR.-OROSZ KATONAI SZÖV.
1894              POLGÁRI HÁZASSÁG IS TÖRV. MO-N
1894.MÁRC20 KOSSUTH HALÁLA TÖRÖKO-BAN
1894-95.       JAPÁN-KÍNAI HÁBORÚ
1895             LENIN SZERVEZKEDÉSE PÉTERVÁROTT
1896             ELSÔ ÚJKORI OLIMPIA ATHÉN
1896.            MILLENIÁRIS ÜNNEPSÉGEK
1897.            FÜGGETLEN SZOC. PÁRT
1898             OROSZO.I SZOCDEM MUNKÁS P.
1898.            FASHODAI INCIDENS
1898.            AMERIKAI-SPANYOL HÁBORÚ
1899.            KATOLIKUS NÉPPÁRT
1899             NYITOTT KAPUK KÍNÁBAN USA
1899-1902    ANGOL-BÚR HÁBORÚ
1900             ZEPPELIN : LÉGHAJÓ
1901             VIKTÓRIA KIRÁLYNÔ HALÁLA-PANAMA CSAT.
1902             ANGOL JAPÁN EGYEZMÉNY
1904             ENTENT CORDIALE(FRANCIA-ANGOL SZÖV.)
1904-1905    OROSZ - JAPÁN HÁBORÚ
1904             ÚJ NEMZETI PÁRT
1904 FEBR.8    PORT ARTHUR OROSZ-JAPÁN
1905             ELLENZÉKI KOALÍCIÓ VÁLASZTÁSI GYÔZELEM
1905              MAROKKÓI VÁLSÁG
1905              FORR.-I PÁRT SZUN JAT SZEN VEZETÉSÉVEL
1905 SZEPT.15SZÁZEZRES TŰNTETÉS AZ ORSZÁGHÁZ ELÔTT
1905-1906     DARABONT-KORMÁNY
1905             II.MIKLÓS AZ ÁLLAMI DUMÁT TÖRV.HOZÓ TEST.-TÉ ALAKITJA.
1905-1907    OROSZ POLGÁRI DEM. FORR.
1905 JAN.       SZTRÁJKOK PÉTERVÁROTT
1905 FEBR.      OROSZ VERESÉG  JAPÁNTÓL
1905 MÁJ.      CSUZIMÁNÁL MEGSEMM. AZ OROS FLOTTA
1905 DEC.      MOSZKVAI FELKELÉS
1906-1910    KOALÍCIÓS KORMÁNY
1906             OBSCSINA MEGSZŰNÉSE OROSZO.-BAN
1906             ANGOL MUNKÁSPÁRT (LABOUR PARTY)
1907             10 ÉVES IPARFEJLESZTÉSI PROGRAM
1907             OROSZ CÁR ÖNKÉNYURALOMHOZ VISSZA TÉR
1907             OROSZ-ANGOL SZERZÔDÉS (3-AS ANTANT)
1908             BOSZNAI HERCEGOVINA ANNEKTÁLÁSA
1910             TISZA ISTVÁN-NEMZETI MUNKAPÁRT(1918-IG)
1910             TISZA ISTVÁN GYÔZELME A VÁLASZTÁSOKON
1911             OLASZ -TÖRÖK HÁBORÚ
1911             II. MAROKKÓI VÁLSÁG- “PÁRDUCUGRÁS”
1911              POLG FORR KÍNÁBAN
1912 JAN.1    KINAI KÖZTÁRSASÁG
1912 MÁJ.22 TISZA ISTVÁN HÁZELNÖK
1912 MÁJ.23 TÜNTETÉS BP.-EN
1912-1913   1. BALKÁNI HÁRORÚ TÖRÖK-BULG-SZERB-GÖRÖG-MONTENEGRÓ
1913-1917MÁJ.23 TISZA ISTVÁN MINISZTERELNÖK
1910-1917   MEXIKÓI FORRADALOM
1913            2.BALKÁNI HÁBORÚ BULG. A VESZTES, ALBÁNIA FÜGGETLEN
1914            PANAMA CSATORNA
1914 JÚNI.6  JÁSZI OSZKÁR VEZETTE ORSZ. RADIKÁLIS PÁRT 
                      I. VILÁGHÁBORÚ
1914
JÚNI.28         SZARAJEVÓI MERÉNYLET
JÚLI.23          MONARCHIA ULTIMÁTUMA A SZERB KORMÁNYNAK
JÚLI.28          MONARCHIA HADÜZENETE SZERBIÁNAK
AUG. 1          NÉMETO. HADÜZENETE OROSZO.-NAK
AUG. 2          NÉMET-TÖRÖK SZÖVETSÉG
AUG. 2          NÉMETO. MEGSZÁLLJA  LUXEMBURGOT
AUG. 3          NÉMETO. HADÜZENETE FRO.-NAK
AUG. 4          NAGYBRITANNIA HADÜZENETE NÉMETO.-NAK
AUG. 4          NÉMET TÁMADÁS FRO.ELLEN
AUG. 5          MONARCHIA HADÜZENETE OROSZO.-NAK
AUG. 5          MNTENEGRÓ®MONARCHIÁNAK HADÜZENET
AUG. 5          TÖRÖKO. LEZÁRJA TENGERSZOROSAIT
AUG. 6          SZERBIA HADÜZENET NÉMETO.-NAK
AUG. 8          NÉMETO.HADÜZENETE MONTEGRÓNAK
AUG.12         MONARCHIÁNAK HADAT Ü. FRO.ÉS ANGLIA
AUG.23         JAPÁN HADÜZENETE NÉMATO.-NAK
AUG.27         MONARCHIA HADÜZENETE BELGIUMNAK
AUG.28-30    TANNENBERG NÉMET-OROSZ
SZEPT. 3       NÉMETEK A MARNE FOLYÓIG MEGKÖZ. PÁRIZST
SZEPT. 5-10  MARNEI CSATA  FRO-NO.
SZEPT. 6-15  MAZÚRI-TAVAK  OROSZ-NO.
SZEPT.25      OROSZ CSAPATOK AZ UZSOKI SZOROSON ÁT BE MO.-RA
OKT. 1          OROSZO. ELISMERI ROMÁNIA IGÉNYET A ROM.LAKTA TER.-RE
OKT.29         TÖRÖK BIRODALOM BELÉP A HÁBORÚBA
NOV. 1          NÉMET FLOTTA VERESÉG HELGOLANDNÁL
DEC. 4          LIMANOVÁNÁL MONARCHIA ÉS NÉMETO. LEGYÔZIK AZ OROSZOKAT
1915
MÁRC.22       OROSZOK BEVESZIK PRZEMYSLT
ÁPR.             OLASZ-ANTANT TITKOS EGYEZMÉNY
MÁJ.2-4        GORLICEI ÁTTÖRÉS NO.+MO.- OROSZO
MÁJ. 4          OLASZO. FELMONDJA A 3-AS SZÖVETSÉGET
MÁJ.23         OLASZO. HADÜZENETE A MONARCHIÁNAK
JUNI.23-JÚLI.7 1. ISONZÓI CSATA OLASZO-MO.
AUG.18         ANTANT SZERBIÁNAK ÍTÉLI A DÉLVIDÉKET
SZEPT.           BULG+MO. ELFOGLALJA SZERBIA, ALBÁNIA, MONTENEGRO
OKT.             SZERBIA ELFOGLALÁSA
OKT.             BRIT-FRANCIA PARTRASZÁLLÁS GÖRÖGORSZÁGBAN
1916
FEBR. 21       VERDAN,IR FÜGETLENSÉGEK HÚSVÉTI  FELKELÉSE
FEBR.21        INDIÁBAN,A NEMZETI KONG.ÉS A MUZULMÁN LIGA SZÖV. BRITEK ELL.
MÁJ.24        OSZTRÁK-MAGYAR CSAPATOK ÚJABB TÁMADÁSA AZ OLASZ FRONTON
JÚNI.           OROSZOK ÁTTÖRIK AZ OSZTRÁK -MAGYAR FRONTOT
JÚNI.24       GÉPEK CSATÁJA SONNE FOLYÓNÁL
JÚLI.17        FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-AS PÁRT KÁROLYI MIHÁLY VEZETÉSÉVEL
AUG. 5        6. ISONZÓI CSATA
AUG.17       ROMÁN-ANTANT TITKOS SZERZÔDÉS BUKARESTBEN
AUG.27        ROMÁNIA HADATÜZEN A MONARCHIÁNAK
OKT.14         BULGÁRIA BELÉP A HÁBORÚBA
NOV.27        FERENC JÓZSEF MEGHAL
DEC.            KÖZPONTI HATALMAK BÉKEAJÁNLATA
DEC. 6         BUKARESTET ELFOGLALJÁK
DEC.18       WILSON JEGYZÉKE A BÉKÉRE
DEC.30        IV.KÁROLY KORONÁZÁSA (MÁTYÁS-TEMPLOM)
1917
JAN.22       ÁLT. SZTRÁJK PÉTERVÁROTT
JAN.31       NÉMETO. KORLÁTLAN TENGERALATTJÁRÓ HÁBORÚJA
MÁRC.12    GYÔZ A POLG DEM FORR OO.-BAN
MÁRC.15     PÉTERVÁROTT MEGAL.IDEIGLENES KOR.II.MIKLÓS CÁR LEMOND
MÁRC.24     KÁROLY OSZT.CSÁSZ.KÜLÖNBÉKE KÍSÉRLETE(SIXTUS-LEVÉL)
ÁPR. 6         USA HADBA LÉP
MÁJ.           ÚJJÁALAKUL AZ OROSZ KORMÁNY
MÁJ.23       TISZA ISTVÁN LEMOND
JÚNI.12       GÖRÖGO.HADATÜZEN A KÖZPONTI HATALMAKNAK
JÚNI.15       ESZTERHÁZY MÓRICZ KORMÁNYA
JÚNI.           SIKERTELEN OROSZ TÁMADÁS TARNOPOLNÁL
JÚLI.17        BOLSEVIK FELKELÉSI KÍSÉRLET PÉTERVÁROTT
JÚLI.30        KERENSZKIJ KORMÁNY MEGALAKULÁSA
AUG.19        KÖZPONTI HATALMAK TARNAPOLNÁL ÁTTÖRIK AZ OROSZ FRONTOT
AUG.20        LEMOND AZ ESZTERHÁZI KOR.WEKERLE SÁNDOR MIN.
SZEPT. 7      KORNYILOV KATONAI LÁZADÁSA OROSZO.-BAN
SZEPT.14     OROSZO.ELSÔ KÖZTÁRSASÁGA
SZEPT 27     OROSZORSZÁGI DEMOKRATIKUS TANÁCS
OKT.17        IV.KÁROLY FÖDERÁCIÓS TERVE A MONARCHIA MEGMENTÉSÉRE
NOV. 6        BOLSEVIK  FEGYVERES FELKELÉS PÉTERVÁROTT
NOV. 7        BOLSEVIK HATALOMÁTVÉTEL PÉTERVÁROTT II. SZOVJET KONG
NOV.15.      NYILATKOZAT AZOROSZO. NÉPEK JOGAIRÓL
NOV.25.      SZOCDEM TÜNTETÉS BP-EN
DEC. 22.      NÉMET-OROSZ BÉKETÁRGYALÁSOK ( BRESZT-LITOVSZK )
1918
JAN.            ROMÁN BEVONULÁS BESSZARÁBIÁBA
JAN.8.         WILSON 14 PONTOS BÉKEJAVASLATA
JAN. 18.      ÁLT SZTRÁJK BP.-EN
FEBR.1-3.    MATRÓZLÁZADÁS CATTARÓBAN
FEB. 23       VÖRÖS HADSEREG
MÁRC.3.      BRESZT-LITOVSZKI BÉKE
MÁRC.21.    NÉMET TÁMADÁS NYUGATON
MÁRC.         BRIT PARTRASZÁLLÁS MURMANSZKBAN
MÁJ.8.        ROMÁNIA KÜLÖNBÉKÉJE A KÖZPONTI HAT-AL
JÚN.15.       MONARCHIA TÁMADÁSA AZ OROSZ FRONTON
JÚN.20.       BP-EN ÁLTALÁNOS SZTRÁJK
JÚL              ELSÔ SZOVJET ALKOTMÁNY
JÚL. 6.         ESZER FELKELÉS MOSZKVA
AUG. 8.       NÉMET HADS. FEKETE NAPJA, ANTANT ÁTTÖRÉS AMIENS
AUG.30.      MERÉNYLET LENIN ELLEN(DORA KAPLAN)
SZEPT. 29.   BULGÁRIA FEGYVERLETÉTELE
OKT. 6.        NÉMET FEGYVERSZÜN. KÉRELEM WILSONHOZ
OKT. 7.       VARSÓBAN ÖNÁLLÓ LENGYEL ÁLLAM
OKT. 20.     KÖZP. HAT. CAPELLÓ ÁTTÖRÉS®PIAVE
OKT. 21.     OSZTRÁK BIR. TANÁCS: ÖNÁLLÓ AUSZTRIA
OKT. 24.     MAGYAR NEMZETI TANÁCS , WEKERLE KORM. LEMOND
OKT. 25.     FORRADALMI KATONATANÁCS
OKT. 27.     ANTANT BETÖR A MONARCHIÁBA, FEGYVERSZÜN. KÉRÜNK
OKT.27.      GALLIA CSATL. LENGYELORSZÁGHOZ
OKT. 28.     LÁNCHÍDI CSATA
OKT. 28.     KOLOZSVÁR : ERDÉLYI NEMZETI TANÁCS
OKT. 29.     HORVÁTO. CSATL. A DÉLSZLÁV ÁLLAMHOZ
OKT. 30.     TÖRÖKO. FEGYVERLETÉTELE
OKT. 31.     JÓZSEF FÔHERCEG KINEVEZI KÁROLYI MIHÁLYT
OKT. 31.     TISZA ISTVÁN MEGGYILKOLÁSA
NOV. 2.       BUDAPESTI MUNKÁCSTANÁCS
NOV. 3        KIELI MATRÓZLÁZADÁS NO.
NOV. 3.       PADOVAI FEGYVERSZÜNET
NOV. 8.       CSEH CSAPATOK MONARCHIÁBA, ÖSSZEOMLIK A TÖRT MO.
NOV. 9.       FORR. GYÔZ NO-BAN, II. VILMOS LEMOND®KÖZTÁRS.
NOV. 11.     FEGYVERSZÜNET NÉMETO-GAL IV.KÁROLY CSÁSZ LEMOND
NOV. 12.     BÉCSBEN KÖZTÁRSASÁG
NOV. 13.     LINDNER BÉLA ALÁÍRJA A BELGRÁDI KONVENCIÓT
NOV. 13.      IV.KÁROLY URALKODÓI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁT FELFÜGGESZTI
NOV. 16.     ELSÔ MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NOV.22.      FÜGG. LENGYELO. JOZEF PILSUDSKI
NOV. 23.     ELSÔ NÉPTÖRVÉNY®SZÉLES VÁLASZTÓJOG
NOV. 24.     KOMMUNISTÁK MAGYARO. PÁRTJA
NOV. 25.     SZLÁV NEMZETI GYÜLÉS: ÚJVIDÉK CSATL. SZERBIÁHOZ
DEC. 1.        SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁG DEKLARÁLÁSA
DEC. 2.        ROMÁNIA MEGTÁMADJA DÉL-ERDÉLYT
DEC. 12.      SZLOVÁKIA®CSEHEK LEVERIK
DEC. 24.      ROMÁNOK BEVONULNAK KOLOZSVÁRRA
DEC. 29.      KASSA
 1919         ÍRORSZÁG FÜGGETLEN
                  MO.-I SZOCI PÁRT
                 MUSSOLINI: HADVISELTEK SZÖV.
JAN. 1.       CSEHSZLOVÁKOK ELFOGLALJÁK POZSONYT
JAN. 11.     KÁROLYI MIHÁLY A KÖZTÁRS. ELNÖKE BERINKEY DÉNES KORM
JAN. 18.     PÁRIZSI BÉKEKONF. MEGNYITÁSA
JAN. 19.     POLGÁRI-SZOCDEM GYÔZ. A NÉMET VÁLASZTÁSON
FEBR. 14.   NÉPSZÖVETSÉG
FEBR. 28.   KÁROLYI SAJÁT FÖLDJÉN KEZD FÖLDOSZTÁST
MÁRC.2-7. KOMINTERN MEGALAKULÁSA
MÁRC.20.  VYX JEGYZÉK
MÁRC.21.  TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
MÁRC.26.  TV. AZ ÁLLAMI TUL-BAVÉTELRÔL ÉS KISAJÁTÍTÁSOKRÓL
ÁPR.          ABC BÉCSBEN
ÁPR. 9.     CSEHSZLOVÁK INTERVENCIÓ MO. ELLEN
ÁPR. 12.   BÉCSBEN MEGALAKUL AZ ABC
ÁPR. 16.   ROMÁN TÁMADÁS MO. ELLEN
ÁPR. 30.   ROMÁNOK ELÉRIK A TISZÁT
MÁJUS      CSEHEK: MISKOLC, DIÓSGYÔR, ÓZD
MÁJ. 4.     FÜGGETLENSÉGI MOZGALOM KÍNÁBAN
MÁJ. 5.      ELLENKORMÁNY ARADON
MÁJ. 20.   ÉSZAKI HADJÁRAT KEZDETE
JÚN. 10.    MAGYAROK .BÁRTFÁNÁL ELÉRIK A LENGYEL HATÁRT
JÚN. 13.    CLEMENCEAU ULTIMÁTUMA
JÚN. 19.    CLEM. FÉLE ULTIMÁTUM ELFOGADÁSA
JÚN. 28.    NÉMET BÉKESZERZÔDÉS ALÁÍRÁSA
JÚL. 20.    VÖRÖSHADSEREG TÁMADÁSA A ROMÁNOK ELLEN
JÚL. 29.    ROMÁNOK ÁTLÉPIK A TISZÁT
JÚLI. 31.    WEIMARI KÖZT. ALKOTMÁNYA
AUG. 1.    REIDL GYULA SZAKSZERVEZETI KORMÁNYA
AUG. 4.    ROMÁNOK BEVONULNAK BP-RE
AUG. 6.    FRIEDRICH ISTVÁN ELLENFORR. KORMÁNYA
AUG. 9.    HORTHY: NEMZETI HADSEREG SZERVEZÉSE
SZEPT.10. OSZTRÁK BÉKESZERZÔDÉS ALÁÍRÁSA
SZEPT.      D’ AMMUNZIO FIUMEI KALANDJA
NOV. 14-16. ROMÁNOK KI BP-RÔL
NOV. 16.  HORTHY M. A NEMZETI HADS. ÉLÉN BEVONUL
NOV. 24.  HUSZÁR KÁROLY KORMÁNYA
NOV. 27.  BOLGÁR BÉKESZERZÔDÉS ALÁÍRÁSA
NOV. 29.  NAGYATÁDI SZ ISTVÁN: NEMZETI KISG ÉS FÖLDM P
1919-20. FÖLD ÉS GYÁRFOGLALÓ MOZG. OLASZORSZÁGBAN
1920      FR. KOMM. PÁRT MEGALAKULÁSA
             HITLER: NEMZETSZOC. NÉMET MUNKÁSPÁRT
             POLGÁRHÁBORÚ ÍRORSZÁGBAN
             INDIA, GANDHI: NEMZETI KONGR. VEZETÔJE
JAN. 5.    APONYI ALBERT VEZ. MAGYAR KÜLDÖTTSÉG PÁRIZSBA
JAN. 10.  A NÉPSZÖVETSÉG ELSÔ ÜLÉSE
JAN. 16.  PÁRIZSBAN ELUTASÍTJÁK A NÉPSZAVAZÁSOS FELVETÉSEKET
FEBR. 2.  SZOVJET BÉKESZERZÔDÉS ÉSZTO-GAL
MÁRC.1.  HORTHY MIKLÓS: KORMÁNYZÓ
ÁPR.       VÖRÖSHADS. EXPORT HATALMAT AZERBAJDZSÁNBA
ÁPR.       LENGYEL«SZOVJET HÁBORÚ KITÖR
ÁPR.       SAN RENÓI KONF. AZ ARAB ÁLLAMOK JÖVÔJÉRÔL
ÁPR.       FR. ELFOGLALJÁK FRANKFURTOT ÉS DARMSTADTOT
JÚN. 4.   TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS
JÚL.        SZOVJET BÉKESZERZÔDÉS LITVÁNIÁVAL
JÚL 19.    TELEKI PÁL  (NUMERUS CLAUSUS TV.)
AUG. 10. SZOVJET BÉKESZERZÔDÉS LETTO.
AUG. 10.   TÖRÖK BÉKESZERZ. ALÁÍRÁSA
AUG. 14.  CSEHSZLOV. ÉS A DÉLSZLÁV ÁLLAM SZÖV.
SZEPT. 1.  VITÉZI REND
OKT.         SZOVJET BÉKESZERZÔDÉS FINNO.
NOV.         VÖRÖSHADS. EXPORT HATALMAT ÖRMÉNYO.
NOV. 13.   NAGYATÁDI FÖLDREFORM
1921.        I. SÁNDOR JUGO. KIRÁLYA
                MEGALAKUL MUSSOLINI NEMZETI FASISZTA PÁRTJA
                KÍNA: KOMINTANG ÉS KOMM. PÁRT
                ÚJ GAZPOL. A NEP, KRONSTADTI MATR. FELKELÉS
FEBR.         VÖRÖSHADS. EXPORT HATALMAT GRÚZIÁBA
MÁRC 18.   LENGYEL-SZOVJET RIGAI BÉKE
MÁRC.        LENGYEL ALKOTMÁNY
MÁRC 26-ÁPR 5 IV. KÁROLY ELSÔ TRÓNFOGL. KISÉRLETE
ÁPR. 3.       NAGYHATALMI TILTAKOZÁS A HABSBURG HÁZ ELLEN
ÁPR. 14.     BETHLEN ISTVÁN KORMÁNYA
JÚN. 7.       KISANTANT
OKT.20-23. IV. KÁROLY MÁSODIK KISÉRLETE
NOV. 6.      HABSBURG HÁZ TRÓNFOSZTÁSA
DEC. 14-16. SOPRONI NÉPSZAVAZÁS
DEC. 22.     BETHLEN-PEYER EGYEZSÉG
1922.        EGYIPTOM FÜGGETLEN , IV. KÁROLY HALÁLA
                 NÉMET NÁCIPÁRT SAJÁT FEGYVERESEREJE (SA)
                 EP I. VÁLASZTÁSI GYÔZELME
FEBR. 22.    EGYSÉGES PÁRT (EP)  KISGAZDA+KNEP
ÁPR. 10.     GENOVAI KONFERENCIA
ÁPR. 16.     NÉMET-SZOVJET SZERZ. RAPALLÓ
AUG.          TÖRÖKÖK KIVERIK A GÖRÖGÖKET
SZEPT. 18.  MO: NÉPSZÖVETSÉGBE
OKT.30.      MARCIA SU ROMA: MUSSOLINI MIN.ELNÖK
DEC. 6.       ÍR SZABAD ÁLLAM LÉTREJÖTTE
DEC. 28.     ROMÁNIÁBAN ORSZÁGOS MAGYAR PÁRT
DEC. 30.     SZOVJETUNIO MEGALAKULÁSA
1923.        MO. NÉPSZÖVETSÉGI KÖLCSÖNT KAP
                 MUSSOLINI OLASZO-HOZ CSATOLJA FIUMÉT
JAN. 11.      FR.-BELGA CSAPATOK RUHR VIDÉK MEGSZÁLLÁSA
JÚL.            LAUSANNEI BÉKE TÖRÖKO-GAL
AUG. 2.      GÖMBÖS FAJVÉDÔ PÁRT
OKT.           TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG
NOV. 9.      SIKERTELEN SÖRPUCCS
1924.       FRANCCIÁK KIÜRÍTIK A MEGSZÁLLT TERÜLETEKET
                SZOVJETÚNIÓ NYIT K ÉS NY FELÉ
                HITLER ÉS GANDLRI KISZABADUL A BÖRTÖNBÔL
                KONZERVATÍV KORM. ANGLIÁBAN BALDWIN
                SZOVJETÚNIÓ ALKOTMÁNYA
MÁRC.5-6  MO. 250 MILL. KÖLCSÖN 20 ÉVRE
MÁJ.24     MAGYAR NEMZETI BANK
1925        HINDENBURG NÉMETO. ELNÖKE
                VÁLASZTÓJOG KITERJESZTÉSE JAPÁNBAN
                MAGYAR SZOC. MUNKÁSPÁRT
ÁPR.18      1.BP-I NEMZETKÖZI VÁSÁR
OKT. 5-16 LOCARNOI KONFERENCIA NÉMETO. NY. HATÁRAIRÓL
DEC.19     FRANKHAMISÍTÁSI BOTRÁNY
1926         NÉMETO.FELVESZIK A NÉPSZÖVETSÉGBE
                PILSUDSKI HATALOMÁTVÉTELE LENGYELO.-BAN
                OLASZO.-BAN BETILTJÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTOT (DUCE)
                NÉPISKOLAI TÖRVÉNY  MO.-ON
                MO-N VISSZAÁLLÍTJÁK A FELSÔHÁZAT
DEC.14     EGYSÉGES PÁRT II. VÁLASZTÁSI GYÔZELME
DEC.27      ÚJ PÉNZ-PENGÔ ÉS A  FILLÉR
1927       CODREANU ROMÁNIÁBAN MEGALAPÍTJA A VASGÁRDÁT
MÁRC.       KÍNAI POLGÁRHÁBORÚ KEZDETE
JAN.28      MEGALAKUL A PARLAMENT FELSÔ HÁZA MO.-ON
MÁRC 31   MEGSZŰNIK MO. KATONAI ELLENÔRZÉSE
ÁPR.4-6    BETHLEN-MUSSOLINI OLASZ-MAGYAR BARÁT SZER RÓMA
JÚLI.         SZTRÁJKOK BÉCSBEN
1928       MAGYAR-LENGYEL SZERZÔDÉS
               GÖMBÖS FELOSZLATJA A FAJVÉDÔ PÁRTOT
              OLASZO.-BAN A PARLAMENT FELOSZLATJA MAGÁT
              MEZÔGAZDASÁG KOLLEKTIVIZÁLÁSA SZU-BAN
              ÚJJÁALAKUL A CSANG KAJ-SEK NEMZETI KORMÁNY
              KINAI VÁMÜGY ÖNÁLLÓSÁGA
OKT. 8     MO. CSATLAKOZIK A KELLOG-BRIAND SZERZÔDÉSHEZ
AUG.27    KELLOG-BRIAND SZERZÔDÉS
1929       JUGOSZLÁVIA MEGALAK, SÁNDOR KIRÁLY DIKT
             INDIAI NEMZETI KONGRASSZUS ÉLÉN NEKRU
FEBR. 11  LATERÁNI SZERZÔDÉS
AUG.6-13 HÁGAI KONFERENCIA YOUNG-TERV ELFOGADÁSA
OKT.29    NEW YORK-I TÔZSDE CSÔDJE
1929-1932   1. 5 ÉVES TERV A SZOU.-BAN
1930      BAJCSY ZSILINSZKI ENDRE: NEMZETI RADIKÁLIS PÁRT
JAN.20    MEGSZŰNIK MO. PÉNZÜGYI ELLENÔRZÉSE
JÚNI.       FR. KIÜRÍTIK A RAJNA VIDÉKET
SZEPT. 1  MUNKÁSTŰNTETÉS BP-EN
OKT.12    ÚJJÁALAKUL A FÜGGETLEN KISGAZDA PÁRT
1931       MAO CE TUNG IDEIGLENES KORMÁNYA
JAN.25     OSZTRÁK-MAGYAR BARÁTSÁGI SZERZÔDÉS
JÚNI.        EP III. VÁLASZTÁSI GYÔZELME
JÚLI.13     3 NAPOS BANKZÁRLAT MO-ON
AUG.19    BETHLEN ISTVÁN LEMOND
AUG.24    KÁROLY  GYULA KORMÁNYA
SZEPT.13 BIATORBÁGYI MERÉNYLET
SZEPT.19  A KORMÁNY STATÁRIUMOT VEZET BE MO-N
SZEPT.18  JAPÁN TÁMADÁS  MANDZSÚRIÁBAN
DEC.11     WESTMINISZTERI STATÁTUM
1932        ELTÖRLIK A JÓVÁTÉTELLI FIZETÉSEKET
                IRORSZÁG :DE VALERA
                DOLLFURS KORMÁNYA AUSZTRIÁBA
                GÖMBÖS RÓMAI ÚTJA
JÚNI.16-JÚLI19 LAUSANNE-I KONF REND. A NÉMET TARTOZÁST
                USA ELNÖKE ROOSEVELT
SZEPT.       KÁROLYI GYULA LEMOND
OKT. 1      GÖMBÖS GYULA KORM NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA (NEP)
OKT.25      95 PONTOS NEMZETI MUNKATERV (MO)
1933        USA-SZU. DIPLPMÁCIAI KAPCS.
                JOBBOLDALI FORDULAT SP.-BAN
1933-1937 II.5 ÉVES TERV A SZU.-BAN
JAN.30       HITLAR NÉMETO. KANCELLÁRJA
FEBR.27      REICHSTAG FELGYÚJTÁSA BERLINBEN
FEBR.28      POLGÁRI SZABADSÁGJOGOK KORLÁTOZÁSA NÉMETO.-BAN
MÁRC. 4     NEW DEAL
MÁRC. 5     HITLER GYÔZ ®BETILTJA A PÁRTOKAT
MÁRC.27    JAPÁN KILÉP A NÉPSZÖVETSÉGBÔL
JÚNI.          GÖMBÖS BERLINI LÁTOGATÁSA
JÚLI.          GÖMBÖS ÉS KÁNYA OLASZO-BAN
OKT.14      NÉMETO. KILÉP A NÉPSZÖVETSÉGBÔL
1934        II.SÁNDOR JUGO KIRÁLYT MEGGYILKOLJÁK
               BALKÁN-PAKTUM(GÖRÖG,TÖRÖK,JUGO)
               NÉMET-LENGYEL MEGNEMTÁMADÁSI SZERZÔDÉS
FEBR.         SZÉLSÔJOBB PUCCSKISÉRLET FRO-.BAN
FEBR. 6      MO. -SZU. DIPLOMÁCIAI KAPCSOLAT
JÚNI.29-30 HOSSZÚKÉSEK  ÉJSZAKÁJA
JÚLI.25      NÁCI PUCCSKISÉRLET BÉCSBEN
MÁRC.17   RÓMAI JEGYZÔKÖNYV
                NÉMETO.-I KERESKEDELMI PÓTSZERZ. NO+MO
AUG.         HITLER®FÜHRER
SZEPT.18  SZU. ®NÉPSZÖVETSÉGBE
1934-1935 A KINAI VÖRÖSHADSEREG “HOSSZÚMENETELÉSE”
1935            NÉMET- ANGOL FLOTTAEGYEZMÉNY
                   BENES CSEHSZLOVÁKIA ELNÖKE
                   FRANCIA NÉPFRONT
                   BRIT TÖRVÉNY INDIA KORMÁNYZÁSÁRÓL
JAN.13          SAAR-VIDÉKI NÉPSZAVAZÁS
MÁRC. 1        NÉMETO. VISSZAKAPJA A SAAR-VIDÉKET
MÁRC.16       HITLER SEMMIBE VESZI A VERSAILLES-I KATONAI
                   KORLÁTOZÁSOKAT S BEVEZETI A HADKÖTELEZETTSÉGET
MÁRC. 4        SZÁLASI FERENC: NEMZET AKARATÁNAK PÁRTJA
ÁPR.              NEP I. VÁLASZTÁSI GYÔZELME
JÚLI.25-AUG.20 KOMMINTERN VII. KONGRESSZUSA, NÉPFRONT
OKT.             OLASZO. MEGTÁMADJA ABESZINIÁT
1936           NÉPFRONT GYÔZELEM A FRANC. VÁLASZTÁSOKON
                   NÉPFRONT KORMÁNY SPO.-BAN
                   ÚJ SZOVJET ALKOTMÁNY,  EGYIPTOM FÜGG
                   BELGIUM FELMONDJA A FR. SZÖVETSÉGET
MÁRC.          NÉMETO. MEGSZÁLLJA A RAJNAI FEGYVERMENTES ÔVET
JÚNI.21        CSEHSZLOVÁKIÁBAN EGYESÜLT MAGYAR FRONT
JÚLI.             NÉMET-OSZTRÁK EGYEZMÉNY,POL.-I EGYETÉRTÉS
JÚLI.17         FRANCO TÁBORNOK KATONAI FELKELÉSE,POL.HÁBORÚ
AUG.22        HORTHY ELSÔ LÁTOGATÁSA HITLERNÉL
OKT. 6         GÖMBÖS GYULA MEGHAL
OKT.12        DARÁNYI KÁLMÁN KORMÁNYA
OKT.25        NÉMET-OLASZ EGYEZMÉNY,BERLIN-RÓMA TENGELY
NOV.25       JAPÁN-NÉMET ANTIKOMMINTERN PAKTUM
1937          SZÁLASIT LETARTÓZTATJÁK,PÁRTJÁT FELOSZLATJÁK
                  SZENT-GRÖRGYI ALBART BIOKÉMIKUS NOBEL-DIJA
                  NEVILLE CHAMBERLAIN BRIT MINISZTERELNÖK
                  A ZÜRICHI CIONISTA KONG. TÁMOGATJA PALESZTINÁT
                  FELOSZT.-T AZ  ARABOK ÉS  ZSIDÓK KÖZT
MÁRC.15     MÁRCIUSI FRONT ZÁSZLÓBONTÁSA
JÚLI. 7         JAPÁN MEGTÁMADJA KINÁT
OKT.           MÁRCIUSI FRONT MAKÓI TANÁCSSKOZÁSA
NOV. 6       OLASZO. CSTL. AZ ANTIKOM. PAKTUMHOZ
DEC.29       IR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA
1938          II. KÁROLY DIKTATÚRÁJA ROMÁNIÁBAN
                 HILTER A NÉMET HADS. PARANCSNOKA
FEBR.21      SZÁLASI RENDÔRI  ÔRIZETBEN
MÁRC. 5     GYÔRI FEGY.-I PROG.
MÁRC.12-13 ANSCHLUSS
MÁJ.14       IMRÉDY BÉLA KORM.
MÁJ.29       I. ZSIDÓ TÖRV.
AUG.29       KISANTANT ELF. MO. FEGYV.-I EGYENJOGUSÁGÁT
SZEPT.29-30 MÜNCHENI ÉRTEKEZLET SZUDÉTA VIDÉK®NO.
NOV. 2       I. BÉCSI DÖNTÉS 
DEC.          MO.-I VOLKSBUND
1939         NEMZETI PARASZTPÁRT
 JAN. 6        IMRÉDY MEGHIRDETI A MAGYAR ÉLET MOZG.-T
FEBR. 3       DOHÁNY UTCAI MERÉNYLET
FEBR.16      TELEKI PÁL KORMÁNYA
FEBR.22      NEMZETI EGYSÉG PÁRTJA ®MAGYAR ÉLET PÁRTJA (MÉP)
FEBR.24      MO. CSATL. AZ ANTIKOMM.PAKTUMHOZ
MÁRC. 8     HUBAY KÁLMÁN: NYILASKERESZTES PÁRT
MÁRC.14    FÜGGETLEN SZLOVÁKIA
MÁRC.15    NÉMETEK BEVONULNAK PRÁGÁBA CSEH-MORVA-PROTEKTORÁTUS
MÁRC.15    MAGYAR HONV. MEGKEZDI KÁRPÁTALJA VISSZ.SZERZ.
MÁRC.28    SP.  POLG.HÁB. VÉGE
MÁRC.        ANGLI ÉS FRO. GARANCIÁT VÁLLAL A LENGYEL HTÁR.-RA
ÁPR. 7       OLASZO. MEGSZÁLLJA ALBÁNIÁT
ÁPR.11      KILÉPÜNK A NÉPSZÖVETSÉGBÔL
MÁJ.          MÉP VÁLASZTÁSI GYÔZELME
MÁJ. 5       II. ZSIDÓ TÖRV.
MÁJ .21     NÉMET-OLASZ KATONAI SZÖV.
AUG.23      MOLOTOV-RIBENTROP PAKTUM
AUG.24      FRO. SEGÍTSÉGET ÍGÉR LENGYELO.-NAK
AUG.25      NAGYB. KÖLCSÖNÖS SEGIT. NYÚ. SZERZ. LENGYELO.-GAL
AUG.25      HITLER ELHALASZTJA A MÁSNAPRA TERVEZETT HADJÁRATOT
SZEPT.       MAGYAR KORM. NEM ENGEDI A NÉMET CSAP.  ÁTVON.
SZEPT. 1.   LENGYELO. ...
SZEPT.17    SZU ®LENGYELO.
SZEPT.27   VARSÓ ELESIK 4. FELOSZT.
SZU. KÖLCS. SEGÍTSÉGNYUJTÁSI SZERZ.-T ERÔSZAKOL RÁ ÉSZTO-RA,
 LETTO.-RA, LITVÁNIÁRA
NOV.30-1940 FEBR.11 SZU-FINN.
1940  ÁPR.9    HITLER ®DÁNIA,NORVÉGIA
MÁJ. 10     CHURCHILL KORMÁNYT ALAKÍT
MÁJ..10     HOLLANDIA,BELGIUM ÉS LUX.
MÁJ.14-28 HOLLANDIA ÉS BEKGIUM ELESTE
MÁJ.12      ÁTKELNEK AZ ARDENNEKEN
MÁJ.20      ABEVILLE-TENGERPART
MÁJ.26     DINAMÓ HADMŰVELET
JÚN. 5        FRO. LEROHANÁSA
JÚNI.10      OLASZ TÁMADÁS FRO. ELLEN
JÚN.14       PÁRIZS
JÚN.17       PÉTAIN MARSHALL (REYNAUD)
JÚN.22       FR. KAPITULÁCIÓ COMPIEGNE-I ERDÔBEN
AUG.13      ANGLIA MEGTÁMADÁSA
AUG.30      II. BÉCSI DÖNTÉS
SZEPT. 12.  OLASZ TÁMADÁS EGYYIPTOM ELLEN
SZEPT.15 UTOLSÓ ÜTKÖZET NÉMET VERESÉG AZ ANGLIAI CSAT.BAN
SZEPT.27    3 HATALMI SZERZ.
OKT. 1        OLASZO. ®GÖRÖGO. (VERESÉG AFRIKÁBAN)
NOV.20       MO. ®3 HATALMI EGYEZMÉNY
DEC.12       MAGYAR-JUGO BARÁTSÁGI ÉS MEG NEM TÁM. SZERZ.
1941 FEBR. ROMMEL PARTRASZÁLL AFRIKÁBAN
MÁRC. 25    JUGO ®3 HATALMI EGYEZMÉNY
MÁRC. 27.   JUGO-BAN MEGDÖNTIK A NÉMETBARÁT KORMÁNYT
ÁPR. 4        BÁRDOSSY LÁSZLÓ KORMÁNYA
ÁPR. 6        NO. ®JUGO ÉS GÖRÖGO.
ÁPR.11       MO. ®JUGO ELLEN
JÚN.22       NO. ®SZU 1LENINGRÁD+BALTIKUM
              2.MOSZKVA+MINSZK  3. SZTÁLINGRÁD+ KIEV
JÚNI.26     KASSAI BOMBATÁMADÁS
JÚN.27       MO. ®SZU ELLEN
AUG. 14      ATLANTI CHARTA
AUG. 8       III.ZSIDÓ TÖRVÉNY
SZEPT. 8     LENINGRÁD BEKERÍTÉSE 900 NAPOS OST.
NOV. 7       ZSUKOV, NÉMETEK MEGÁLLÍTÁSA
DEC.5-6     NÉMET TÁMADÁS MEGAKAD MOSZKVÁNÁL
DEC. 7       PEARL HARBOR
DEC. 8       USA HADÜZENET®JAPÁN
DEC.11      NO. OLASZO. ®USA-NAK HADATÜZEN
DEC.12       USA-NAK HADÜZENET MO.           
DEC. 7      NAGYB. HADÜZENETE MO.-NAK
1942  MÁRC. 9    KÁLLAY MIKLÓS KORM.
MÁJ.28     NO. NAGY NYÁRI OFFENZÍVÁJA SZTÁLINGRÁD+KAUKÁZUS
MÁJ.30     SZÖVVETSÉGESEK BOMBÁZZÁK NO.-T
JÚNI.3-7   MIDDWAY-SZIGETEK JAPÁN VERESÉG
AUG.23    SZTÁLING. OSTROMA
SZEPT. 4 SZOVJEL LÉGI TÁM. BP ELLEN
NOV. 4     ROMMEL EL-ALAMEIN
NOV. 8     SZÖVETSÉGES PARTRASZÁL. CASABLANCABAN
NOV.22-23 6. NÉMET SEREGET BEKERÍTIK AZ OROSZOK
DEC.12    NÉMET KITÖRÉSI KISÉRLET
1943       SZÁRSZÓI TALÁLKOZÓ
JAN. 13.    HITLER : TOTÁLIS HÁBORÚ
JAN.12-13 SZOVJETEK ÁTÖRNEK VORONYEZSNÉL
JAN.-FEBR.  MAGYAR 2. SEREG PUSZT. A DOMNÁL
FEBR. 2     6. NÉMET SEREG LETESZI A FEGYVERT
MÁRC.      NÉMET ELLENTÁMADÁS KEZDETE
MÁJ.12     ROMMEL KAP.
MÁJ.        ANGOL,USA PARTRASZÁLLÁS TUNISZBAN
JÚL. 5       KURSZKI CSATA KEZDETE
JÚL.10      SZÖV. PARTRASZÁLLÁS SZICÍLIÁBAN
JÚL.13-15 PROHOVORKA (KURSZK)600 KOCSI
JÚL.25      MUSSOLINI BUKÁSA
SZEPT.8   OLASZO. KAPITULÁL
SZEPT.10 MUSSOLINI KISZABADÍTÁSA
NOV 28-DEC 1 TEHERÁNI KONF.
1944  ELEJE     VÉGETÉR LENINGRÁD OSTROMA
MÁRC.18   HORTHY -HITLERHEZ UTAZIK
MÁRC.19   NÉMET MEGSZÁLLÁS
MÁRC.22   NÉMET BÁBKORM.- SZTOJAI DÖME
MÁRC.29 ZSIDÓK SÁRGA CSSILLAGOT VISELNEK MO.-ON
ÁPR. 3      MO. ANGOLSZÁSZ BOMBÁZÁSA
ÁPR.26     ZSIDÓK GETTÓKBA KÉNYSZERÍTÉSE
MÁJ.15    ZSIDÓK DEPORTÁLÁSA  MO.-RÓL
JÚN. 4     SZÖV. RÓMA
JÚN. 6     NORMANDIA 200,150,FÉL MILLIO
JÚLI.20    MERÉNYLET HITLER ELLEN
AUG. 1.    VARSÓI FELKELÉS
AUG.20    ROMÁNIA MEGTÁMADÁSA
AUG.23     ROMÁNIA ÁTÁLLÁSA
AUG.25   PÁRIZS FELSZABADÚL
AUG.29    LAKATOS GÉZA KORM.
AUG.30     DE GAULLE A FR. MIN.
SZEPT. 7   ROMÁNIA HADATÜZEN MO.-NAK
SZEPT. 9    BULGÁRIA ÁTÁLLÁSA
SZEPT.11   USA ÁTLÉPI A RAJNÁT
OKT.11      ELÔZETES FEGYVVERSZÜNET MO.-OROSZO.
OKT.15      HORTHY PROKLAMÁCIÓJA
OKT.16     GYÔZ A NYILAS PUCCS HORTHY LEMOND MIN.LESZ SZÁLASI
OKT.23-26 FÜLÖP JAPÁN VERESÉG (NYÁRON MARIANA,MARSHALL)
NOV. 4     SZÁLASI LETESZI A NEMZETVEZETÔI ESKÜT
DEC. 4      SZÁLASI HITLER LÁTOGATÁSA
DEC.         NÉMETT TÁMADÁS AZ ARDANNEKEN
DEC.2       MAGYAR NEMZETI FÜGG. FRONT
DEC.22     IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY
DEC.24    SOPRONKÔHIDA-BAJCSY ZSILINSZKY ENDRE HALÁLA
DEC.24    BP.. OSTROMA
DEC. 28.   INK HADÜZENET NO.-NAK
1945      KOMMUNISTA GYÔZELEM FRO.-BAN
JAN.20   MAGYAR FEGYVERSZÜNET ALÁÍR MOSZKV,‘37.DEC.31. HATÁROK
FEBR 4-11 JALTAI KONF. (ENSZ,SZU.-JAPÁN,LENGYELO. HATÁRAI
               FELTÉTELNÉLKÜLI KAP. TITÓ, DE GAULLE)
MÁRC.      PETRU GROZA MIN. ROMÁNIA
MÁRC. 5   USA ®KÖLN
MÁRC. 6    DUNÁNTÚLON A NÉMET HADERÔ UTOLSÓ OFFENZÍVÁJA
MÁRC. 17  KORMÁNYRENDELET A FÖLDREFORMRÓL
ÁPR. 11.    IDEIGLENES KORMÁNY BP-RE KÖLTÖZIK
ÁPR.         CSEHSZLOVÁKIÁBAN MEGVONJÁK A KISEBBSÉG JOGAIT
ÁPR.15     TOARGAN
ÁPR.16     BERLIN OSTROMA
ÁPR.28     MUSSOLINI HALÁLA
ÁPR.30     HITLER HALÁLA
MÁJ. 2     BERLIN ELFOGLALÁSA
MÁJ. 9     NO. KAPITULÁL
JÚNI. 26.   SAN FRANCISCO ENSZ ALAPOKMÁNYOK KIDOLGOZÁSA
JÚN.29     KÁRPÁTALJA A SZU.-HOZ KERÜL
JÚL.17-AUG. 2 POTSDAM( ATTLLE,SZTÁLIN,TRUMAN) KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG
JÚLI.25      JAPÁN FELSZÓLÍTÁSA A KAP.-RA
AUG. 6-9   HIROSHIMA, NAGASZAKI
AUG. 9     SZU. ®MANDZSÚRIA
SZEPT. 2   JAPÁN KAPITULÁL
NOV.15    KOALICIÓSS KORMÁNY:TILDY ZOLTÁN
OKT. 11   3. KINAI POL.HÁB.
NOV. 4.    KISGAZDAPÁRTI  GYÔZELMEK A VÁLASZTÁSOKON
NOV.20    ÖSSZEÜL A NÜRNBERGI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK
1946         NEHRU IDEIGLENES KORMÁNYA  INDIÁBAN
                 SZTRÁJKHULLÁM USA-BAN
JAN.            DE GAULLE LEMOND A MIN. -RÔL
JAN.10        ENSZ 1. KÖZGYŰLÉSE LONDON
FEBR. 1       2. KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA ELNÖK: TILDY ZOLTÁN
FEBR. 4       NAGY FERENC ALAKÍT KORMÁNYT
FEBR.27      MAGYAR-CSH LAKOSSÁGCSERE EGYEZMÉNY
MÁRC. 5     CHURCHILL FULTONI  BESZÉDE
MÁRC. 5     BALOLDALI BLOKK MO.-ON
MÁJ.          KOMMUNISTÁK NYERIK A VÁLASZTÁST CSEHSZL.-BAN
MÁJ. 7       KIMONDJÁK MO. 1938-AS HATÁRAINAK VISSZAÁLLITÁSÁT
JÚN.26       SZÉNBÁNYÁK ÁLLAMOSÍTÁSA MO.-ON
JÚL.29-OKT.15 PÁRIZSI  BÉKEKONFERENCIA
AUG .1        ÚJ PÉNZ A FORINT
OKT. 1        ÍTÉLET A NÜRNBERGI PERBEN
NOV.28      NAGY NEHÉZIPARI ÜZEMEK ÁLLAMOSÍTÁSA
DEC.19       KIROBBAN AZ ELSÔ VIETNÁMI HÁBORÚ
1947    FEBR.10   BÉKESZERZÔDÉSEK  ALÁÍRÁSA PÁRIZSBAN
FEBR.25      KOVÁCS BÉLA LETARTÓZTATÁSA
MÁRC.12     TRUMAN ELV MEGHÍRDETÉSE
MÁJ.30       NAGY FERENC LEMONDÁSA
MÁJ.31       DINNYÉS LAJOS KORMÁNYA
JÚN. 5         MARSHALL-TERV BEJELENTÉSE
AUG. 1        1. HÁROMÉVES TERV
AUG.15       INDIA ÉS PAKISZTÁN FÜGGETLEN
AUG.31       ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS,KOMMUNISTÁK CSALÁSAI
SZEPT.22-27 KOMINFORM MEGALAKULÁSA
SZEPT. 24.   DINNYÉS LAJOS KORMÁNYA
NOV.           ENSZ ARAB ÉS ZSIDÓ ÁLLAMRA OSZTJA FEL PALESZTÍNÁT
NOV.21       BANKOK ÁLLAMOSÍTÁSA
1948         TRUMAN  2. ELNÖK
                KOMMUNISTÁK ELÍTÉLIK A JUGO KOMMUNISTÁK POLITIKÁJÁT
FEBR.13      MAGYAR-SZOVJET SZERZÔDÉS,SEG.NYÚJT.
MÁRC. 17   NYUGAT-EURÓPAI UNIO FRO.,GB.,BEL.,NL.,LUX.,
MÁRC. 25   ÁLLAMOSÍTJÁK A 100 DOLGOZÓNÁL NAGYOBB ÜZEMEKET
MÁRC.        BESZŰNTETIK A TÔZSDÉT MO.-ON
MÁJ.15      KIKIÁLTJÁK IZRAELT -KITÖR AZ 1. IZRAELI-ARAB HÁBORÚ
JÚN. 12      MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA
JÚN.23       BERLINI BLOKÁD KEZDETE
AUG. 3       SZAKASITS ÁRPÁD ÚJ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK
AUG.11      KOMCSI SZOCI EGYESÜLÉS BULGÁRIÁBAN
SZEPT. 6    ÁVH MEGALAKULÁSA
DEC.10      DOBI ISTVÁN KORMÁNYA (10 DOLGOZÓ FÖLÖTTI ÁLLAMOSÍTÁS)
DEC.21      KOMCSI, SZOCI EGYESÜLÉS LENGYELO.-BAN
KARÁCSONY LETARTÓZTATJÁK MINDSZENTY JÓZSEFET
1949          A KOMINFORMBÓL KIZÁRJÁK JUGÓT
JAN. 25.      KGST MEGALAKULÁSA
FEBR. 1.      MAGYAR FÜGGETLENSÉGI FRONT
ÁPR. 4.       NATO MEGALAKULÁSA
MÁJ. 5.       STASSBURGI EURÓPA TANÁCS
MÁJ.15.      ELSÔ EGYPÁRTI VÁLASZTÁS
MÁJ. 23.     NSZK
MÁJ.30.      LÉTREJÖN AZ NDK
AUG.18.      ÚJ MAGYAR ALKOTMÁNY
AUG.20.      MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
SZEPT. 24    RAJK LÁSZLÓT HALÁLRA ÍTÉLIK
SZEPT. 25.   SZU-NAK VAN ATOMFEGYVERE
OKT. 1.       KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG
OKT. 7.       NDK KIKIÁLTÁSA
OKT.10.      MO. NAGYKER. ÁLLAMOSÍTÁSA
DEC. 14.     25 VÁRMEGYE®19 MEGYE
DEC.28.      10 MUNKÁSNÁL TÖBB ÜZEM ÁLLAMOSÍT
1950.         SZU ÉS KÍNA ELISMERI A VIETNÁMI HO SI MINHT
JAN.1.          ELSÔ ÖTÉVES TERV MO-N
ÁPR. 24.      SZAKASITS ÁRPÁD LEMOND
JÚN. 25.      É-KOREA MEGTÁMADJA D-KOREÁT
SZEPT. 7.     SZERZETESRENDEK MEGSZÜNTETÉSE
OKT. 19.      KÍNA ELFOGLALJA TIBETET
1950-53.     POLITIKAI PEREK 650 EMBER ELLEN
1951.         KONZERVATIV GYÔZELEM A BRIT VÁL. ( CHURCHILL ) 1951-55.
FEBR-ÁPR      JEGYRENDSZER BEVEZETÉSE
ÁPR. 18.      EU. SZÉN ÉS ACÉLKÖZ. ( MONTÁNUNIÓ )
JÚN. 2.         MAGYAR NÉPHADSEREG
JÚL. 9.    USA GBR FR.O. MEGSZÜNTETI A HADÁLLAPOTOT D-VEL
1952.         ROMÁNIAI MAGYAR AUTONÓMIA
                  ELSÔ BRIT ATOMROBBANTÁS, EISENHOWER USA ELNÖKE
FEBR. 17.     HÁZINGATLANOK ÁLLAMI TULBA MO.
MÁJ. 1.        AMERIKAELLENES TÜNTETÉS JAPÁNBAN
MÁJ 26.       BONNI SZERZÔDÉS, NSZK EGYENJOGÚSÁGA
AUG. 14.      RÁKOSI ÁTVESZI A MIN.ELNÖKSÉGET
SZEPT.10.     NSZK JÓVÁTÉTELT FIZET IZRAELNEK
SZEPT. 30.    SZU VISSZAADJA AMO-RÓL ELLOPOTT GAZD.
NOV. 1.        ELSÔ USA HIDROGÉNBOMBA
1953.           FÜGGETLEN EGYIPTOMI KÖZTÁRSASÁG
                   AZ ÉVSZÁZAD MÉRKÔZÉSE 6:3
MÁRC. 5.       SZTÁLIN HALÁLA
MÁJ. 17.       MO-N VÁLASZTÁSOK
JÚN.17.         KELETNÉMET FELKELÉS
JÚL. 4.           NAGY  IMRE KORMÁNYA, REFORMPROGRAM
JÚL. 27.         KOREAI FEGYVERSZÜNET PAUMINDESOUBAN
AUG. 20.       ELSÔ SZU HIDROGÉNBOMBA
SZEPT. 7.       HRUSCSOV  SZKP KB FÔTITKÁRA
1954.            SZU ELENGEDI NDK TARTOZÁSAIT
                    TRIESZT OLASZO-HOZ KERÜL
                     USA ELÍTÉLI A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉST
JAN25-FEBR8   BERLIN, 4 HATALOM TANÁCSKOZÁSA
ÁPR-JÚL           GENFI KONFERENCIA
MÁRC.10.        MO-N MEGSZÜN A RÖGTÖNÍTÉLÔ BÍRÓSÁGOT
MÁJ. 7.           FR.O. ELVESZTI AZ ELSÔ VIETNÁMI HÁBORÚT
JÚL. 20.           GENFBEN KETTÉOSZTJÁK VIETNÁMOT  17. SZ. FOK
SZEPT. 8.         SEATO
OKT. 23.          EU: NSZK, OLASZO. FELVÉTELE
OKT.23-24.      HAZAFIAS NÉPFRONT
1955.     JAN.     MOSZKVÁBAN FELELÔSSÉGRE VONJÁK NAGY IMRÉT
JAN. 25.           SZU MEGSZÜNTETI A HADIÁLLAPOTOT NSZK-VAL
FEBR. 24.         BAGDADI PAKTUM
MÁRC. 18.        MO. MEGSZÜNTETI A HADIÁLLAPOTOT NSZK-VAL
ÁPR. 14.           LEVÁLTJÁK NAGY IMRÉT
ÁPR. 18.           HEGEDŰS  ANDRÁS KORMÁNYA
ÁPR. 14            BANDUNGI ÉRTEKEZLET
MÁJ.                HRUSCSOV- TITO KIBÉKÜL
MÁJ. 5.            NSZK SZUVERENÍTÁSA
MÁJ. 9.            NSZK A NATO-BA CSATL.
MÁJ. 14.          VARSÓI SZERZÔDÉS
MÁJ. 15.          OSZTRÁK ÁLLAMSZERZÔDÉS
SZEPT. 9-13.     ADENAUER MOSZKVAI LÁTOGATÁSA
NOV. 3.            CENTO
DEC. 3.             NAGY IMRÉT KIZÁRJÁK A PÁRTBÓL
DEC. 14.           MO. ®ENSZ
1956.     FEBR.    SZKP 20. KONGRESSZUSA
MÁRC.              RÁKOSI BEISMERI A RAJK PER KOHOLT VOLT
JÚN. 6.             ELLENZÉK MEGÜNNEPLI NAGY IMRE 60. SZÜLINAPJÁT
JÚL. 21.            RÁKOSI LEVÁLT, FARKAS KIZÁR, GERÔ MEGVÁLASZT
JÚL. 26.            SZUEZI CSATORNA ÁLLAMISÍTÁSA
OKT. 6.            RAJK PER ÁLDOZATAINAK ÚJRATEMETÉSE
OKT. 16.          MEFESZ
OKT. 23.          FORRADALOM
OKT. 24.          NAGY IMRE KORM. SZU CSAPATOK BEVONULNAK
OKT. 25.          GERÔ LE, KÁDÁR, PARLAMENT ELÔTT SORTŰZ
OKT. 26.           MOSONMAGYARÓVÁRI SORTŰZ
OKT. 27.   NEMZETÔRSÉG, KOVÁCS BÉLA ÉS TOLDY ZOLTÁN A KORM.
OKT. 28           “DEM. FORR.”ÁVH FELBOMLÁSA, ENSZ IS ÖSSZEÜL
OKT. 29.           SZU CSAPATOK KI BP-RÔL
OKT. 29.           IZRAEL MEGTÁMADJA EGYIPTOMOT II. ARAB-IZRAELI HÁB.
OKT. 30.           MINDSZENTY BÍBOROS, TÖBBPÁRTRENDSZER
OKT. 31.           MOSZKVA DÖNT: BEAVATKOZÁS, MALÉTER PÁL
OKT. 31.           FR. GB LÉGITÁMADÁS EGYIPTOM ELLEN
NOV. 1.            VARSÓI SZERZÔDÉS FELBOML. MSZMP
NOV. 3.            MINDSZENTY RÁDIÓ, MALÉTERT OROSZOK ELFOGJÁK
NOV. 4.            SZU TÁMADÁS, JUGÓ NAGYKÖV., KÁDÁR ELLENKORM.
NOV. 7.            KÁDÁR BP-RE ÉRKEZIK
NOV. 22.          NAGY IMRÉÉK ELRABLÁSA
DEC. 9.            MUNKÁSTANÁCSOK BETILTÁSA
DEC. 11           STATÁRIUM
1957.     FEBR. 19.   MUNKÁSÔRSÉG
MÁRC. 21.         KISZ
MÁRC 25.         KÖZÖS PIAC
OKT. 4.            ELSÔ MESTERSÉGES HOLD
NOV. 13.          MO. STATÁRIUM FELOLDÁSA
1958.    JAN. 28.   MÜNICH FERENC KORMÁNYA
FEBR.                ELSÔ USA MESTERSÉGES HOLD
JÚN. 1.             DE GAULLE KORMÁNYA
JÚN. 14.           IRAKI FELKELÉS, MEGDÔL A KIRÁLYSÁG
JÚN. 16.           NAGY IMRE KIVÉGZÉSE
ÔSZ                  V. FR. KÖZTÁRSASÁG
NOV. 16.          ORSZÁGGY. ÉS TANÁCSI VÁLASZTÁSOK
1959.    JAN.1-2.   CASTRO GERILLÁI KUBÁBAN
MÁRC. 19.   AZ ELNÖKI TANÁCS RENDELETE A TSZ-EK MŰKÖDÉSÉRÔL
ÁPR. 17.           FELKELÉS TIBETBEN, KÍNAIAK LEVERIK
SZEPT. 13.        ELSÔ SZOVJET RAKÉTA ELÉRI A HOLDAT
1960.   JAN. 4.   STOCKHOLM: EFTA ( A,DNK, GBR, N, P, CH, S )
ÁPR. 1.              RÉSZLEGES AMNESZTIA AZ 56-OSOKNAK
1961.ÁPR. 12.   GAGARIN ÜRREPÜLÉSE 
ÁPR.                  DISZNÓ- ÖBÖL
JÚNI.              KENNEDY-HRUSCSOV  BÉCS
AUG 13.          BERLINI-FAL
SZEPT 1-6.EL NEM KÖT. ORSZ.K. BELGRÁD  TITO,NASSZER,NEHRU,...
SZEPT 13.  KÁDÁR JÁNOS KORMÁNYA
1962.                 MSZMP KIZÁRJA RÁKOSIT, GERÔT
FEBR 20.    ELSÔ USA ÜRREPÜLÔ 3-SZOR MEGKERÜLI A FÖLDET
JÚL. 3.       FÜGGETLEN ALGÉRIA
OKT 22-NOV 20  KUBAI RAKÉTAVÁLSÁG
DEC. 20.    ENSZ LEVESZI NAPIRENDRÔL A MAGYAR KÉRDÉST
1963. MÁRC. 22.  ÁLTALÁNOS KÖZKEGYELEM AZ 56-OSOKNAK
MÁJ 22-25.AFRIKAI EGYSÉG SZERVEZET
JÚL. 1-3.    U THANT ENSZ FÔTITKÁR MO-RA LÁTOGAT
AUG. 5.     USA, GBR, SZU RÉSZLEGES ATOMCSEND
NOV. 22    KENNEDY MEGGYILKOLÁSA
1964.     SZU-KINA SZAKÍTÁSA,  KÍNAI ATOMBOMBA
MÁRC. 14.   TB EGYSÉGESÍTÉSE
AUG. 2.     INCIDENS A TONKINI ÖBÖLBEN ®VIETNÁMI HÁB.
AUG. 20.   AZ ORSZÁG VILLAMOSÍTÁSA BEFEJEZÔDIK
SZEPT. 15. MO. ÉS VATIKÁN VISZONYÁT TISZTÁZZÁK
OKT. 14.    HRUSCSOV LEVÁLTÁSA (PUCCS)
1965. MÁRC.           ŰRSÉTA SZU
JÚN.              ŰRSÉTA USA
JÚN. 30.        KÁLLAI GYULA KORMÁNYA
1966. MÁRC 30   FR.O KILÉP A NATO KATONAI SZERV-BÔL
MÁJ.25-27. MSZMP HATÁROZAT, GAZD. MECH. REFORM
JÚN. 4.          KÍNA KULTÚRÁLIS FORRADALOM
1967. ÁPR. 14.        FOCK JENÔ KORMÁNYA
JÚN.5-10       III. ARAB«IZRAELI HÁBORÚ
1968.         ÍR-ANGOL ELLENTÉT, VARSÓI SZERZ.BÔL KILÉP ALBÁNIA
JAN. 1.          GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI REFORM BEVEZETÉSE
JAN 5.          DUBCEK A CSEH PÁRTVEZETÔ, BÁRSONYOS FORR.,
ÁPR. 4.          MARTIN LUTHER KING MEGGYILKOLÁSA
JÚN. 27.       CSEHSZ. ÉRTELMISÉGIEK KÉTEZERSZÓ C. NYILATKOZATA
JÚL. 1.          ATOMSOROMPÓ-SZERZÔDÉS
AUG. 21.       SZU ÉS SZÖVETSÉGEI BEAVATKOZNAK PRÁGÁBAN
1969. MÁRC            SZU ÉS KINA HATÁRVITA URSUSI FOLYÓNÁL
ÁPR.              DEGAULLE LEMOND
JÚL.21.          ARMSTRONG, APOLLÓ II KILÉP A HOLDRA
AUG. 13.       SZU«KÍNA HATÁRINCIDENS KAZAHSZTÁNBAN
1970.                     BUDAPESTI METRÓ
DEC 6-8.       BRANDT VARSÓI LÁTOGATÁSA
DEC.16-17.   GDANSK-I TÜNTETÉS 
1971.                     INDIAI-SZOVJET BARÁTSÁGI SZERZÔDÉS
JÚL.9-11.       KISSINGER PEKINGBEN TÁRGYAL
SZEPT. 3.       NÉGYHATALMI EGYEZMÉNY BERLINRÔL
DEC 2-17.      INDIAI«PAKISZTÁNI HÁBORÚ
1972.                     BERLIN, A KÉT ÁLLAM ALAPSZERZÔDÉSE
                       GBR : ®KÖZÖS PIAC
FEBR 21-28.   NIXON PEKINGI LÁTOGATÁSA
MÁRC.26.       BANGLADESH FÜGGETLEN
MÁJ. 29.        NIXON MOSZKVAI LÁT., SALT 1
SZEPT. 5.        ARAB TERRORISTÁK A MÜNCHENI OLIMPIÁN
NOV. 14-15. MSZMP VEZETÉSE “MÓDOSÍTJA” A 68-AS REFORMOT
1973. JAN. 27.         VIETNÁMI FEGYVERSZÜNET, PÁRIZS
MÁRC 20.       MSZMP A LUKÁCS ISKOLA ELLEN
JÚN.               BREZSNYEV USA-BAN
JÚL.3-7.         33 EURÓPAI TÁRGYAL HELSINKIBEN A BIZTONSÁGRÓL
SZEPT. 11      CHILEI KATONAI LÁZADÁS, ALLENDÉT MEGÖLIK
OKT. 6.          4. ARAB«IZRAELI HÁBORÚ, OLAJVÁLSÁG
1974.                     WILLYBRANDT®HELMUDT SCHMIDT A KANCELLÁR
ÁPR. 25.         PORTUGÁLIA : VÉRTELENÜL MEGDÔL A TEKINT. UR. R. ®PINOCHET
AUG. 8.          NIXON BELEBUKIK A WATERGATE ÜGYBE
1975. ÁPR. 17.         VÖRÖS KHIMER BEVONUL KAMBODZSÁBA
ÁPR. 30.         DÉL-VIETNÁMI FELSZAB. FRONT  ELFOGL. SAIGONT
MÁJ. 15.         LÁZÁR GYÖRGY ALAKÍT KORMÁNYT
JÚN. 5.           MEGNYITJÁK A 67-ÓTA LEZÁRT SZUEZI CSATORNÁT
JÚL.                KÖZÖS USA-SZU ÜRREPÜLÉS
AUG. 1.      HELSINKI, EU.I EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS BIZT.I ÉRT. ZÁRÓŰLÉSE
NOV. 20-26.   FRANCO MEGHAL, JÁNOS KÁROLY®SPANYOL TRÓN
1976. JÚN. 24.         VIETNAM KOMMUNISTA URALOM ALATT EGYESÜL
SZEPT. 9.        MEGHAL MAO CE TUNG
1977.                      SZU RAKÉTÁKAT TELEPÍT EURÓPÁBA
JAN.               NSZK MEGJELENIK A CSEHEKTÔL CHARTA 77
JÚN. 30.         FELOSZLIK A SEATO
NOV. 19.        SZADAT EGYIPTOMI ELNÖK®JERUZSÁLEMBE MEGY
1978. JAN 6.            USATÓL VISSZAKAPJUK A KORONÁT
ÁPR.              AFGANISZTÁNBAN KATONAI HATALOMÁTVÉTEL
DEC. 15.        USA-KÍNA DIPLOMÁCIA
DEC. 25.        VIETNAMI CSAPATOK KAMBODZSÁBA
1979. FEBR. 17.       KÍNA TÁMAD VIETNAM ELLEN
MÁRC. 26.      EGYIPTOMI-IZRAELI BÉKE
MÁJ 3.           MARGARET THATCHER ALAKÍT KORMÁNYT
JÚN. 18.        BÉCS: BREZSNYEV -CARTER SALT-2
JÚL. 19.  NICARAGUA, SANDINISTA FELSZAB. FRONT, SOMORA DIKT.
DEC. 12.        NATO KETTÔS HATÁROZATA
DEC. 27.        SZU®AFGANISZTÁN
1980. ÁPR. 6.           IRAK ULTIMÁTUMA IRÁNNAK
MÁJ. 4.          MEGHAL TITO
JÚN. 3-8.        FARKAS BERTALAN
AUG. 14.        LENGYELO-I SZTRÁJKOK
SZEPT. 17.      8 ÉVES IRAK«IRÁN HÁBORÚ
NOV. 4.          RONALD REAGAN
1981.            FR.O. ELNÖKE MITTERAND
                      USA FELLÖVI A TÖBBSZÖR FELH. ÜRRAKÉTÁT
DEC. 13.         JARUSELSKI TÁB. SZÜKSÉGÁLL. LENGYELO.
1982. ÁPR.2.            FAKLANDI HÁBORÚ KEZDETE
JÚN. 6.           PALESZTIN FELSZAB. SZERV. KIVONUL BEJRÚTBÓL
NOV. 10.        BREZSNYEV MEGHAL, JURIJ ANDROPOV
DEC. 31.-83. JÚL.22.  SZÜKSÉGÁLL. FELOLDÁSA LENGYELO.-BAN
1983. MÁRC. 23.      REAGAN CSILLAGHÁBORÚS TERV
SZEPT. 1.SZU LELÔ EGY HATÁRSÉRTÔ UTASSZÁLL.DÉL-KOREAI GÉPET
DEC. 8.          GENFI USA-SZU TÁRGYALÁSOK FELFÜGG.
1984.         ANDROPOV HALOTT ®CSERNYENKO
JAN. 1.           KÖZÖS PIACON BELÜLI VÁMOK MEGSZÜNÉSE
FEBR. 17.        BALKÁN-FSZ. ATOMMENTES ÖVEZET
AUG. 1.          GBR-KÍNA: HONGKONG 1997. JÚL. 1.
OKT. 31.        GANDHI MEGGYILKOLÁSA
1985. MÁRC. 8.        ÚJ VÁLASZTÓJOGI TV. A KÖT TÖBBES JELÖLÉSRÔL
MÁRC. 10.      CSERNENKÓ HALÁLA®GORBACSOV SZKP KB FÔTITKÁR
ÁPR. 26.        VARSÓI SZERZÔDÉS MEGHOSSZABÍTÁSA
NOV. 19-20.   GORBACSOV-REAGAN : GENF
1985          AZ ELLENZÉKIEK MONORI TALÁLKOZÓJA
1986 .JAN 28.   CHALLANGER KATASZTRÓFA
ÁPR. 26      CSERNOBIL
1987 .JÚN 25  GRÓSZ KÁROLY KORM.
SZEPT.18.    REAGAN+SEVARNADZE FEGYVERKORL. EGYEZM.
SZEPT.27.    LAKITELEKI TANÁCSKOZÁS  MDF
NOV.           MAGYAR NEMZET LAKITELEKI NYILATKOZAT
DEC.8.        GORBACSOV + RAEGAN RÖVIDH. NUKL. RAK. LESZ.
1988. MÁRC.15.ELLENZÉKI TÜNTETÉSEK
MÁRC 30      FIDESZ
MÁJ.           TÖRT. IGAZSÁGTÉTEL BIZOTTSÁG
MÁJ.1.         SZO. CSAPATOK KI AFGANISZTÁNBÓL
MÁJ.20-22   KÁDÁR LEVÁLTÁSA
MÁJ.1.         SZABAD KEZDEMÉNYEZÉSEK HÁLÓZATA
JÚN. 16 .     NAGY IMRE 30. ÉVFORDULÓJA
JÚN.29.        ELNÖKI TANÁCS ELNÖKE STRAUB F. BRÚNÓ
AUG.28.       ARAD  TALÁLKOZIK GRÓSZ & CEAUSESCU
SZEPT.3.      MDF--PÁRT
NOV.13.      SZDSZ
NOV.24.        GRÓSZ HELYETT NÉMETH MIKLÓS
DEC.             ELLENZÉKI NYILAT. A BÉKÉS ÁTMENETRÔL
1989.          LENGYELO.  WALESA
JAN.9.           MSZDP
JAN.28.         POZSGAY  “NÉPFELKELÉS”
FEB.10-11     MSZMP ELISMERI A TÖBBPÁRTRENDSZERT
FEB.17.         POLITIKAI FOGLYOK SZÖV.
MÁRC.22.      ELLENZÉKI KEREKASZTAL
ÁPR. 2.          KDNP
ÁPR.23.         MEGSZÜNIK A KISZ
MÁJ 2           VASFÜGGÖNY FELSZEDÉSE
MÁJ.25.         GORBACSOV SZU. ELNÖKE
JÚN.13.         A NEMZETI KEREKASZTAL TÁRGY. KEZD.
JÚN.16          NAGY IMRE UJRATEMETÉSE
JÚN.24.         KÁDÁR HELYETT A PÁRT ELNÖKE NYERS REZSÔ
JÚL.6.            KÁDÁR MEGHAL
SZEPT.10.      NÉMETEKET NY-RA ENGEDÜNK
SZEPT.18.      EKA & MSZMP MEGÁLLAPODÁSA
OKT.5-7.       MSZMP UTSÓ KONG.  MEGALAKUL AZ MSZP
OKT.18.         NDK ÖSSZEOMLÁSA  HONECKER LEMOND
OKT.20.         FELOSZLATJÁK A MUNKÁSÔRSÉGET
OKT.23.         3. KÖZTÁRSASÁG
NOV.             BERLINI FAL LEOMLIK, DUBCEK+HAVEL BÁRSONYOS FORR
DEC.8.           MKP
DEC.17.         MSZMP
DEC.22.         CEAUSESCU RENSZ. BUKÁSA
DEC.25.         KIVÉGZIK A CEAUSESCU PÁRT
1990. MÁRC.10. SZOV. KIVONULÁS 1991.JÚLI -IG
MÁRC.25.&ÁPR.8.  1947-ÓTA ELÔSZÖR TÖBBPÁRTI VÁLL.
MÁJ.23.          ANTALL JÓZSEF KORM.
OKT.              NÉMET EGYSÉG
1991.            MOSZKVA   START-MEGÁLLAPODÁS
                   VARSÓI SZERZ.+ KGST MEGSZÜNIK, SZU. MEGSZÜNIK
1993.   JAN. 1.   SZLOVÁKIA ÉS CSEHORSZÁG FÜGG.
ISTVÁN            1000-38
ORSEOLO PÉTER1038-41
ALBA SÁMUEL   1041-44
ORSEOLO PÉTER1044-46
I. ANDRÁS       1046-60
I.BÉLA             1060-63
SALAMON        1063-74
I.GÉZA           1074-77
I.LÁSZLÓ         1077-95
KÖNYVES KÁLMÁN1095-1116
II.ISTVÁN         1116-31
II.BÉLA           1131-41
II.GÉZA           1141-62
III.ISTVÁN       1162-72
II.LÁSZLÓ        1162-63
IV.ISTVÁN       1163-65
III.BÉLA          1172-96
IMRE              1196-1204
 III.LÁSZLÓ      1204-05
II.ANDRÁS       1205-35
IV.BÉLA         1235-70
V.ISTVÁN         1270-72
IV.LÁSZLÓ       1272-90
III.ANDRÁS     1290-1301
VENCEL          1301-05
OTTO              1305-07
KÁROLY ROBI  1308-42
I.LAJOS          1342-82
LUX ZSIGMOND1387-1437
HABSB.ALBERT 1437-39
I.ULÁSZLÓ        1440-44
HUNYADI KORM.1446-53
V.LÁSZLÓ         1453-1457
MÁTYÁS           1458-90
II.ULÁSZLÓ          1490-1516
II.LAJOS             1516-26
I.(SZAPOLYAI)JÁNOS1526-40
I.FERDINÁND       1526-64
I.MIKSA             1564-76
I.RUDOLF            1576-1608

II.MÁTYÁS          1608-19
II.FERDINÁND      1619-37
III.FERDINÁND    1637-57
IV.FERDINÁND     1647-54
I.LIPOT               1657-1705
I.JÓZSEF             1705-11
III.KÁROLY          1711-40
MT                   1740-80
II.JÓZSEF            1780-90
II.LIPÓT              1790-92
I.FERENC             1792-1835
-||- AUSZTRIA ÖRÖKÖS CSÁSZ 1804
V.FERDINÁND       1835-48
FERENC JÓZSEF     1848-1916
IV.KÁROLY            1916-18
ERDÉLY
BÁTHORI ISTVÁN       1571-86
BÁTHORI ZSIGMOND 1588-1602
BOCSKAI ISTVÁN      1604-06
BÁTHORI GÁBOR      1608-13
BETHLEN GÁBOR      1613-29
I.RÁKÓCZI GYÖRGY 1630-48
II.RÁKÓCZI GYÖRGY 1648-60
II.RÁKÓCZI FERENC  1704-11

HUNYADI JÁNO KORM  1446-53
SZAPOLYAI JÁNOS ZSIGMOND
VÁLASZTOTT KIR. 1540-1553
BOCSKAI ISTVÁN
FEJEDELEM 1605-06
BETHLEN GÁBOR
 VÁLASZTOTT KIR1620-21
II.RÁKÓCZI FERENC
 VEZÉRLÔ FEJ.1705-11
KOSSUTH LAJOS
KORMÁNYZÓ-ELNÖK1849
HORTHY MIKLÓS
 KORMÁNYZÓ  1920-44

KANCELLÁRIA  ---     BÉCS
KAMARA       ---     POZSONY
HELYTARTÓTANÁCS--- POZSONY
     (II.JÓZSEF UTÁN --- BUDA)
LENGYELO
VITÉZ BOLESZLÁV         1025
I.ULÁSZLÓ                 1306-33
III.KÁZMÉR              1333-70
I.NAGY LAJOS           1370-82
II.ULÁSZLÓ            1386-1434
BÁTHORI ISTVÁN         1575-86
III.SOBIESKI JÁNOS    1674-96
TÖRÖKO
OSZMÁN-DIN  1288-1922
II.MEHMED              1451-81
I.SZELIM                  1512-20
I.SZULEJMÁN             1520-66
II.SZELIM                 1566-74
III.MURAD                1574-95
III.MEHMED          1595-1603
I.AHMED                 1603-17
IV.MURAD               1623-40
I.IBRAHIM                 1640-48
IV.MEHMED            1648-87
III.SZULEJMÁN           1687-91
PÁPÁK
I.LEÓ                      440-461
I.GERGELY                590-604
I.MIKLÓS                  858-867
II.SZILVESZTER           999-1003
VII.GERGELY              1073-85
II.ORBÁN                   1088-99
II.CALLIXTUS               1119-24
III.SÁNDOR                1159-81
III.INCE                 1198-1216
IX.GERGELY           1227-1241
VIII.BONIFÁC         1294-1303
III.CALLIXTUS              1455-58
XI.INCE                    1676-89

NÉMET-RÓMAI BIR
SZÁSZ-HÁZ 919-1024
I.(MADARÁSZ)HENRIK 919-36
I.OTTO                 936-62-73
II.OTTO                    973-83
III.OTTO                983-1002
II.KONRÁD              1024-39
III.HENRIK               1039-56
IV.HENRIK          1056-1106
V.HENRIK               1106-25
I.(BARBAROSSA)FRIGY1152-90
II.FRIGYES               1212-50
HABSBURG RUDOLF    1273-91
LUXEMB.-HÁZ1347-1437
IV.KÁROLY              1347-78
ZSIGMOND         1410-33-37
HABSB-HÁZ 1438-1740
I.MIKSA              1493-1519
V.KÁROLY              1519-56
I.FERDINÁND           1556-64
II.MIKSA                1564-76
II.FERENC            1792-1806

ANGLIA
NORMANDIAI  1066-1135
I.HÓDÍTÓ VILMOS    1066-87
ANJOU-HÁZ 1154-1399
II.HENRIK                1154-89
OROSZLÁNSZÍVŰ RICSI1189-99
FÖLDNÉLKÜLI JÁNOS1199-1216
I.EDWARD            1272-1307
III.EDWARD             1327-77
LANCESTER 1399-1461,70-71
YORK-HÁZ 1461-70, 71-85
TUDOR-HÁZ 1485-1603
VII.HENRIK         1485-1509
VIII.HENRIK           1509-47
I.ERZSÉBET           1558-1603
STUART-HÁZ  1603-1694
I.JAKAB                  1603-25
I.KÁROLY                1625-49
II.KÁROLY               1660-85
II.JAKAB                 1685-88
IIIORÁNIAI VILMOS1689-1702
III.GYÖRGY          1760-1820
VIKTÓRIA                1837-1901
VII.EDWARD              1901-10

FRO.
CAPETINGEK 987-1328
CAPET HUGO              987-96
II.FÜLÖP ÁGOST      1180-1223
IX.LAJOS                 1226-70
IV.SZÉP FÜLÖP      1285-1314
VALOIS-HÁZ 1328-1589
VII.KÁROLY               1422-61
XI.LAJOS                  1461-83
I.FERENC                   1515-47
III.HENRIK                 1574-89
BOURBONOK 1589-1830
IV.HENRIK             1589-1610
XIII.LAJOS                1610-43
XIV.LAJOS            1643-1715
XV.LAJOS                1715-74
XVI.LAJOS               1774-92
NAPÓLEON                1804-15
XVIII.LAJOS             1814-24
X.KÁROLY                 1824-30
LAJOS FÜLÖP             1830-48
III.NAPÓLEON            1852-70


SPANYOLO.
HABSB.OK 1516-1700
I.KÁROLY                   1516-56
II.FÜLÖP                   1556-98
II.KÁROLY              1665-1700
BOURBONOK 1700-
V.FÜLÖP        1700-24 24 -46

POROSZO.
HOHENZOLLERNEK
I.FRIGYES                  1701-13
I.FRIGYES VILMOS      1713-40
II.FRIGYES                 1740-86
I.VILMOS                  1861-88
NO.  I.VILMOS         1871-88
II.VILMOS              1888-1918
OROSZO
III.IVÁN                 1462-1505
RURIK-HÁZ 1547-98
IV.IVÁN                    1547-84
I.FJODOR                   1584-92
GUDONOV-HÁZ 1598-1612
BORISZ GUDONOV   1598-1605
ROMANOVOK 1613-1917
I.NAGY PÉTER         1682-1725
II.NAGY KATALIN         1762-96
I.SÁNDOR                   1801-25
I.MIKLOS                   1825-55
II.SÁNDOR                  1855-81
III.SÁNDOR                1881-94
II.MIKLOS              1894-1917
CSEHORSZÁG
PREMYSL  1085-1306
I.BOLESZLÁV            935-964
I.OTTOKÁR              1197-1230
II.OTTOKÁR                 1253-78
LUXEMB.OK  1311-1437
JÁNOS                       1311-46
I.KÁROLY                   1346-78
ZSIGMOND                 1419-37
HABSB 1438-57, 1527-1918
HABSB. ALBERT           1438-39
PODJEBRÁD GYÖRGY    1458-71
HUNYADI MÁTYÁS       1469-90
II.ULÁSZLÓ, LAJOS
I.FERDINÁND  , I.MIKSA
II.RUDOLF              1575-1611
II.MÁTYÁS                 1611-19


1848            BATTHYÁNY LAJOS
1849            SZEMERE BERTALAN
1867-71       ANDRÁSSY GYULA
1871-1872   LÓNYAI MENYHÉRT
1872-           SZLÁVY JÓZSEF
1874-           BITTÓ ISTVÁN
 1875           WENCHLEIM BÉLA
1875-           TISZA KÁLMÁN
1890-           SZAPÁRY GYULA
1892-           WEKERLE SÁNDOR
1895-           BÁNFFY DEZSÔ
1899-           SZÉLL KÁLMÁN
 1903            KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY
1903-            TISZA ISTVÁN
1905-            FEJÉRVÁRY GÉZA
1906-            WEKERLE SÁNDOR
1910-            KHUEN-HÉDERVÁRY KÁROLY
1912-            LUKÁCS LÁSZLÓ
1913-            TISZA ISTVÁN
 1917            ESTERHÁZY MÓRIC
1917-            WEKERLE SÁNDOR
1918-            KÁROLYI MIHÁLY
 1919             BERINKEY DÉNES
 1919             GARABAI SÁNDOR
 1919AUG1      PEIDL GYULA
 1919AUG6      FRIEDRICH ISTVÁN
1919NOV24-    HUSZÁR KÁROLY
1920MÁRC10-  SIMONYI-SEMADAM S.
1920JÚLI19-     TELEKI PÁL
1921ÁPR14-    BETHLEN ISTVÁN
1931AUG24-    KÁROLYI GYULA
1932OKT1-      GÖMBÖS GYULA
1936OKT12-    DARÁNYI KÁLMÁN
1938MÁJ14-    IMRÉDY BÉLA
1939FEB16-     TELEKI PÁL
1941ÁPR4-       BÁRDOSSY LÁSZLÓ
1942MÁRC9-    KÁLLAY MIKLÓS
 1944MÁRC22  SZTÓJAY DÖME
 1944AUG29    LAKATOS GÉZA
 1944OKT16     SZÁLASI FERENC
1944DEC22-     INK
1945NOV15-    TILDY ZOLTÁN
1946FEB4-       NAGY FERENC
1947MÁJ31-     DINNYÉS LAJOS
1948DEC10-     DOBY ISTVÁN
1952AUG14-     RÁKOSI MÁTYÁS
1953JÚLI4-        NAGY IMRE
1955ÁPR18-      HEGEDŰS ANDRÁS
 1956OKT24      NAGY IMRE
1956NOV7-       KÁDÁR JÁNOS
1958JAN28-      MÜNICH FERENC
1961SZEPT13-   KÁDÁR JÁNOS
1965JÚNI30-     KÁLLAI GYULA
1967ÁPR14-      FOCK JENÔ
1975MÁJ15-     LÁZÁR GYÖRGY
1987JÚNI25-     GRÓSZ KÁROLY
1988NOV24-      NÉMETH MIKLÓS
1990MÁJ23-      ANTALL JÓZSEF

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése