google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 7., péntek

Szentkuthy Miklós


           Szentkuthy   Miklós  (1908-1988)  irodalmunk  magányos  jelenségei   közé
tartozik. A Prae c. regénye (1934) az alkotást
megelôzô folyamatokat jeleníti meg térben és idôben szabadon mozgó végtelen
asszociációláncokban, abszurdumig fokozott fantáziálással. (A mű címe latin
elöljárószó: 'elôtt'.)
Minthogy  az író a kompozícióból kikapcsolta az idô tényezôit, a  szereplôk
nem  karakterekként  jelennek meg, hanem jelenségként  a  helyzetek  önálló
mozaikjaiban.

  A Prae epikánk történetében az elsô nagyszabású kísérlet a
folyamatszerűség felfüggesztésével végrehajtott metaforikus
regényszerkezet megalkotására. A regény a létezô világ elemi
és  teljes  leképezhetetlenségét szemlélteti.  Szentkuthy  legnagyobb  írói
vállalkozása a Szent Orpheus Breviáriuma, melynek
elsô hat kötete 1939 és 1942 között készült el, ezt követte 30 év
szünet után még három. A regénysorozat hôse Orpheus, maga
az emberi szellem, "a valóság titkai közt bolygó emberi agy",
aki  térben és idôben kötetlen, szeszélyes utazást tesz az európai  kultúra
megannyi  jelensége  közt, s különbözô változatokban éli át az  örök  jelen
színpadán játszódó hol véres, hol ünnepélyes, hol röhögtetô világkomédiát.

magyar széppróza

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése