alapfogalmai:
kulturális földrajz: a társadalomföldrajz részterülete, amely eredetileg az emberi kultúra földrajzi, természeti környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozik.
kultúra: tanult viselkedésmódok, normák, szemléletek összessége. Csoportjelenség, nem egyéni tulajdonság. Egy életmód csoportos megnyilvánulása.
kulturális jellemvonás: a kultúrát felépítő legkisebb egységek.
kultúraterjedés:
/expanziós:egyik populációról a másikra terjed.
hierarchikus: az eredeti kultúrát birtokló adja tovább a vele azonos szinten levő csoportoknak. Csak később megy át más hierarchia szintre.