google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 20., vasárnap


Az EU kialakulása, tagjai, működése
Kialakulása:
1922-ben Belgium és Luxemburg gazdasági közösséget, ún. vámuniót létesített. Egymás között megszűntették a vámokat. Kifelé pedig egységes vámrendszert léptettek életbe.
1947-ben az USA elnöke, Truman elkészítette az európai újjáépítési tervet, amely gazdaságilag összefogta Nyugat-Európa országait.
1948-ban Hollandia csatlakozott Belgium és Luxemburg szövetségéhez és ezzel kialakult a Benelux államok közössége.
1951-ben a Benelux-államok, az NSZK, Franciaország és Olaszország létrehozzák az Európai Szén- és Acélközösséget, amellyel a 6 ország gazdasági közösséget hozott létre. Az EU gazdasági közösségét 1957-ben, Rómában alapították, tagjai ekkor: NSZK, Franciaország, Olaszország, a Benelux államok. ’73-ban csatlakozott Anglia, Írország, Dánia.,’81-ben Görögország, ’86-ban Spanyolország és Portugália, ’95-ben Ausztria, Finnország, Svédország.
1998. március 31. óta zajlanak a teljes jogú tagfelvételről szóló tárgyalások Magyarországgal illetve több közép kelet-európai volt szocialista országgal.
Ma 25 tagállam alkotja az EU-t. Célja pénzügyi, gazdasági és politikai integráció (együttműködés).
Kialakulását segítette:
 • földrajzi közelség
 • az USA gazdasági fölénye
 • a Szovjetunió katonai ereje
Fontos lépések:
 • a szabad kereskedelem biztosítása;
 • közös védővámok kialakítása;
 • a tőke és a munkaerő szabad vándorlásának biztosítása;
 • közös mezőgazdasági politika;
 • társulási egyezmények.
Megoldásra váró feladatok:
 • adózási rendszer kialakítása;
 • életszínvonalbeli különbségek felszámolása;
 • a közös pénzügyek rendezése (pl. közös pénz).
Az EU-t 1994 óta hívják EU-nak, szervezetei:
 • Európa Tanács, a legfelsőbb intézmény, a tagállamok kormányfőiből áll, döntési és utasítási jogokkal rendelkezik;
 • Miniszteri Tanács, fő törvényhozói szervezet, döntési joggal rendelkezik;
 • Európai Bizottság, végrehajtó, ellenőrző szerv;
 • Európai Parlament, véleményezési joga van, különböző javaslatokat tesz a működésre vonatkozólag.
egymás között megszűntették a vámokat és kifelé egységes vámrendszert léptettek életbe.megvalósították a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad áramlásátlétrehozták az egységes belső piacotmegteremtették az egységes valutát, az EURO-t, amely 2002-től az Unió országainak fizetőeszközévé vált
Az integráció eddig elért eredményei:
Mezőgazdaság: az agrárszektor aránya 6%, magas színvonalú a mezőgazdaság, családi gazdaságokban folyik a termelés és belterjes (a termésmennyiséget úgy növelik, hogy egy adott területen egyre nagyobb terméshozamokat érnek el). Az EU mezőgazdasága drágán termel, a világpiaci árnál magasabb áron, sőt túltermelés van húsból, tejtermékekből, búzából. Az Unión belül az átlagos birtokméret 50-70 hektár. A gazdaságok többsége családi gazdaság. A tengerentúli gazdasággal szemben a birtokméretek jóval kisebbek, ezért a termelés jóval drágább, így a termékek a világpiacon kevésbé versenyképesek. Az agrárkérdés az EU legproblémásabb területe. A probléma oka a túltermelés ill. hogy ezek a termékek a drágaságuk miatt nem tudják felvenni a versenyt az amerikai, kanadai és néhány dél-amerikai ország mezőgazdaságával.
magasan rögzített felvásárlási árakkivitel támogatásabehozatal lefölözése (a behozott áru árkülönbözete a központi alapba kerül)
Közös agrárpolitika:
északon az állattenyésztés a fejlett (Anglia, Benelux államok, Dánia), itt tejtermelő szarvasmarha tenyésztés folyikközépső terület (Német-, Franciaország) azonos rangú az állattenyésztés és a növénytermesztésdéli területek, a növénytermesztés a jelentősebb
Mezőgazdaság:
Jellemzőjük: sok a törpebirtok és közben fennáll a nagybirtokrendszer is (pl. Görögország déli része, Szicília). Itt a termésátlagok alacsonyabbak, mint északon
Sok helyen működnek az EU-ban tőkés szövetkezetek, jó hatásfokkal

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése