google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 20., vasárnap

Etnikai földrajz


etnikai földrajz: a földrajzon belül a népesség-, politikai-, történeti földrajzzal szorosan együtt működő rész diszciplína
etnicitás: az a mód, ahogy az egyének személyes identitásukat kifejezik. Az a társadalmi rétegződés, amely során leszármazás vagy kulturális jellemzőkön alapul a csoportképződés
rassz: Az egységes emberi fajon belül kialakult, jellegzetes, öröklődő, genetikai tulajdonságokkal jellemezhető embercsoport
etnikum(nép): emberek történelmileg kialakult együttese. Közös kulturális vonásokkal rendelkeznek, tudatában vannak egységüknek.
nemzet: Azonos állampolgársággal rendelkező emberek csoportja, akik magas fokú politikai és kulturális fejlettségi szintet érnek el.
nemzetiség: valamely állam területén élő, de nem a többségi nemzethez tartozó, kisebbségben levő emberek csoportja
nemzeti kisebbség: ugyan az, mint a nemzetiség, de kifejezi a hatalomból való részesedést is
-etnikai kisebbség: nem rendelkezik anyaországgal, öntudata kevésbé fejlett, társadalmi helyzete nem túl jó, pl.: cigányság
néprajzi csoport: rendelkeznek azonos kulturális jegyekkel, de nincs etnikai, nemzeti összetartozás. Pl.: székelyek, szászok
etnikai terület: az a terület, ahol az adott etnikum a többséget képviseli
etnikai határ: különböző etnikai területek találkozása
állam és nemzet térbeli kapcsolata:
Portugál modell: állam és etnikai határ egybevág
-Magyar modell: az állam területe kisebb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe
Orosz modell: a nemzet saját államában él, de jelentős a határon kívül élők száma is, valamint az államon belül jelentős az idegen etnikumúak száma
Spanyol-Francia modell: az állam területe nagyobb, mint az államalkotó nemzet etnikai területe
Ex-Jugoszláv modell: az adott államon belül több egyenrangú államalkotó nemzet él.
kisebbségek eredetük szerint:
autochton kisebbségek: (a helyben létrejött kisebbségek)
- bennszülöttek, ősi eredetű, törzsi csoportok, pl.: indiánok
- régi eredetű etnikai vagy nemzeti kisebbségek, pl.: baszkok, walesiek
allachton kisebbségek:
* hódítók leszármazottai pl.: franciák, angolok a gyarmatokon
* hódítók által telepített idegenek, pl.: Koszovóba telepített albánok, németség Európa szerte
* a befogadó ország által betelepített munkaerő, pl.: Magyarországra végvárak szerb védői
*elhurcolás, erőszakos áttelepítés, deportálás, pl.: felvidéki magyarok Csehországba való deportálása
*önkéntes migrácó, pl.: Németországban a betelepült törökök

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése