google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

A mai magyar nyelv szófaji rendszere


A mai magyar nyelv szófaji rendszere


I. I g e


II. N é v s z ó k

A) Tulajdonképpeni névszók

1. a) főnév:  (köznév tulajdon név:  személynév - állatnév - márkanév - intézmény - cím - földrajzi név)
    b) főnévi igenév
2 a) melléknév
   b) melléknévi igenevek (- folyamatos igenév – befejezett igenév – beálló igenév)
3. Számnév: határozatlan számnév, határozott számnév: (- tőszámnév - törtszámnév - sorszámnév)

B) A tulajdonképpeni névszókat helyettesítő szók

4. névmások:
a) főnévi névmás: (- személyes névmás - birtokos névmás - visszaható névmás - kölcsönös névmás)
b) melléknévi névmás:
c) számnévi névmások
d) kérdő névmás
e) mutató névmás
f) határozatlan névmás
g) általános névmás
h) kérdő névmás

III. H a t á r o z ó   s z ó :

helyhatározó

időhatározó
módhatározó
határozói igenevek
módosítószók
igekötők

IV. V i s z o n y s z ó k : (formaszók)

névelő
névutó
módosító szó
kötőszó
segédigék

V.  I n d u l a t s z ó k :

érzelemkifejező indulatszók
akaratkifefejező indulatszók
hangutánzó indulatszók

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése