google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

A weblapok szerkezete


A weblapok szerkezete

   A HTML (angolul: Hyper Text Markup Language=hiperszöveges jelölőnyelv) egy leíró nyelv, melyet weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki.
 HTML általában szöveges állományokban található meg, olyan számítógépeken, melyek az internethez kapcsolódnak. Ezek az állományok tartalmazzák azokat a szimbólumokat, amelyek a megjelenítő programnak leírják, hogyan is kell megjeleníteni, illetve feldolgozni az adott állomány tartalmát.
     A HTML alapelve az, hogy a dokumentumot elemeiként írja le. Egy elem lehet pl. egy bekezdés, egy kép, egy táblázat. A program szövegalapú, tehát bármilyen, karakterek szerkesztésére alkalmas programmal elkészíthető. A dokumentum minden elemének szabványos kódokkal határozhatjuk meg a tulajdonságait. Ilyen tulajdonság lehet egy szöveg betűtípusa, mérete, színe… Be lehet hívni a dokumentumba más fájlokat: pl. egy kép esetén a HTML forráskód csak a kép elérési útját és a dokumentumban való megjelenítés módját – méret, keret stb. – írja le. A képet a böngésző fogja lekérni a távoli webszerverről, miután elolvasta a forráskódban az erre vonatkozó utasítást.
Egy HTML állomány három fő részre bontható:
1. Nyitótag: Egy < jellel kezdődő, és egy > jellel végződő karaktersorozat, amely a következőket tartalmazza:
          - Először a HTML elem nevét
          - Az elem neve után, egymástól szóközzel elválasztva felsorolhatók az elem paraméterei, amelynek alakja mindig egyforma: a paraméter neve, majd egy = után (esetleg idézőjelben) a paraméter értéke. Előfordul azonban néhány kivétel is, amikor a paraméterhez nem tartozik érték: ilyenkor csak a paraméter neve szerepel, és más nem.
   2. A nyitótag után következik az elem tartalma. Ez nem más, mint az a dokumentumrész, amire az adott elem érvényes. Előfordulnak olyan elemek, amelyekben ennek a résznek nincs értelme (például kép megadása esetén). Ilyenkor ez a rész is, és a következő is elmarad.
   3. Zárótag: < és > között az elem neve egy azt megelőző / jellel. Mint látható, a nyitótaghoz hasonló, azonban itt nem szerepelhetnek paraméterek, csak az elem neve, az előtt viszont egy per-jelet kell szerepeltetni.
HTML oldal szerkezete:
Egy HTML oldal a elemmel kezdődik és a elemmel zárul. Ezen rész szerkezetileg két nagyobb részre tagolódik: a fejrészre- és a törzsre-.
Szövegtörzs elemei:
·         Nyitóelem opciói
 ahol,  BACKROUND=”file.name”   háttérfájl
            BGCOLOR=”színkód”            háttérszín
            TEXT=”színkód”         szövegszín
            LINK=”színkód”         kereszthivatkozások szövegének színe
            ALINK=”színkód”      letöltés alatt lévõ kereszthivatkozások szövegének színe
            VLINK=”színkód”      letöltött kereszthivatkozások szövegének színe
            ”színkód”        szín angol elnevezése (“black”), vagy RGB értékének hexadecimális értéke (“#000000″)
·         Karakterformázás
Félkövér
Dõlt
Aláhúzott
Áthúzott
Ez is egy kiemelési lehetőség, megfelel a félkövér betűs írásnak
Felsõindex
Alsóindex
, ahol a betûméret (SIZE) után írt szám a betûméretet határozza meg pontban (abszolút méretezés), illetve ha a szám elõtt elõjel szerepel a betûméret a szöveg alapértelmezett betûméretéhez viszonyítva nõ, illetve csökken (relatív méretezés). Zárótag:
Forráskódok írásánál használjuk.
Nagyméretű betűformátumot eredményez
Kisméretű betűformátumot eredményez
Villogó szöveget eredményez.
·         Különleges karakterek
·         Bekezdésformázás
·         Táblázatok
oszlopfejléc
a táblázat egy sora
a táblázat egy cellája
·         Kereszthivatkozások
Képek elhelyezése az oldalon:
Hivatkozások, linkek: az oldalakon belüli, illetve az oldalak közötti kapcsolatok létrehozására használhatók.
ez egy távoli hivatkozásra ugrik
ez egy távoli hivatkozás konkrét részére ugrik
ideugrott
E-mail link:
írd
A hivatkozásokban használható protokollok:
Protokoll://számítógép:port/elérési-út/konkrét-dokumentum
(http, ftp, mailto, file, gopher, news, telnet)
pl: http://www.macromedia.com
Lehetséges értékei:
_blank: új böngészőablakba tölti be a hivatkozott fájlt.
_self: az aktuális ablakba tölti be a hivatkozott fájlt, ez az alapértelmezett.
_top: a legfelső ablakba tölti be a hivatkozott fájlt (ennek pl. a kereteknél van értelme, ld. később)
_parent: a szülőablakba tölti be a hivatkozott fájlt (ez is keretes oldalaknál használható értelmesen, ld. ott)

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése