google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

Az írásjelek szerepe


1. Az írásjelek:

Az élőbeszéd változatos zenei színezetét, hanglejtését, hangsúlyait, ritmusát, szüneteit próbálják meg visszaadni.

1.1 Fajtái:

pont,
kérdőjel,
felkiáltójel,
vessző,
pontosvessző,
kettőspont,
kötőjel,
idézőjel

1.2 A vessző szerepe az elkülönítés:

– felsorolás elemei között,
– összetett mondatokban a tagmondatok között.

1.3 A pontosvessző a vesszőnél határozottabb elkülönítést szolgálja

– mondatrészek között,
– többszörösen összetett mondatokban,
– két tagú mondatokban:
– ha a mondatok kapcsolása kötőszó nélküli,
– ha a 2. tagmondat tartalma erősen eltér az előzőtől.

1.4 A kettőspont szerepe a figyelem felkeltése, érzelmi, gondolati előkészítés a következő szakaszra.

– Bevezethet idézetet.
– Bevezethet felsorolást.
– Összetett mondatban: tagolásra vagy következtetés előtt.

1.5  A kötőjel közbevetések, logikai, hangulati váltások elkülönítésére.

Jelölheti:

– párbeszédben a megszólalás kezdetét,
– egy új gondolatsort, különösen, ha új gondolatot tartalmaz,
– gondolatjelpárként közbevetett gondolatot.

1.6 A zárójel a közbevetett vagy kevésbé fontos szövegrészt különít el.

– A közlést pontosabbá tevő, magyarázó, utaló jellegű betoldást foghat közre.
– Hangulati, logikai fordulat elkülönítésére.

1.7 Az idézőjel szerepe az elkülönítés:

– Idézet jelölésére.
– Sajátos érzelmi színezet vagy jelentésmódosulás jelzésére.
Többlettartalmat ad a vastag, dőltaláhúzott és r i t k í t o t t szedés is.
Fontos a bekezdésekre tagolás és a pontokba szedés is.

1.8 Írásjelek szólásokban, állandósult szókapcsolatokban:

– megkérdőjelez vmit,
– pontot tesz a végére vminek,
– idézőjelbe, zárójelbe teszi.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése