google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 23., szerda

Kémiai elemek és szervetlen vegyületei


Kémiai elemek
Azonos rendszámú atomokból felépülő anyagokat kémiai elemeknek nevezzük. Jelenleg 104 elemet ismerünk, ebből 90 természetes 14 mesterséges. Az elemeket a periódusos rendszer tartalmazza, ami biztosítja a könnyű áttekinthetőséget. Leggyakrabban legnagyobb mennyiségben (az élő szervezetben is) az oxigén fordul elő.
Az elemek előfordulhatnak:
 • szabadon (nemesgázok);
 • kötött állapotban:
  • fémes elemek (ezek fémes kötésűek), vegyérték elektronjuk száma kevés, elekt-ronaktivitásuk kicsi (0,9 – 1,5), elektronjukat könnyen leadják és fémes kötéssel összekapcsolódnak. Tulajdonságuk: szilárdak (kivéve a higany), fémrácsosak (kivéve a hidrogén), az áramot vezetik.
  • nemfémes elemek, vegyérték elektronjuk száma háromnál több, elektronaktivitá-suk 2,5-nél nagyobb, inkább felvesznek elektront, mint leadnak, így kovalens kötésre hajlamosak, és kétatomos elemi molekulákká alakulnak. Tulajdonságuk: gázok (H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 (folyadék), I2, nincs több 2 atomos elem), mole-kularácsosak (a szilárd halmazállapotban).
  • átmeneti elemek, elektronegativitásuk 1,8 – 2,5, ezzel több atomos elemi mole-kulát alkotnak. Tulajdonságuk: szilárdak, nagykeménységűek, atomrácsosak, az áramot nem vezetik (P4, S8), a B P vonal két oldalán található elemek, pl. a C gyémánt változata, Si, Te, Po
Vegyületek
Különböző rendszámú atomokból épülnek fel.
Kötéstípus szerint kétfélék lehetnek:
 • ionkötésű vegyületek, tulajdonságuk: ionkristályosak (erős kémiai kötés), szilárdak, ol-vadáspont magas, keménysége nagy. Vizes oldatuk vezeti az áramot.
 • kovalens kötésű vegyületek, rácstípus szerint kétfélét különböztetünk meg:
  • molekularácsosak; gázok (CO2, NH3), folyadék (H2O), szilárd (cukrok). Tulajdonsá-guk: olvadáspontjuk alacsony, keménységük kicsi az áramot nem vezetik.
  • atomrácsosak; Tulajdonságuk: szilárdak, nagykeménységűek, vízben oldhatatlanok, az áramot nem vezetik.
Atomok mérete: az atomok méretét az atomsugárral fejezzük ki, kétféleképpen határozhatjuk meg:
 • szabad atomoknál és szabad ionoknál annak a gömbnek a sugara, amelyen belül az elektronok 90%-a megtalálható;
 • kötött atomoknál a kötésben lévő azonos atomok magjai közötti távolság fele. Mértékegysége az nm (nanométer, 10-9m), értéke 0,03 – 0,244 nm között van. A perió-dusos rendszerben balról jobbra az értéke csökken, mert nő a magok vonzása, lefelé nő, mert nő az elektron héjak száma.
Ionsugár:
 • pozitív ionoknál kisebb, mint az eredeti atomoknál, mert a kevesebb elektront a protonok erősebben vonzzák és fordítva;
 • negatív ionoknál nagyobb, mint az eredeti atomoknál, mert a több elektront a pro-tonok gyengébben vonzzák.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése