google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

Közéleti és Hivatalos szövegek stílusa


Közéleti és hivatalos szövegek stílusa
A stílus fogalma: a szöveg nyelvi elemei és a kifejezendő tartalom kapcsolata, választás és elrendezés eredménye, többlettartalommal gazdagítja a szöveget, hatást gyakorol a hallgatóra, lehet gondolati, érzelmi vagy hangulati többlet
stílusréteg: társadalmi érintkezés meghatározott területein és meghatározott helyzetekben tipikusan használt nyelvi-stilisztikai eszközök rendszere.
Megkülönböztetünk
-Magánéleti,
-Közéleti,
-Hivatalos,
-Tudományos,
-Publicisztikai stílusréteget.
Közélet: az emberek társadalmi érintkezésének tere. Közélet része az országos, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi intézmények, iskola, munkahely, vallási, sport vagy egyéb körök élete.
Közéleti szövegek fajtái:
-Szónoki beszéd
-Felszólalás
-Hozzászólás
Szónoki beszéd, retorika
-Célja: meggyőzés
-Kommunikációs funkciója általában felhívó
-Jellemzői:
Hatásosságra való törekvés
Érvelés
Különböző stíluseszközök, alakzatok, szóképek
Hangzó beszéd zenei eszközei
Költői kérdések, felkiáltások
Szóhasználat: igényes, választékos
Ünnepélyesség, fennkölt hangnem
Szövegnyelvezete világos
Szerkezete, felépítése áttekinthető
Hivatalos stílus: az állami szervezeteknek, hatóságoknak, intézményeknek és magánszemélyeknek érintkezésében használatos stílus.
Műfajai:
Írott:
Jogszabály
Rendelet
törvény
szabályzat
kérvény
felszólítás
meghatalmazás
hivatalos levél
hivatalos helyekre benyújtott életrajz
Szóbeli:
Vita
Hozzászólás
Tárgyalás
Előadás
szónoklat.
Célja felhívás, vagy pontos tájékoztatás
Jellemzői:
-különböző nyelvváltozatokra épül: igényes szintű köznyelvre, a témától, műfajtól függően szakmai nyelvekre
-a szerkesztésmódja egyértelmű és pontos (írásban tagolással érhető el, szóban mondatfonetikai eszközök használatával)
-érzelmi funkció teljesen hiányzik
-nem feltétlenül törekszik a világos, szemléletes mondatszerkesztésre
-többszörösen összetett mondatok
-terjedelmes szószerkezet
-személytelen hangnem
-iányzik az esztétikai hatásra való törekvés
-képszerűség stíluseszközei hiányoznak
-Gyakoriak a bonyolult mondatszerkezetek, hivatkozások és ismétlések
-Latin eredetű szavak használata megsokszorozódik
-semleges stílushatású szavak
-Tipikus hibák: terjengősség, sablonosság, idegenszerűség.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése