google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 23., szerda

Molekulák


Mit nevezünk molekulának?
Két vagy több részecskéből álló atom, a részecskék közt kovalens kötés van.
Milyen kölcsönhatás lép fel két atom között?
Az atomok atommagjai kölcsönösen vonzzák az atomok elektronfelhőit.
Hogyan jön létre a kötőelektronpár?
Két atom, egy atompálya, amelyen ellentétes spinkvantumszámú elektronok tartózkodik, összeolvad.
Mit nevezünk kötő molekulapályának és mi jellemzi?
Olyan elektronpálya, amely két atom vonzása alatt áll és kéz db ellentétes spinkvantumszámú elekton alkotja.
Mit nevezünk kovalens kötésnek?
Amikor két atomot közös elektronpár(ok) kapcsolnak össze.
Miért jönnek létre atomokból molekulák?
Azért, mert molekulaként az atomok energia szintje jóval alacsonyabb.
Mikor beszélhetünk egyszeres ill. többszörös kötésről?
Egyszeresről, ha az atomokat egy elektronpálya, többszörösről, ha 2 vagy 3 elektronpálya kapcsolja össze.
Mit nevezünk kötő ill. nemkötő elektronpárnak?
Azokat az elektronokat, amelyek a kovalens kötésben (két atom összekapcsolódásában) nem vesznek részt.
Mit jelöl és hogyan az elektronszerkezeti képlet?
A kapcsolódó atomokat és a kötő ill. nemkötő elektronpárokat.
Mit nevezünk vegyértéknek és központi atomnak?
A molekulában az-az atom a központi atom, amelyhez a legtöbb atom kapcsolódik. Az atomhoz kapcsolódó elektronpárok száma.
Mit nevezünk kötési energiának?
Két atom közti kötésszétszakításhoz szükséges energia.
Milyen összefüggés van az atomok mérete, a kötéstávolság és a kötési energia között?
Minél nagyobb az atomok mérete, a kötéstávolság is annál nagyobb.
Mi jellemzi a σ és a Ï€ kötéseket?
Két atom között az első elektronpár által létrehozott kötés a legerősebb.
Hogyan változik a kötéstávolság és a kötési energia a kötések számának növekedésével?
Minél jobban nő, a kötési távolság annál kisebb és a kötési energia annál nagyobb lesz.
Mi határozza meg a molekulák térbeli felépülését?
A kötéstávolság, a kötésszög a kötő és nem kötő elektronpárok száma.
Mit nevezünk kötésszögnek?
A kapcsolódó elektronok által bezárt szög.
Hogyan helyezkednek el a kötő és nemkötő elektronpárok a molekulában?
Egymástól a lehető legtávolabb.
Milyen szerepe van a központi atom nemkötő elektronpárjának és a Ï€ kötésnek?
Módosítja a kötésszöget.
Mit értünk a molekulák polaritásán?
Azt a jelenséget, amikor a molekulák egyik része pozitív, a másik negatív töltésű.
Mi határozza meg a kémiai kötés polaritását és hogyan?
Ha nagyobb 0-nál.
Mi határozza meg a molekula polaritását két atomos molekula esetén?
A kötéspolarítás.
Mi határozza meg a molekula polaritását több atomos molekula esetén?
A kötéspolarítások nagyság és irány szerinti összege határozza meg.
Mikor lesz egy többatomos molekula poláris ill. apoláris
A kötéspolaritások nagyság és irány szerinti összege nem 0, apoláris 0.
Mi határozza meg és hogyan egy atomhoz kapcsolódó többi atom számát?
Az atomtörzs mérete, a vegyértékelektronok száma.
Hány elektronpár tartozhat maximálisan az atomokhoz az egyes periódusokban?
Az elsőben 1 a másodiknál 4 a többinél 5-9
Mit nevezünk delokalizált elektronoknak és delokalizált pályáknak?
Olyan elektronok, amelyek 2-nél több elektron vonzása alatt állnak.
Mi jellemzi a benzol molekula szerkezetét?
C6H6
Hogyan változtatják meg a delokalizált elektronok a σ kötés erősségét?
Kismértékben erősödik.
Mi jellemzi a CO3²Ë‰ ion szerkezet?
Három pár kötőelektronpár – hat elektron

1 megjegyzés:

Irodalom érettségi írta...

Köszi

Megjegyzés küldése