google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 9., vasárnap

Az 1970-es évek magyar irodalma


A  70-es években irodalmunkban fokozatosan és gyökeresen megváltoztak  az
irodalmi  tudat  és az írói szerep eszméi és eszményei s  velük  együtt  az
esztétikai  értékhangsúlyok is. Elmélyült az irodalom gondolati  kultúrája,
szemhatára   tágabbá  és  nyitottabbá  vált,  a  világirodalom  hatása   is
felerôsödött  és  árnyaltabb lett. Az idôszak egyik jellegadója  a  kisebb-
nagyobb mértékű felhasználása azoknak a módszereknek, melyeket a nemzetközi
szakirodalom is különbözô módon jelöl a neoavantgárd,
a posztavantgárd, a posztmodern fogalmaival.

  A  szemlélet megváltozásának döntô mozzanata abban a  poétikai-szemléleti
gesztusban  van,  amely elhárítja azt az illúziót, mely szerint  a  valóság
közvetlenül  -  esetleg  a hagyományos  jelrendszer  spontán  birtoklásának
öntudatával   -  is  megragadható.  Megnô  a  jelentôsége   a   szövegszerű
megalkotottságnak, a jelszerűségnek,
amikor  a  jel és jelentett egymás feltételezései. Az irodalmi    önmagát
igazoló nyelvi struktúra.

  A  70-es évek második felétôl kibontakozó és elsôsorban  a  prózaepikában
megfigyelhetô  új  folyamatokat  úgy  értelmezhetjük,  mint  kísérletet  az
irodalom autonómiájának visszaszerzésére.

  A  kortársi  magyar költészetben a fordulat  Tandori  Dezsô  fellépéséhez
köthetô, de mellette hamarosan feltűnnek mások (Oravecz Imre, Petri  György
stb.) is. Tandori új költôi nyelvvel, jelrendszerrel kísérletezik,  konkrét
vizuális  lírát  hozott  létre,  majd  a  70-es  évek  második  felében   a
mindennapiság    versbe   emelésével,   a   hagyományos   líraisággal    és
versszerűséggel szemben sajátosan "antipoetikus" költészetet teremtett.

  A  60-as évek végén és a 70-es években elbeszélô irodalmunk új  nemzedéke
lép   fel   (Nádas   Péter,   Esterházy   Péter   stb.).   îrásmódjuk    és
ábrázolótechnikájuk  olyan új jelszerűséghez közeledett, amelynek  poétikai
szerkezete  igen  távol  állt  már  a  60-as  évek  valóságleképezô  epikai
konvenciójától. Az egyszerű, közvetlen elbeszélô viszonyokat  bonyolultabb,
többtényezôs szemléletformák
váltják fel.

  Ezek  a regények új befogadásí módszereket igényelnek.  Ráeszméltetik  az
olvasót, hogy az irodalmi mű
nyelve nem puszta változata a beszélt nyelvnek, hanem
bonyolult jelrendszer. E művek befogadása fokozott aktivitást igényel,  azt
kívánják, hogy a befogadó olvasás
közben legyen tudatában saját észlelési módjának is.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése