google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 15., szombat

Az orosz realizmus világa


Az orosz realizmus világa  A XIX. század az orosz irodalom fénykora: kiemelkedô tehetségek, íróóriások sora jelzi azt a szinte robbanásszerűen gyors fejlôdést,
amellyel az orosz irodalom betört Európába. S mindenekelôtt az orosz
realizmus - ezen belül is fôként az epika - nôtt fel a francia és az angol
regény mellé és fölé a valóság teljességének ábrázolásában.Oroszországban a társadalom feudális megrekedtsége miatt ugyanúgy nem volt
még erôs, művelt polgári osztály, mint nálunk, Magyarországon. Éppen ezért a
nemesség és a nemességbôl kiszakadt értelmiség sürgette ott is a polgári átalakulást,
a cári önkényuralom megdöntését. Az 1825-ös dekabrista felkelés elfojtása után
szigorú rendôri terror nehezedett az országra, s évtizedekre konzerválta a középkori
társadalmi berendezkedést, a feudalizmust. A jobbágyságot végül is csak 1861-ben
szüntette meg II. Sándor cár rendelete.
  A cári rendszer áttekinthetetlenül bonyolult bürokratizmusa s az
ország siralmas helyzete lett a mind erôteljesebben kibontakozó orosz
realizmus legfôbb témája. Nyugaton a forradalom után berendezkedô kapitalizmus embertelensége, a pénz hatalma, sikerlovagok karrierista
törtetése, a nagyváros áll a regény középpontjában, Oroszországban viszont a vidék csüggesztô sivársága, a közállapotok vigasztalansága,
a feudális jellegű városokban élô kisemberek szánalmas vergôdése.
  Az orosz regényírók fedezték fel és ábrázolták elsônek - szentimentális érzelgôsség nélkül - a szegényeket, az alázatosakat és megalázottakat, a cári rendszer lelkileg deformált kiszolgálóit és kiszolgáltatott áldozatait.
    Az   orosz   realista   irók    közül    kiemelkedik:Nyikolaj
Vasziljevics  Gogol,Lev  Nyikolajevics  Tolsztoj,Anton  Pavlovics
Csehov

kidolgozott érettségi tételek, érettségi tételek magyar irodalom

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése