google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Flaubert


                            Flaubert
                    (Realizmus és naturalizmus)

    Gustave Flaubert (1821-1880), a XIX. század második felének legnagyobb
francia realista regényírója. ő ugyanis lassan, legendás kínok között írta, éveken
át csiszolta tökéletessé műveit, alapos megfigyelés, szinte tudományos igényű anyaggyűjtés után.
  A művészeten kívül nem hitt semmiben, a művészetben kereste bajának: az
unalomnak, az undornak, a csömörnek az enyhítését. - Franciaországban a "második császárság" (Bonaparte Lajos, a polgári köztársaság elnöke III. Napóleon
néven császárrá koronáztatta magát 1853-ban) megszilárdította a meggazdagodott
burzsoázia uralmát. A nagypolgárság nyíltan hátat fordított a forradalom eszméinek, a kultúrával sem törôdött, csupán élvezni akarta vagyonát. Flaubert undorodva fordult el korától, megvetette és lenézte azt a társadalmat, amelyben élt, s amelyet
ábrázolt. Nem megváltoztatni, hanem leirni akarta a világot s benne az embert.
Híres regényét, a Bovarynét (1857) úgy fogadták, mint a művészi realizmus legtökéletesebb alkotását, mint forradalmat az irodalom történetében. Az új művészi
törekvések két lényeges követelményét látták megvalósulni benne: a személytelenséget és a szenvtelenséget. Flaubert kivülrôl s hidegen nézi hôseit, megtagad minden
vélemény és érzelemnyilvánitást. Nem hirdet ilyen vagy olyan elveket; szerinte a
könyv ne legyen szószék, hanem művészi tett.
  A Bovaryné egy házasságtörés tragikus története. Hôse, Emma Bovary, egy falusi
felcser felesége. Megundorodva sorsa és környezete korlátolt középszerűségétôl,
megszédülve romantikus olvasmányaitól, olthatatlan vágyat hordoz magában valami más: egy színesebb, érdekesebb, tartalmasabb élet után. Igy lesz a történet
végén nemcsak a romantikus hôsnôk naiv utánzója, hanem szánalmas áldozata is.
- Flaubert regénye épp olyan szatírája a kimúló romantikának, mint annak idején
Cervantes Don Quijotéja a lovagregények divatjának.
  Kiemelkedô alkotása még az Érzelmek iskolája (1869). Az utókor egyre inkább
ezt a regényt tartja Flaubert fôművének. A legvigasztalanabb, a legreménytelenebb alkotása ez a XIX. századi realizmusnak. Az író saját kiábrándultságát s egy
jobbra hivatott nemzedék életének sivár ürességét szólaltatta meg ebben az alkotásában.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése