google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Gorkij


                             Gorkij
                        (Orosz próza 20)

           Alekszej  Makszimovics Gorkij (1886-1936) rendkívüli pályát futott be:  a
társadalom mélyérôl jött, és világszerte ismert
iróvá  küzdötte fel magat. Korai romantikus és naturalista  elbeszéléseiben
egy új, az irodalomban eddig ismeretlen világot
tárt  föl,  a lázadók, a társadalmon kívül  került,  lecsúszott  mezítlábas
csavargók világát.

  1906 ôszén Capri (kapri) szigetén telepedett le, és csak hét
év  múlva  tért  haza.  Capriban  írt művei  az  orosz  vidéki  élet  sivár
ürességérôl,   a  kispolgárság  kilátástalan  világáról   szólnak   (Okurov
városka,1909).

  A húszas évek közepén kezdôdik utolsó alkotói korszaka, amikor elsôsorban
a  forradalom  elôtti  idôk  Oroszországa  felé  fordul  nagyobb  lélegzetű
műveiben.

  Az Artamonovok c. regényében (1925) egy polgárcsalád felemelkedésének  és
bukásának  történetét  írja meg, és ezzel  tulajdonképpen  az  oroszországi
polgárság egész életét, mindössze néhány évtizedes, 1863-tól 1917-ig  tartó
fejlôdését is bemutatja.

  Utolsó, befejezetlenül maradt regényében, a Klim Szamgin
életé-ben  (1927-1936)  Gorkij  nagy  feladatra  vállalkozott:  "Valamennyi
osztályt, minden áramlatot, irányzatot, a századvég és
a  20.  sz. elejének egész pokoli zűrzavarát  ábrázolnom  kell,  megmutatni
hogyan éltek, mint gondolkodtak, mit tettek az orosz
emberek a 80-as évektôl kezdve 1919-ig, és azt is, milyenek voltak belülrôl
ezek az emberek."
Ő  Gorkij már nem a hagyományos elbeszélô technikával dolgozik, hiszen ilyen
módszerrel  nem  is  lehetne hírt adni a  sokféle  ideológiai  folyamatról,
erôvonalakról. A regényben alig
van  epikus  jellegű  cselekmény,  jelentôs  része  intellektuális  jellegű
beszélgetésekbôl  áll. Az író nézôpontja azonos a fôhôsével,  akinek  jelen
idejű tudatával vetíti elénk a történteket.
Minden esemény, minden figura, minden gondolat Szamgin
tudatán szűrôdik át az olvasó számára. A tárgyilagos 3. személyű elôadásmód
lehetôvé teszi, hogy egyrészt érzékeljük, mi és
hogyan történik az elbeszélô szerint, másrészt azt is, hogyan,
milyen szemszögbôl látja ugyanezt a fôszereplô, és hogyan
reagál erre.

  Szamgin intellektuálisan az értelmiségi átlag fölött áll.
Szüntelenül figyeli és elemzi a jelenségeket, elemzô szenvedélye nem kíméli
önmagát sem. Illúziók nélkül látja a világot és
magát  is,  de  saját  hiányaiból és korlátaiból már  nem  meri  levonni  a
következtetéseket. Más akar lenni, mint a többi ember, szabad és  kötetlen,
mindenben részt vesz, de semminek
sem adja át magát egészen, így szabadsága és élete üres marad

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése