google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében


A szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében

I. Morféma = legkisebb, jelentéssel bíró szóelem

lehet a morféma:
A) kötött morféma, vagy
B) szabad morféma
Önálló jelentéssel bíró szóelem. Csak szótő (lexéma=szótári szó) lehet.
szótő
Bizonyos toldalékok előtt (pl.: esz-ik, men-nek, alud-tam). A
toldalék
Csak szótővel együtt nyeri el jelentését.
II. Képző, jel, rag.

2. Képző:

- a legbelsőbb helyzetű szóelem, közvetlenül a szótő után áll. Megváltoztatja a szótő jelentését, s teljes ragozási sort indít el. Új szótári szó jön létre, melynek önálló ragozási rendszere (paradigmája) van. A képző megváltoztathatja az alapszó szófaját és ezzel együtt mondatbeli szerepét is. Megtűrnek maguk mellett másik képzőt, akár többet is (kert-ész-ked-het).

3. Jel:

- nem alkot új szótári egységet, csupán módosítja a fogalmi jelentést, valamilyen nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítja azt (idő, mód, birtoklás, többség). Valamilyen viszonyt fejez ki. A jel közbülső helyzetű szóelem: előtte a képzők állnak, utána a rag.

4. Rag:

- a mondatbeli viszonyítás és egyeztetés jelentésmozzanatának kifejezője. Ezáltal kijelöli a szavak mondatbeli szerepét. A rag szóalakzáró morféma, a képzők és jelek után áll, semmilyen más morféma nem követheti.
Szerepe:
1. Jelölhet mondatbeli viszonyokat (esetragok).
2. Kifejezheti az egyeztetést (névszói és igei személyragok).
Általános kapcsolódási sorrend: szótő(1) + képző(2) + jel(3) + rag(4) Ettől való eltérés néha előfordulhat. (Középfok jele megelőzheti a képzőt: nagy-obb-ít; rag után képző áll: három-szor-i, nagy-ban-i)
A kiejtés néha eltér az írásmódtól  szóelemzés szükséges.
Abszolút szótő: tovább nem bontható (pl.: épít).
Relatív szótő: képzés utáni szótári szó (pl.: építészet – három szótő  szóbokor).
Kötőhangzó: toldalékolás esetén a szótőhöz kapcsolódik. 90 %-ban a msh torlódás elkerülését és az ejtéskönnyítést szolgálja. Néha jelentésmódosító hatása is van: gyorsok-gyorsak; vörösök-vörösek.
A toldalékok besorolásakor problémát jelenthet a birtokos személyjel.
- jel, mert birtokviszonyt fejez ki
- jel, mert nem zárja le a szóalakot
- de ragozási sora van (mint az igei személyragnak). Oka: mindkettő személyes névmásokból alakult ki.

III. Típusaik

5. Képzők:

- igeképző (zöld-ell, dob-ol, só-z)
- főnévképző (szép-ség, olvas-ás, madar-ász)
- melléknévképző (nagyszáj-ú, arany-os, ujj-nyi, balaton-i)
- számnévképző (harm-adik, öt-öd)
- igenévképző (úsz-ni, fut-ó gyerek, ér-ett, megír-andó, számol-va)

6. Jelek:

- igéhez kapcsolódó
- múlt idő: -t, -tt
- feltételes mód: -na, -ne, -ná, -né
- felszólító mód: -j (msh törvények miatt változhat)
- névszóhoz kapcsolódó
- többes szám: -k
- birtoktöbbesítő: -i (könyvei)
- birtokos személyjel: -m, -d, -a/-e, -ja/-je, -unk/-ünk, -tok/-tek/-tök, -uk/-ük, -juk/jük
- birtokjel: -é (Katié)
- fokjelek: -bb, leg- + -bb, legesleg- + -bb

7. Ragok:

- igékhez kapcsolódó:
- igei személyragok: sokféle
- névszóhoz kapcsolódó
- tárgyrag: -t
- birtokos jelző ragja: -nak/-nek
- határozóragok: -ba/-be, -ról/-ről, -hoz/-hez/-höz, -an/-en, stb.
- igenevek személyragjai

1 megjegyzés:

BLOGOS írta...

köszi:)

Megjegyzés küldése