google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 22., kedd

A beszéd mint cselekvés


A nyelv és a beszéd szorosan öszefügg.
A nyelv eszközkészlet, a beszéd ennek működtetése = a működésben levő nyelv.
A beszéd nyelvhasználat, alapja a nyelv, ami közös (kollektív), társadalmi jelenség. A beszéd tevékenység, a nyelv alkalmazása, egyéni alkalmazás, felhasználás. Elsődleges célja a valóság leírása – minden kijelentő mondat igaz vagy hamis. Ennek ellenére sok kijelentő mondat nem ír le semmit – pl. ígéret, elnézés, kérés. A megszólalással vagy egy szöveg leírásával vmilyen cselekvést hajtunk végre, vagy a befogadót cselekvésre késztetjük. A közléseink ált nyitott, közvetlen beszédtevékenységek – különböző fajtájú mondatottak hajtjuk végre: kij, felszólító, kérdő, óhajtó.
Pragmatika: rejtett üzenet, szándék, célzás – a szöveg mögött.
Emberi beszédben a kifejező, ábrázoló és felhívó funkciók érvényesülnek, amik alapvetően szándékosak: az emberi beszédben a cél dominál (az állatoknál az ok). A beszélő megnyilakozásaival kifejezi a maga belső állapotát, befolyásolja magatartásában/cselekvésében  a másik/többi embert, tájékoztatja bzonyos körülményekről. Minden kimondott gondolat egyúttal cselekvés is, hatást vált ki a másik félből.
Beszéd funkciói összefüggnek a cselekvéssel:
  • Információközlés, vagy cselekvés tudomásulvétele.
  • Kifejező funkció: érzelemvilág, lelkiállapot közlése.
  • Felhívó funkció: óhaj, felszólítás, felkiáltás, parancs, tiltás, kérés.
Magánjellegű: mindhárom funkció műk, nyilvános: felhívónak van szerepe nyíltan vagy rejtetten. Médiaműfajokban is megvan a beszéd és cselekvés összefüggésének jellege – példaértékűnek kell lennie a beszédnek: tárgyilagos stílus, mentes szlogentől, trágárságtól. Beszéd kísérőjelensége a metakommunikáció – együtt fejezik ki a cselekvéssel kapcsolatos tartalmakat.
A beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb, legfontosabb eszköze. 
Gondolati tevékenység, egyben tevékenység  – cselekvés, melynek célja a társadalmi kapcsolatok megvalósítása:
  • gondolatközlés,
  • érzelmi-akarati kifejezés,
  • visszajelzés és-befolyásolás.
A beszéd, mint cselekvés  egyedi alkotótevékenység, az egyén  hozza létre az adott kommunikációs helyzetben.
Austin: beszédtettek szerkezetét elemezte először.
Searle: a beszéd mint cselekvés 4 összetevője:
  • a megnyilatkozás kimondása vagy leírása (egy kérdés)
  • az utalás vagy kijelentés végrehajtása (a kérdés kimondása)
  • a  kijelentés értelmezésének a jelzése (a kérdéssel elérni kívánt cél)
  • a beszédtevékenység által elérni kívánt hatás (a kérdésből következő elvárások).

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése