google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2013. január 23., szerda

Nyelvtörténet, nyelvemlékek


Nyelvtörténet: Nyelvemlékek
Anyanyelvünk megismerése szempontjából legbiztosabb forrásaink a nyelvemlékek. A nyelvemlék régebbi korokból fennmaradt írott források.
Keletkezési idő megállapítása:
- Maga a szerző ellátja évszámmal
- Az adott nyelvemlék nyelvállapotából következtethetünk
- Utal a nyelvemlék egy történelmi eseményre, ismert személyre (amit, akit keresünk)
- Segíthet a környezetben lévő szöveg
- Íráskép
- Papír minősége
Nyelvemlékek csoportosítása:
1)Szórványemlékek
2)Glosszák, szójegyzetek, szótárak
3)Kéziratos szövegemlékek
4)Nyomtatott szövegemlékek
Szórványemlékek
Nem összefüggő szöveg, hanem idegen szövegekbe beékelve találhatunk magyar szavakat (elszórtan). Ezek a szavak általában tulajdonnevek.
a)Külföldi szórványemlékek
- Bíborbanszületett Konstantin (950.) A birodalom kormányzásáról c. művet írta. Ez egy gyakorlati útmutató, magyar tulajdonneveket találunk benne
-Vezérnevek (Álmos, Árpád, Tas)
-Földrajzi nevek (Etelköz, Tisza)
-Tisztséget jelölő főnevek (Gyula, Vajda)
b)Haza szórványemlékek
- Többségük jogi irat, oklevél, adománylevél
-A veszprémvölgyi apácák adománylevele tartozik korai szórványemlékeink közé. Szent István uralkodása alatt keletkezett, dunántúli helyneveket tartalmaz.
- Tihanyi apátság alapítólevele (1055)
- Endre király állítatta ki, első magyar mondattöredékünket tartalmazza: feheruuaru rea meneh hodu utu rea
Van néhány olyan szórványemlékünk, ami nem oklevél
oAnonymus: Gesta Hungaricum, A magyarok cselekedetei
Gesta: történetírói műfaj, nincs benne időrend
Glosszák, szójegyzékek, szótárak
a)A glossza nem teljes része a szövegnek, hanem a szövegek megértését segítő lapszéli vagy sorok közé írt jegyzet.
Pl.: marosvásárhelyi glosszák, szalkai glosszák
b)Szójegyzékek: szótárak előzményei, fogalomkörök szerint csoportosítja a szavakat
Pl.: besztercei szójegyzék
c)Szótárak: 1604 Szenci Molnár Albert: latin-magyar szótár
Kéziratos szövegemlék
Szövegemlék: olyan nyelvemlék, amely már összefüggő magyarul írt szöveg
a)Az első, Halotti beszéd kb. 1200-ban keletkezett. Eredeti neve: Sermus Super Sepulchrum (sír fölötti beszéd)
Pray-kódex tartalmazza, két részből áll: temetési beszéd, könyörgés.
b)Ómagyar Mária-siralom
Leuveni-kódex tartalmazza, kb. 1300-ban keletkezett. Első magyar nyelvű versünk.
c)Königsbergi töredék és szalagjai
1200-1300 között keletkezett
A szövegemlékeken belül külön csoportot alkotnak a kódexek.
- Nagy terjedelmű
- Kézzel írott
- Többnyire vallásos tartalmú
A XV. Század II. fele és a XVI. Század első harmada közötti időszakot a kódexek korának nevezzük.
Első kódex: Jókai kódex (eredeti:1372,másolat: 1448)
I. Ferenc életét tartalmazza
- Huszita Biblia: első magyar Biblia fordításainkat tartalmazza három kódexben:
- Bécsi kódex – Ószövetség bizonyos részei
- Müncheni kódex – 4 evangélium
- Apor – Zsoltárok könyve
Egyéb kódexek:
- Festetics kódex: legszínesebb magyar kódex
- Margit-lengenda: IV. Béla lányához fűződö legendát tartalmazza
- Érdy-kódex: legterjedelmesebb magyar kódex
A világi tárgyú szövegemlékek csoportja:
1)Szabács vidala: első históriás énekünk
2)Soproni virágének: első szerelmesversünk
Nyomtatott szövegemlékek
a)Sylvester János: Új testamentun 

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése