google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 19., szerda

Benn


Gottfried Benn
(1886-1956)

  A  poroszországi  Mansfeldben született, protestáns  lelkészcsaládban.  A
gimnázium  elvégzése  ntán  - apja kívánságára -  teológiát  és  filológiát
tanul, majd átiratkozik a berlini orvosi
fakultásra, és katonaorvos lesz. 1917-1935-ig bôr- és nemibeteg  szakorvosi
gyakorlatot folytat Berlinben.

  1933-ban a nemzeti szocializmus egy "új etikai realitás"
megvalósítását ígérte, és Benn azt hitte, hogy a mozgalom
megteremti a német nép megújulásának lehetôségét. Néhány
hónapra volt szüksége, hogy felismerje tévedését, és 1934-tôl
már csak megvetéssel tud szólni errôl a "rablóbandáról".
1935-ben  az SS és a titkosszolgálat üldözése elôl a  hadsereghez  menekül,
katonaorvos  lesz Hannoverben, majd 1937-tôl Berlinben. Sok  durva  támadás
éri,  költészetét az "elfajzott művészet" kategóriájába sorolják,  kizárják
az írói kamarából,
eltiltják attól is, hogy bármit publikáljon. Egy évtizednyi hallgatás  után
többek - hazaiak és külföldiek - sürgetésére
1948-ban lép ismét a nyilvánosság elé.

  Ezután hamarosan az irodalmi élet központjába kerül, és
1953-ig  orvosi  praxisát  is folytatja. Utolsó  éveiben  egyedül  irodalmi
munkásságának él Nyugat-Berlinben.

  Az európai líra történetében Pound, Valéry és Benn
nemzedéke  volt  az  elsô,  amelyik  már  az  avantgárd  mozgalmak   idején
szembesült a polgári individualitásról
vallott nézetek avultságával. Az ô költészetükben vált
korszakos tapasztalattá Rilke jóslata: végeszakad az
európai  személyiségfelfogást megalapozó fausti emberideál  egyeduralmának,
az  ember nem metafizikai ellenpontja, nem legyôzôje vagy megszelídítôje  a
természeti
világnak, hanem véges létezô, aki lemondva évszázados
önámító  utópiáiról,  úgy  érti  meg  és  veszi  tudomásul  önmagát,  ahogy
valójában  áll  a  világban:  lehetséges  vesztesként,  a  léttel   szemben
alulmaradó higgadt, okos méltóságával. "Ki beszél gyôzelemrôl? Kibirni,  ez
minden" - ahogy az már Rilke Rekviemjében olvasható. "Az én
nemzedékem soha nem fogja elfeledni ezeket a szavakat"
- fűzte hozzá évtizedek múlva Benn.

  A továbbiakban Benn költészetének alakulását egy-egy, a
pálya   különbözô  szakaszaiban  keletkezett  vers  központba   állításával
mutatjuk  be.  Néhány költemény szöveggyűjteményünkben két  fordításban  is
olvasható.  Szabó  Lôrinc,  Nemes Nagy ágnes  kitűnô  fordításai  a  magyar
versnyelvi   hagyományoknak   megfelelôen  valamivel   lágyabban   szólnak,
harmonikusabb  hangzásúak az eredetinél. Kurdi Imre - azonkívül hogy  ô  is
aláveti  magát  a  végletes  pontossággal  kidolgozott  benni   versmondat,
szóválasztás,  tónus  és hangnem törvényeinek - a  gondolat  közvetítésében
nemegyszer meg is haladja fordító-elôdeit.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése