google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 21., péntek

Hemingway


                            Hemingway 
                     

            Ernest Hemingway (örneszt hemingvé; 1899-1961) alakját
már életében valóságos legendakör vette körül, a vadász, a
bokszoló,  a borivó, a partizánvezér író legendája, és  ennek  kialakulását
hetvenkedô, férfias pózaival maga is elôsegítette.

  Hemingway  elsôsorban novellista volt, legjobb művei novellák  és  hosszú
elbeszélések.  Alapvetô élménye a világ brutalitásával, az erôszakkal  való
találkozás.

  Elsô jelentôs novellái A mi idônkben címmel jelentek meg
1925-ben. Az elbeszélések hôse Nick Adams (nik edemsz), aki
szembe találja magát az erôszak világával. A kötet írásaiban
már érvényre jut Hemingway jellegzetes erkölcsi világképe,
melyben a bátorság, a szenvedések férfias elviselése jelentik a
legmagasabb értékeket. Hemingway ebben a kötetben érlelte
ki sajátos írói technikáját is. Hôsei belsô világát közvetlenül
nem    mutatja   meg,   erre   külsô    magatartásukból,    párbeszédeikbôl
következtethetünk.

  A Francis Macomber rövid boldogsága (fránszisz mekomber) című  novellában
(1936) újra visszatér az író korai írásainak témájához: a hôs megismerkedik
azokkal  az erkölcsi törvényekkel, amelyek Hemingway világképében  kôzponti
jelentôségűek.


  Utolsó jelentôs műve Az öreg halász és a tenger (1952),
A  kisregényben két egymástól független hatalom ütközik össze: a  természet
erôi,  az elöregedés könyörtelen végzete és az ember belsô értékei,  makacs
hôsiessége.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése