google.com, pub-5333805121326903, DIRECT, f08c47fec0942fa0

2012. december 21., péntek

Hrabal


Bohumil Hrabal ( 1914-)
a modern cseh próza mestereinek
eredményeit  fejleszti tovább. Capeket követi, aki a  kisemberek  világának
bemutatását  emelte  magas  szintre. Míg  azonban  Capek  kívülrôl,  Hrabal
belülrôl közelíti meg szereplôit. Stílusában pedig - Hasekhez hasonlóan - a
beszélt nyelvet tekinti irányadónak.

  Elbeszéléseinek általában nincs központi cselekménye,
nem kerek történetet mesél el, írásai minden értékhierarchia nélkül  egymás
mellé   rendelt  vagy  montázsszerűen  egymásba  fonódó,   egymást   átfedô
helyzetek, pillanatképek, a figurái elôadta történetek sokaságából  épülnek
szerves   egésszé.  A  leírások,  a  szerzôi   közbeszólások,   kommentárok
elmaradnak, az
író a megjelenített poétizált valóságot beszélteti.

  Alakjai  többnyire  félresikerült,  a  társadalom  szélein  vegetáló,   a
kenyérszerzés mechanizmusában, a mindennapi létezés
kisszerű  örömeiben  és  gondjaiban elmerülô  emberek  és  álmodozók,  akik
kárpótlásul  igazi  élményekben szegény életükért egy  másik,  képzeletbeli
életet élnek.

  îrásainak  sajátos, utánozhatatlan atmoszférája, hangulata  van.  Mindaz,
amirôl  ír,  valamelyest  megemelkedik  ugyan,  de  sohasem  annyira,  hogy
elszakadna a köznapok, a kisemberek világától.

  A  Táncórák idôsebbeknek és haladóknak c. 60 oldalas  elbeszélése  (1964)
egyetlen mondatból áll. Az író közvetlenül nem
szólal meg, csak a figura tudatát tükrôzi minden kommentár nélkül. Az  élet
így  kettôs fénytörésben jelenik meg elôttünk, az író  tudatában  megjelenô
központi  szereplô  és  a  fôszereplô  tudatában  megjelenô  valóságkép  az
ôtletek, a humor, a szellem gazdag villódzását teszi lehetôvé.


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése